Strategie generowania oszczędności w zakupach biznesowych

Wszystkie zaprezentowane podczas zajęć narzędzia, są do natychmiastowego wdrożenia w firmach – obecna sytuacja kryzysowa, wymusza na firmach bardzo szybkie zmiany. Przede wszystkim zakupy biznesowe muszą działać w metodologii Agile – zwinnie i szybko reagować na otaczające nas zmiany przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw i generowaniu oszczędności.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  ŹRÓDŁA OSZCZĘDNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Czy znasz je wszystkie?
  • Strategiczne obszary kontrybucji Działu Zakupów oraz kluczowe wskaźniki (EBITA, oszczędności bezpośrednie i pośrednie, płynność finansowa, marża, obrotowość pieniądza (ang. Velocity), poziom realizacji)
 2. 2
  DOSTAWCY JAKO ŹRÓDŁO OSZCZĘDNOŚCI FIRMY
  • Klasyfikacja i kategoryzacja dostawców
  • Segmentacja dostawców w oparciu o profesjonalne narzędzia kupieckie – dostawcy: komercyjni, preferowani, strategiczni
 3. 3
  PRODUKTY/USŁUGI – CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA ZAMIAST CENY ZAKUPU
  • Czynniki kosztowe i czynniki kosztotwórcze i ich wpływ na wynik finansowy firmy (szczegółowy model TCO – ang. Total Cost of Ownership)
 4. 4
  ELASTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW (LEAN)
  • Co wpływa na płynność finansową firmy?
  • Najważniejsze modele Lean Supply Chain (VMI, CS, KANBAN)
  • Jak wykorzystać zasoby dostawców do uelastyczniania logistyki
 5. 5
  UMOWA ZAKUPOWA
  • Ogólne warunki zakupów (OWZ)
  • Różnice między OWZ, a kontraktem i zamówieniem
  • Kary umowne
 6. 6
  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I PROJEKTEM ZAKUPOWYM
  • Profesjonalne narzędzia kupieckie do zarządzania projektami,
  • Identyfikacja wszystkich interesariuszy/klientów wewnętrznych oraz ich interesów i potrzeb,
  • Czas i harmonogram prac, ustalanie zespołu, produkty prac (ang. Deliverables)
 7. 7
  KRYTERIA WYBORU I OCENA DOSTAWCÓW
  • Selekcjonowanie dostawców
  • Kryteria i metody wyboru najlepszych dostawców
  • Metoda 0-10
 8. 8
  NEGOCJACJE ZAKUPOWE Z DOSTAWCAMI
  • Źródła siły w negocjacjach.
  • Jak dobrze znasz swoją BATNA?
  • Siła informacji zwrotnej dla dostawcy w trakcie negocjacji
 9. 9
  PRZETARGI ELEKTRONICZNE I E-AUKCJE
  • Nowoczesne taktyki e-aukcyjne (e-negocjacje),
  • Bardzo skuteczne - aukcja holenderska, japońska, angielska oraz wiele ich modyfikacji

Jacek Jarmuszczak

Praktyk, doświadczony manager zakupów, negocjacji zakupowych i strategii generowania oszczędności na międzynarodowych rynkach. Karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach branży FMCG, dla których prowadził negocjacje zakupowe z dostawcami z całego świata. Później dla dobrze znanej marki i lidera w swoim sektorze firmy Philips jako Global Strategic Buyer oraz Regional Project Manager dla obszaru Azji, tworzył strategię zakupową dla swojej kategorii, budował bazę dostawców, zarządzał relacjami oraz prowadził negocjacje handlowe z kluczowymi dostawcami. Później jako szef działu zakupów elektronicznych w Carlsberg Group, zarządzał zespołem który przeprowadzał ok 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów na całym świecie. Jako Global Category Manager w Grupie Carlsberg, tworzył strategię zakupową i prowadził negocjacje z kluczowymi dostawcami w najbardziej wymagającym obszarze zakupów: IT, usług profesjonalnych oraz floty samochodowej. Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych oraz e-systemów zarządzania zakupami. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne). Wielomiesięczne kontrakty w Europie Zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym. Łączna wartość zakupów, które negocjował w trakcie swojego dotychczasowego doświadczenia przekracza miliard Euro i wciąż rośnie.

Szkolenie skierowane głównie do działów zakupów i logistyki. Podczas szkolenia prezentowane będą konkretne możliwości generowania oszczędności w firmach dla wybranych grup asortymentowych, oraz możliwości liczenia i raportowania tych oszczędności.

Szkolenie skierowane głównie do działów zakupów i logistyki. Podczas szkolenia prezentowane będą konkretne możliwości generowania oszczędności w firmach dla wybranych grup asortymentowych, oraz możliwości liczenia i raportowania tych oszczędności.

Wszystkie zaprezentowane podczas zajęć narzędzia, są do natychmiastowego wdrożenia w firmach – obecna sytuacja kryzysowa, wymusza na firmach bardzo szybkie zmiany. Przede wszystkim zakupy biznesowe muszą działać w metodologii Agile – zwinnie i szybko reagować na otaczające nas zmiany przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw i generowaniu oszczędności.

Program szkolenia

 1. ŹRÓDŁA OSZCZĘDNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Czy znasz je wszystkie?
  • Strategiczne obszary kontrybucji Działu Zakupów oraz kluczowe wskaźniki (EBITA, oszczędności bezpośrednie i pośrednie, płynność finansowa, marża, obrotowość pieniądza (ang. Velocity), poziom realizacji)
 2. DOSTAWCY JAKO ŹRÓDŁO OSZCZĘDNOŚCI FIRMY
  • Klasyfikacja i kategoryzacja dostawców
  • Segmentacja dostawców w oparciu o profesjonalne narzędzia kupieckie – dostawcy: komercyjni, preferowani, strategiczni
 3. PRODUKTY/USŁUGI – CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA ZAMIAST CENY ZAKUPU
  • Czynniki kosztowe i czynniki kosztotwórcze i ich wpływ na wynik finansowy firmy (szczegółowy model TCO – ang. Total Cost of Ownership)
 4. ELASTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW (LEAN)
  • Co wpływa na płynność finansową firmy?
  • Najważniejsze modele Lean Supply Chain (VMI, CS, KANBAN)
  • Jak wykorzystać zasoby dostawców do uelastyczniania logistyki
 5. UMOWA ZAKUPOWA
  • Ogólne warunki zakupów (OWZ)
  • Różnice między OWZ, a kontraktem i zamówieniem
  • Kary umowne
 6. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I PROJEKTEM ZAKUPOWYM
  • Profesjonalne narzędzia kupieckie do zarządzania projektami,
  • Identyfikacja wszystkich interesariuszy/klientów wewnętrznych oraz ich interesów i potrzeb,
  • Czas i harmonogram prac, ustalanie zespołu, produkty prac (ang. Deliverables)
 7. KRYTERIA WYBORU I OCENA DOSTAWCÓW
  • Selekcjonowanie dostawców
  • Kryteria i metody wyboru najlepszych dostawców
  • Metoda 0-10
 8. NEGOCJACJE ZAKUPOWE Z DOSTAWCAMI
  • Źródła siły w negocjacjach.
  • Jak dobrze znasz swoją BATNA?
  • Siła informacji zwrotnej dla dostawcy w trakcie negocjacji
 9. PRZETARGI ELEKTRONICZNE I E-AUKCJE
  • Nowoczesne taktyki e-aukcyjne (e-negocjacje),
  • Bardzo skuteczne – aukcja holenderska, japońska, angielska oraz wiele ich modyfikacji

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.