Organizacja efektywnej gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

STRUKTURA, FUNKCJONOWANIE, OPTYMALIZACJA PROCESÓW I PRZESTRZENI MAGAZYNÓW

Celem szkolenia jest analiza i ocena funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie oraz nakreślenie rozwiązań prowadzących do optymalizacji poszczególnych magazynów jako elementu logistyki przedsiębiorstw (firm) oraz procesów magazynowych jakie są w nich realizowane.

Czego nauczysz się podczas warsztatów?

 • określenia miejsca gospodarki magazynowej w systemie logistycznym przedsiębiorstw (firm),
 • określenia zasad współpracy i obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi podsystemami (pionami) systemu logistycznego przedsiębiorstw,
 • zaplanowania organizacji funkcjonowania magazynów,
 • dokonania podziału zapasów według różnych kryteriów składowania,
 • określenia procedur realizacji procesów inwentaryzacji w gospodarce magazynowej,
 • optymalizacji obiegu dokumentów w gospodarce magazynowej,
 • określenia czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
 • dostosowania metod składowania, manipulacji, kompletacji do właściwości składowanych zapasów,
 • określenia potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowania wykorzystania poszczególnych urządzeń,
 • podejmowania decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • dokonania kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia,
 • analizy i oceny wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

 1. MIEJSCE, ROLA I ZADANIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTW (FIRM)
  • znaczenie i zadania magazynów w logistyce firm i zintegrowanych łańcuchach dostaw,
  • relacje w ramach gospodarki magazynowej,
  • zakresy obowiązków,
  • odpowiedzialność osób funkcyjnych,
  • obieg informacji,
  • uwarunkowania funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach.
 2. TECHNOLOGIA OPERACJI MAGAZYNOWYCH
  • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
  • organizacja procesów przyjęcia, składowania, kompletacji i wydań zapasów z magazynów
  • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
  • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i branż działalności.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ
  • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
  • zasady przydzielania odpowiedzialności materialnej,
  • praktyczne rozwiązania z zakresu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
 4. ORGANIZACJA INWENTARYZACJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ
  • rodzaje inwentaryzacji,
  • dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne,
  • odpowiedzialność osób funkcyjnych za realizację inwentaryzacji,
  • tryb przeprowadzenia inwentaryzacji,
  • weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych,
  • kompensaty nadwyżek i braków.
 5. DOKUMENTACJA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH
  • rodzaje dokumentów stosowanych w gospodarce magazynowej,
  • zasady obiegu dokumentów,
  • odpowiedzialność osób funkcyjnych za opracowanie i obieg dokumentów,
  • dokumentacja bezpapierowa.
 6. METODY SKŁADOWANIA I KOMPLETACJI ZAPASÓW
  • sposoby rozmieszczenia zapasów w magazynach,
  • metody kompletacji towarów,
  • lokalizacja miejsc składowych,
  • organizacja tradycyjnych metod składowania,
  • nowoczesne rozwiązania dot. składowania zapasów.
 7. OPAKOWANIA W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ
  • system wymiarowy opakowań,
  • unormowania prawne w zakresie użytkowania i obrotu opakowaniami,
  • dobór opakowań do systemu pracy i gromadzonych w przedsiębiorstwie zapasów.
 8. BHP W ORGANIZACJI PRAC MAGAZYNOWYCH
  • unormowania prawne w zakresie bhp,
  • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
  • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
  • obowiązki pracodawcy i pracowników,
  • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania zagrożeniom.
 9. SYSTEM ZNAKOWANIA I IDENTYFIKACJI MIEJSC SKŁADOWANIA, TOWARÓW W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH I ZBIORCZYCH
  • możliwości i potrzeby zastosowania automatycznej identyfikacji,
  • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN (GS1),
  • zasady znakowania ładunków i miejsc składowania w magazynach,
  • system identyfikacji towarów metodą RFID.
 10. KIERUNKI (TRENDY) USPRAWNIEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Pobierz ofertę

Data

29 - 30 kwiecień 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

952 zł netto

Etykiety

Dwudniowe,
On-line

Lokalizacja

On-line

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Comments are closed