Od menedżera do lidera – Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

Trening kluczowych kompetencji lidera

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym, którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji liderskich.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w atrakcyjnej, angażującej formie. Będą bogate w case studies, ćwiczenia i zadania praktyczne.

Na cykl składają się 4 jednodniowe szkolenia ON-LINE z zakresu:

  • Moduł IV – Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

Moduł IV

Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Atmosfera w zespole jest napięta, często wybuchają konflikty, co obniża motywację i niszczy satysfakcję z pracy.
 • Zespół jest podzielony na dwa lub więcej obozów, które mają trudność w realizacji zadań gdy wymagana jest współpraca między nimi.
 • Problematyczny pracownik sprawia, że energia zespołu jest wykorzystywana do radzenia sobie z trudnymi emocjami, zamiast do poprawiania efektywności realizacji celów
 • Trudne sytuacje w zespole są „zamiatane pod dywan”, ale nie rozwiązywane – przez co spada innowacyjność, rośnie skala zachowań bierno-agresywnych i maleje wydajność zespołu.
 • Pracownicy powołując się trudności osobiste nie realizują w pełni swoich zadań, co wpływa na efektywność  zespołu i obniżenie motywacji jego członków
 1. 1
  DYNAMIKA KONFLIKTÓW W ZESPOLE
  • Konflikty budujące i niszczące – najczęstsze przyczyny i rodzaje konfliktów w zespołach pracowniczych
  • Emocje (ukryte i jawne) w relacjach zawodowych
  • Zachowania agresywne i bierno-agresywne w zespole – jak rozpoznać
  • Rola lidera w rozwiązywaniu konfliktów
  • Dynamika konfliktów w zespołach zdalnych i hybrydowych
 2. 2
  NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
  • Jak zidentyfikować źródła konfliktu i sklaryfikować sedno konfliktu
  • Komunikacja w konflikcie – dobre praktyki
  • Mediacje w konflikcie – najważniejsze zasady i dobre praktyki
  • Arbitraż – w jakich sytuacjach lider powinien wskazywać rozwiązania z pozycji autorytetu
  • Kształtowanie wzajemnego zrozumienia i koncentracja na rozwiązaniach
 3. 3
  PROWADZENIE TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI
  • Asertywność i stawianie granic w relacjach z pracownikami
  • Rezultaty poniżej oczekiwań – kiedy wspierać, kiedy dyscyplinować
  • Trudna rozmowa krok po kroku – najważniejsze elementy
  • Pracownik w trudnościach vs. „trudny” pracownik - sposoby odróżniania,
  • analiza case study i propozycje rozwiązań

Szymon Nęcki

Trener negocjacji, specjalizuje się w szkoleniach dla doświadczonych profesjonalistów, którzy oczekują praktycznej wiedzy, gotowej do zastosowania w złożonych procesach negocjacyjnych. Od 2014 roku prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową. W jej ramach projektuje i wdraża programy szkoleniowe i mentoringowe z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją. W ciągu ostatnich 7 lat zrealizował około 2000 godzin szkoleń dla ponad 70 firm i instytucji, a także w ramach szkoleń otwartych i zajęć na studiach podyplomowych i MBA. Wspierał firmy z branż finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, medycznej, FMCG i przemysłu ciężkiego w uporządkowaniu i zoptymalizowaniu procesów negocjacyjnych. Doświadczenie trenerskie zdobywał u boku cenionego eksperta oraz trenera - prof. Zbigniewa Nęckiego, autora jednego z pierwszych podręczników negocjacji na polskim rynku wydawniczym oraz założyciela Katedry Negocjacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magister psychologii, zarządzania i marketingu. Doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają solidną dawkę wiedzy oraz praktyczne narzędzia, które pomogą im zwiększyć skuteczność w prowadzeniu zespołów.

Rozwiną umiejętności w ważnych obszarach kompetencji liderskich: komunikacji, budowaniu relacji w zespole, motywowaniu, delegowaniu zadań, rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami.

