Od menedżera do lidera – Motywowanie pracowników

Trening kluczowych kompetencji lidera

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym, którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji liderskich.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w atrakcyjnej, angażującej formie. Będą bogate w case studies, ćwiczenia i zadania praktyczne.

Na cykl składają się 4 jednodniowe szkolenia ON-LINE z zakresu:

  • Moduł II – Motywowanie pracowników

14.10.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

Moduł II

Motywowanie pracowników

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Pracownicy wykonują swoją pracę, ale nie podejmują dodatkowych inicjatyw dla dobra zespołu – nie zgłaszają nowych pomysłów, nie dbają o efektywność wykorzystania zasobów organizacji.
 • Pracownicy nie angażują się w rozwiązywanie problemów wykraczających poza dobrze znane im obszary, niechętnie podejmują działania, które wymagałyby od nich zmiany schematu myślenia lub zdobycia nowych kompetencji.
 • Pracownicy nie widzą sensu podejmowania dodatkowych wysiłków, aby lepiej realizować cele organizacji, nie proponują innowacyjnych rozwiązań.
 • Doświadczeni pracownicy są zdemotywowani brakiem zaangażowania młodszych pracowników i nie wiedzą jak na nich wpływać.
 1. 1
  MOTYWACJA W PRACY ZESPOŁU
  • Czynniki budujące i niszczące motywację w pracy zespołu
  • Indywidualne potrzeby życiowe oraz zawodowe vs. cele i potrzeby zespołu
  • Finansowe vs. pozafinansowe narzędzia motywacyjne – od czego zależy skuteczność poszczególnych narzędzi motywacyjnych i jak prawidłowo z nich korzystać
 2. 2
  POZAFINANSOWE NARZĘDZIA MOTYWACYJNE
  • Klarowne stawianie celów indywidualnych i wspólnych jako jeden z podstawowych motywatorów
  • Uznania i nagrody pozafinansowe – jak je stosować, żeby stały się motywatorem, a nie punktem zapalnym w zespole
  • Wsparcie w rozwoju i kształtowanie autonomii - jak wykorzystać zachęty rozwojowe i podejmowanie odpowiedzialności do zmotywowania pracowników
  • Jak budować zaangażowanie do współpracy i odpowiedzialności za podejmowane działania zarówno w stacjonarny, jak i zdalnym i hybrydowym trybie pracy – sposoby, narzędzia, struktury
 3. 3
  DOPASOWANIE NARZĘDZI MOTYWACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB CZŁONKÓW ZESPOŁU
  • Poznawanie i rozumienie indywidualnych motywatorów członków zespołu – jak dopasować działania motywacyjne do specyfiki zespołu
  • Menedżer szef vs. menedżer coach vs. menedżer mentor – styl menedżerski, a motywacja, oczekiwania i możliwości pracowników
  • Różnice pokoleniowe a motywacja – jak budować zaangażowanie i motywację do współpracy u przedstawicieli poszczególnych pokoleń
  • Przeciwdziałanie wypaleniu w zespole

Szymon Nęcki

Trener negocjacji, specjalizuje się w szkoleniach dla doświadczonych profesjonalistów, którzy oczekują praktycznej wiedzy, gotowej do zastosowania w złożonych procesach negocjacyjnych. Od 2014 roku prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową. W jej ramach projektuje i wdraża programy szkoleniowe i mentoringowe z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją. W ciągu ostatnich 7 lat zrealizował około 2000 godzin szkoleń dla ponad 70 firm i instytucji, a także w ramach szkoleń otwartych i zajęć na studiach podyplomowych i MBA. Wspierał firmy z branż finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, medycznej, FMCG i przemysłu ciężkiego w uporządkowaniu i zoptymalizowaniu procesów negocjacyjnych. Doświadczenie trenerskie zdobywał u boku cenionego eksperta oraz trenera - prof. Zbigniewa Nęckiego, autora jednego z pierwszych podręczników negocjacji na polskim rynku wydawniczym oraz założyciela Katedry Negocjacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magister psychologii, zarządzania i marketingu. Doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają solidną dawkę wiedzy oraz praktyczne narzędzia, które pomogą im zwiększyć skuteczność w prowadzeniu zespołów.

Rozwiną umiejętności w ważnych obszarach kompetencji liderskich: komunikacji, budowaniu relacji w zespole, motywowaniu, delegowaniu zadań, rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami.

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy:

 • Mapa obszarów motywujących i demotywujących w pracy zespołu
 • Matryca działań motywacyjnych – kiedy stosować jakie działania
 • Schemat wyznaczania celów (SMART) i ścieżek kariery (CDP)
 • Algorytm dobru interwencji motywujących do charakterystyki pracownika

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • rozwinie umiejętność motywowania członków zespołu, również tych którzy pracują zdalnie i hybrydowo
 • pozna sposoby efektywnego wykorzystania pozafinansowych narzędzi motywacyjnych
 • dowie się jak dopasować narzędzia motywacyjne do indywidualnych potrzeb pracowników

Korzyści dla organizacji:

 • wzrost wydajności pracy
 • zwiększenie jakości wykonywanej pracy
 • wzrost nowych pomysłów i innowacji, co przyczyni się do rozwoju organizacji

Trening kluczowych kompetencji lidera

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym, którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji liderskich. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają solidną dawkę wiedzy oraz praktyczne narzędzia, które pomogą im zwiększyć skuteczność w prowadzeniu zespołów.

Rozwiną umiejętności w ważnych obszarach kompetencji liderskich: komunikacji, budowaniu relacji w zespole, motywowaniu, delegowaniu zadań, rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w atrakcyjnej, angażującej formie. Będą bogate w case studies, ćwiczenia i zadania praktyczne.

Na cykl składają się 4 jednodniowe szkolenia ON-LINE z zakresu:

Moduł II

Motywowanie pracowników

 1. MOTYWACJA W PRACY ZESPOŁU
  • Czynniki budujące i niszczące motywację w pracy zespołu
  • Indywidualne potrzeby życiowe oraz zawodowe vs. cele i potrzeby zespołu
  • Finansowe vs. pozafinansowe narzędzia motywacyjne – od czego zależy skuteczność poszczególnych narzędzi motywacyjnych i jak prawidłowo z nich korzystać
 2. POZAFINANSOWE NARZĘDZIA MOTYWACYJNE
  • Klarowne stawianie celów indywidualnych i wspólnych jako jeden z podstawowych motywatorów
  • Uznania i nagrody pozafinansowe – jak je stosować, żeby stały się motywatorem, a nie punktem zapalnym w zespole
  • Wsparcie w rozwoju i kształtowanie autonomii – jak wykorzystać zachęty rozwojowe i podejmowanie odpowiedzialności do zmotywowania pracowników
  • Jak budować zaangażowanie do współpracy i odpowiedzialności za podejmowane działania zarówno w stacjonarny, jak i zdalnym i hybrydowym trybie pracy – sposoby, narzędzia, struktury
 3. DOPASOWANIE NARZĘDZI MOTYWACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB CZŁONKÓW ZESPOŁU
  • Poznawanie i rozumienie indywidualnych motywatorów członków zespołu – jak dopasować działania motywacyjne do specyfiki zespołu
  • Menedżer szef vs. menedżer coach vs. menedżer mentor – styl menedżerski, a motywacja, oczekiwania i możliwości pracowników
  • Różnice pokoleniowe a motywacja – jak budować zaangażowanie i motywację do współpracy u przedstawicieli poszczególnych pokoleń
  • Przeciwdziałanie wypaleniu w zespole

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Pracownicy wykonują swoją pracę, ale nie podejmują dodatkowych inicjatyw dla dobra zespołu – nie zgłaszają nowych pomysłów, nie dbają o efektywność wykorzystania zasobów organizacji.
 • Pracownicy nie angażują się w rozwiązywanie problemów wykraczających poza dobrze znane im obszary, niechętnie podejmują działania, które wymagałyby od nich zmiany schematu myślenia lub zdobycia nowych kompetencji.
 • Pracownicy nie widzą sensu podejmowania dodatkowych wysiłków, aby lepiej realizować cele organizacji, nie proponują innowacyjnych rozwiązań.
 • Doświadczeni pracownicy są zdemotywowani brakiem zaangażowania młodszych pracowników i nie wiedzą jak na nich wpływać.

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy:

 • Mapa obszarów motywujących i demotywujących w pracy zespołu
 • Matryca działań motywacyjnych – kiedy stosować jakie działania
 • Schemat wyznaczania celów (SMART) i ścieżek kariery (CDP)
 • Algorytm dobru interwencji motywujących do charakterystyki pracownika

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • rozwinie umiejętność motywowania członków zespołu, również tych którzy pracują zdalnie i hybrydowo
 • pozna sposoby efektywnego wykorzystania pozafinansowych narzędzi motywacyjnych
 • dowie się jak dopasować narzędzia motywacyjne do indywidualnych potrzeb pracowników

Korzyści dla organizacji:

 • wzrost wydajności pracy
 • zwiększenie jakości wykonywanej pracy
 • wzrost nowych pomysłów i innowacji, co przyczyni się do rozwoju organizacji

Sprawdź też pozostałe szkolenia z cyklu
„Od menedżera do lidera”:

Cena zawiera:

 • 8 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon