„Od menedżera do lidera” – szkolenia dla menedżerów, które wzbogacą Twoją firmę!

cykl szkoleń dla managerów i liderów

W świecie biznesu rola menedżera przeszła prawdziwą rewolucję. Na stanowisku tym przestały się liczyć wyłącznie umiejętności techniczne – zespół coraz bardziej ceni bowiem umiejętności interpersonalne, związane z elastycznością, budowanym autorytetem i zaufaniem. Połączenie wszystkich tych elementów sprawia, że menedżer jest w stanie przekształcić zespół w skoordynowaną, efektywną jednostkę, zdolną do osiągania ambitnych celów.

Cykl szkoleń „Od menedżera do lidera” od Vademecum

Wiemy, że prawdziwą siłą firmy – jej rozwoju, efektywnej pracy oraz wyników osiąganych przez zespół – jest wykwalifikowana, świadoma grupa menedżerów. Podejście to stało się inspiracją do powstania szkolenia modułowego.

„Od menedżera do lidera” to odpowiedź na współczesne wyzwania rynku. To nie tylko zestaw narzędzi i technik, ale przede wszystkim nowa filozofia zarządzania, która stawia na rozwój, motywowanie i budowanie relacji. Głównym celem szkoleń jest wspierać codzienną pracę menedżera, pokazując mu nowe, praktyczne rozwiązania oraz rozwijając ważne obszary konkretnych kompetencji liderskich.

 • Pierwsze szkolenie z cyklu rozpoczyna się 23.10.
 • Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich modułach – menedżer może uczestniczyć w wybranych przez siebie modułach szkoleniowych. 
 • Szkolenia przeprowadzone są w trybie online.
 • Przy zapisach na więcej niż I moduł, obowiązuje zniżka 10%.
 • Moduły nakierunkowane są nie tylko na przedstawienie teorii, ale przede wszystkim na case studies i ćwiczenia, które pozwolą wykorzystać wiedzę w praktyce.
 • Po ukończonym szkoleniu menedżer otrzymuje zaświadczenie, potwierdzające zdobyte kompetencje.

4 moduły i 4 kroki ku nowym kompetencjom!

Cykl rozwojowy podzielone jest na 4 moduły, które podejmują niezwykle ważne obszary w zakresie komunikacji, motywowania, delegowania zadań oraz rozwiązywania konfliktów. Uporządkowany schemat pozwala płynnie przechodzić pomiędzy kompetencjami, niezbędnymi w pracy prawdziwego lidera.

Moduły funkcjonują w sposób oddzielny i nie tworzą ciągu – dzięki tej elastyczności menedżerowie mogą uczestniczyć w wybranych etapach szkolenia.

I moduł: Efektywna komunikacja i budowanie relacji w zespole

Moduł nastawiony na przedstawienie narzędzi i technik, które mają wspierać komunikację w zespole. Podczas 7h (8 godzin dydaktycznych) szkolenia menedżer zyskuje wiedzę w zakresie m.in. prowadzenia spotkań techniką POWER meetings, efektywnych pytań, budowania feedbacku, a także analizowania dynamiki rozwoju relacji zespołowych.

Dla kogo? Moduł stworzony jest z myślą o menedżerach, którzy zmagają się z brakiem inicjatywy ze strony swojego zespołu, a także z nieefektywną komunikacją i dużą indywidualnością pracowników.

Po więcej informacji i pełną agendę zapraszamy na: https://vade.com.pl/szkolenia/efektywna-komunikacja-i-budowanie-relacji/

II moduł: Motywowanie pracowników

Szkolenie skupione na treningu motywacji wewnętrznej, z uwzględnieniem nagród pozafinansowych, celów indywidualnych i budowania zaangażowania. Zaprezentowane techniki pomogą poznać różnice pokoleniowe, style menedżerskie oraz metody przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu. Dzięki 7h (8 godzin dydaktycznych) szkoleniu menedżer dowie się, jakie czynniki budują i niszczą motywację, a także zyska wiedzę w zakresie budowania odpowiedzialności i chęci do pracy zarówno w środowisku stacjonarnym, jak i zdalnym.

Dla kogo? Dla menedżerów, którzy zderzają się z brakiem inicjatyw ze strony pracowników i dla przyszłych liderów, którzy chcą zaangażować swój zespół w nowe aktywności, związane z rozwojem firmy.

Pełna agenda i więcej informacji o module II dostępna jest na: https://vade.com.pl/szkolenia/motywowanie-pracownikow/

Moduł III: Skuteczne delegowanie zadań

Moduł ukierunkowany na konkretne kompetencje, związane z delegowaniem i organizacją zadań. Podczas szkolenia menedżer pozna techniki zarządzania – tj. 4 etapy rozwoju pracownika, różnorodne style przywództwa oraz zasady ewaluacji procesu delegowania. Umiejętności te pozwolą przygotować menedżera do m.in. rozmowy z pracownikami na temat ich nowych ról i zadań.

Dla kogo? Dla przyszłych liderów, którzy chcą, aby ich zespół podejmował samodzielne decyzje, brał na siebie część obowiązków, skutecznie realizował postawione cele i wychodził z pomysłami, które usprawnią dotychczasową pracę.

Dokładny opis modułu III dostępny jest na: https://vade.com.pl/szkolenia/delegowanie-zadan/

Moduł IV: Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

Moduł poświęcony wszelkim trudnościom i wyzwaniom, wynikającym z budowania relacji w zespole. Podczas szkolenia menedżer otrzymuje konkretne wskazówki rozwiązujące konflikty — ze wskazaniem na zachowanie postawy asertywnej i empatycznej. Przyszły lider dowiaduje się jak prowadzić mediacje i arbitraż, a także dowiaduje się, jak wygląda dynamika konfliktów. Narzędzia pomogą mu przejść przez trudną rozmowę, a także zidentyfikować źródło konfliktu, z jednoczesnym odróżnieniem pracownika w trudnościach od pracownika „trudnego”.

Dla kogo? Dla menedżerów, którzy chcą zadbać o atmosferę w zespole, którzy pragną stawiać czoła trudnościom i którzy wierzą, że dobre relacje mają wpływ na motywację, innowacyjność i proaktywność pracowników.

Więcej o module IV dowiesz się na: https://vade.com.pl/szkolenia/rozwiazywanie-konfiktow-trudne-rozmowy/

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

 The Predictive Index przeprowadził badanie, z którego wynikało, że:

 • 30% pracowników uważa, że ich menedżerowie nie posiadają wystarczających kompetencji w zakresie budowania zespołu.
 • 18% pracowników przyznało, że kadra nie posiada umiejętności przekazywania informacji zwrotnej.
 • 20% pracowników określiło swojego przełożonego mianem „przeciętny”.

Co więcej – ankieta przeprowadzona przez Intteract wskazała, że 69% menedżerów czuje się niekomfortowo, gdy rozmawia z innymi pracownikami, a 37% nie wie, jak udzielać informacji zwrotnej na temat wyników swojego zespołu. 

Dane te wskazują, że brak odpowiednich narzędzi i technik komunikacyjnych, to plaga wielu firm. Ograniczenia te wpływają nie tylko na indywidualne jednostki, ale także na zespoły i w rezultacie – na wyniki i efektywność pracy całej firmy.

Co zyska Twoja firma?

Korzystając z naszej oferty szkoleniowej, Twoja firma zyska:

 • wyższą efektywność w procesie realizacji celów,
 • lepiej rozwiniętą kulturę organizacyjną,
 • narzędzia i techniki, które pomogą rozwiązać dotychczasowe problemy,
 • kluczowy wzrost wydajności pracy,
 • lepszą jakość w obrębie wykonywanej pracy,
 • szereg pomysłów i innowacji, które pomogą rozwijać organizację,
 • wyższą produktywność zespołu,
 • mniejszą rotację pracowników.

Co zyska Twój pracownik?

Zaplanowane szkolenia to przede wszystkim szereg korzyści dla kadry menedżerskiej i dla całego zespołu. W ten sposób Twoi pracownicy zyskają:

 • narzędzia, dzięki którym rozwiążą konflikty w zespole,
 • metody i techniki, które pomogą odbudować relacje i pozytywną atmosferę,
 • konkretne umiejętności, dzięki którym przeprowadzą trudne rozmowy z członkami zespołu,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • sposoby na zorganizowanie owocnych spotkań projektowych,
 • umiejętność w zakresie aktywnego słuchania, stawiania pytań, artykułowania myśli,
 • przestrzeń do budowania dobrych relacji,
 • motywację, dzięki której poprawią swoją wydajność i produktywność w pracy.

Liderzy, którzy potrafią inspirować swoje zespoły, budują silniejsze, bardziej zaangażowane i lojalne grupy. Efektem jest nie tylko wyższa produktywność, ale także innowacyjność, kreatywność i zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach rynkowych.

Jeśli chcesz, by Twoja firma nie tylko przetrwała, ale także świetnie prosperowała w XXI wieku, inwestycja w rozwój menedżerów to  klucz do sukcesu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń, które pomogą w tym procesie i wzbogacą Twoją firmę w nową jakość.

Jakość, godną prawdziwego lidera.