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy:

 • matryca doboru interwencji menedżerskich w zależności od rodzaju konfliktu
 • kluczowe zasady prowadzenia mediacji
 • zestaw dobrych praktyk komunikacji w konflikcie
 • 5 kroków trudnej rozmowy – schemat rozmowy z pracownikiem

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • pozna narzędzia do radzenia sobie z konfliktami w zespołach stacjonarnych i hybrydowych
 • ograniczy negatywny wpływ konfliktów na efektywność pracy i relacje w zespole
 • rozwinie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami

Korzyści dla organizacji:

 • zwiększenie efektywności i produktywności
 • skuteczniejsze rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • zmniejszenie rotacji wśród pracowników

Trening kluczowych kompetencji lidera

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym, którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji liderskich. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają solidną dawkę wiedzy oraz praktyczne narzędzia, które pomogą im zwiększyć skuteczność w prowadzeniu zespołów.

Rozwiną umiejętności w ważnych obszarach kompetencji liderskich: komunikacji, budowaniu relacji w zespole, motywowaniu, delegowaniu zadań, rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w atrakcyjnej, angażującej formie. Będą bogate w case studies, ćwiczenia i zadania praktyczne.

Na cykl składają się 4 jednodniowe szkolenia ON-LINE z zakresu:

Moduł IV

Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

 1. DYNAMIKA KONFLIKTÓW W ZESPOLE
  • Konflikty budujące i niszczące – najczęstsze przyczyny i rodzaje konfliktów w zespołach pracowniczych
  • Emocje (ukryte i jawne) w relacjach zawodowych
  • Zachowania agresywne i bierno-agresywne w zespole – jak rozpoznać
  • Rola lidera w rozwiązywaniu konfliktów
  • Dynamika konfliktów w zespołach zdalnych i hybrydowych
 2. NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
  • Jak zidentyfikować źródła konfliktu i sklaryfikować sedno konfliktu
  • Komunikacja w konflikcie – dobre praktyki
  • Mediacje w konflikcie – najważniejsze zasady i dobre praktyki
  • Arbitraż – w jakich sytuacjach lider powinien wskazywać rozwiązania z pozycji autorytetu
  • Kształtowanie wzajemnego zrozumienia i koncentracja na rozwiązaniach
 3. PROWADZENIE TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI
  • Asertywność i stawianie granic w relacjach z pracownikami
  • Rezultaty poniżej oczekiwań – kiedy wspierać, kiedy dyscyplinować
  • Trudna rozmowa krok po kroku – najważniejsze elementy
  • Pracownik w trudnościach vs. „trudny” pracownik – sposoby odróżniania,
  • analiza case study i propozycje rozwiązań

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Atmosfera w zespole jest napięta, często wybuchają konflikty, co obniża motywację i niszczy satysfakcję z pracy.
 • Zespół jest podzielony na dwa lub więcej obozów, które mają trudność w realizacji zadań gdy wymagana jest współpraca między nimi.
 • Problematyczny pracownik sprawia, że energia zespołu jest wykorzystywana do radzenia sobie z trudnymi emocjami, zamiast do poprawiania efektywności  realizacji celów
 • Trudne sytuacje w zespole są „zamiatane pod dywan”, ale nie rozwiązywane – przez co spada innowacyjność, rośnie skala zachowań bierno-agresywnych i maleje wydajność zespołu.
 • Pracownicy powołując się trudności osobiste nie realizują w pełni swoich zadań, co wpływa na efektywność  zespołu i obniżenie motywacji jego członków. 

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy:

 • matryca doboru interwencji menedżerskich w zależności od rodzaju konfliktu
 • kluczowe zasady prowadzenia mediacji
 • zestaw dobrych praktyk komunikacji w konflikcie
 • 5 kroków trudnej rozmowy – schemat rozmowy z pracownikiem

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • pozna narzędzia do radzenia sobie z konfliktami w zespołach stacjonarnych i hybrydowych
 • ograniczy negatywny wpływ konfliktów na efektywność pracy i relacje w zespole
 • rozwinie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami

Korzyści dla organizacji:

 • zwiększenie efektywności i produktywności
 • skuteczniejsze rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • zmniejszenie rotacji wśród pracowników

Sprawdź też pozostałe szkolenia z cyklu
„Od menedżera do lidera”:

Cena zawiera:

 • 8 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon