Od menedżera do lidera – Efektywna komunikacja i budowanie relacji w zespole

Trening kluczowych kompetencji lidera

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym, którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji liderskich.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w atrakcyjnej, angażującej formie. Będą bogate w case studies, ćwiczenia i zadania praktyczne.

Na cykl składają się 4 jednodniowe szkolenia ON-LINE z zakresu:

  • Moduł I – Efektywna komunikacja i budowanie relacji w zespole

16.09.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

Moduł I

Efektywna komunikacja i budowanie relacji w zespole

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Pracownicy skupiają się na własnych wynikach i potrzebach, nie myśląc w kategoriach dobra całej organizacji. Nie interesują się tym, jak mogą pomóc innym członkom zespołu, aby zrealizować wspólne cele.
 • Organizowane spotkania przeciągają się, brak na nich konkretnych ustaleń, jest ich za dużo, a niewiele z nich wynika.
 • W zespole dochodzi do nieporozumień związanych z nieefektywną komunikacją – pracownicy nie słuchają się wzajemnie, przekazują informacje niejasno, generują niepotrzebne konflikty wynikające z agresywnego stylu komunikacji.
 • Członkowie zespołu rzadko wykazują inicjatywy do współpracy, nie wyrażają swobodnie swoich pomysłów, nie poddają dyskusji możliwości realizacji innowacji.

 1. 1
  KOMUNIKACJA NASTAWIONA NA WSPÓŁPRACĘ W ZESPOLE (w tym hybrydowa)
  • Postawa nastawiona na współpracę vs. postawa nastawiona na rywalizację
  • Jak kształtować normy współpracy i komunikacji w zespole – narzędzia lidera
  • Czynniki psychologiczne w komunikacji vs. narzędzia techniczne komunikacji
  • Od czego zależy skuteczna komunikacja – czynniki ułatwiające i utrudniające sprawną komunikację
 2. 2
  NARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE KOMUNIKACJĘ WEWNĄTRZ ZESPOŁU
  • POWER meetings – sztuka organizacji efektywnych spotkań zespołowych
  • Poznaj najlepsze techniki aktywnego słuchania
  • Efektywne pytania – cele, rodzaje i techniki zadawania pytań
  • Jak klarownie artykułować własne myśli, przekonania i opinie
  • Jak udzielać informacji zwrotnej – cele, role i rodzaje informacji zwrotnej
  • Style i sposoby komunikacji, a różnorodność w miejscu pracy – język włączający vs. język wykluczający
  • Komunikacja w hybrydowym trybie pracy
 3. 3
  NARZĘDZIA BUDOWANIA RELACJI W ZESPOLE
  • Dynamika rozwoju relacji zespołowych – narzędzia i cele lidera na poszczególnych etapach
  • Jak zadbać o przestrzeń i klimat sprzyjający otwartej wymianie informacji w zespole
  • Co buduje a co zabija relacje zespołowe - praktyczne wskazówki
  • Jak asertywnie reagować na postawę niszczącą ducha zespołu

Szymon Nęcki

Trener negocjacji, specjalizuje się w szkoleniach dla doświadczonych profesjonalistów, którzy oczekują praktycznej wiedzy, gotowej do zastosowania w złożonych procesach negocjacyjnych. Od 2014 roku prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową. W jej ramach projektuje i wdraża programy szkoleniowe i mentoringowe z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją. W ciągu ostatnich 7 lat zrealizował około 2000 godzin szkoleń dla ponad 70 firm i instytucji, a także w ramach szkoleń otwartych i zajęć na studiach podyplomowych i MBA. Wspierał firmy z branż finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, medycznej, FMCG i przemysłu ciężkiego w uporządkowaniu i zoptymalizowaniu procesów negocjacyjnych. Doświadczenie trenerskie zdobywał u boku cenionego eksperta oraz trenera - prof. Zbigniewa Nęckiego, autora jednego z pierwszych podręczników negocjacji na polskim rynku wydawniczym oraz założyciela Katedry Negocjacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magister psychologii, zarządzania i marketingu. Doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają solidną dawkę wiedzy oraz praktyczne narzędzia, które pomogą im zwiększyć skuteczność w prowadzeniu zespołów.

Rozwiną umiejętności w ważnych obszarach kompetencji liderskich: komunikacji, budowaniu relacji w zespole, motywowaniu, delegowaniu zadań, rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami.

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy:

 • Kontrakt zespołowy – nieformalne narzędzie wzmacniające współpracę
 • POWER meetings – schemat organizacji efektywnych spotkań
 • SBI – schemat udzielania informacji zwrotnej
 • Zestaw dobrych praktyk komunikacyjnych
 • Algorytmy interwencji menedżerskich dla poszczególnych etapów rozwoju zespołu

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • rozwinie umiejętność efektywnej kultury komunikacyjnej w zespole
 • dowie się, jak organizować dynamiczne i owocne spotkania zespołowe (w tym hybrydowe)
 • pozna zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • rozwinie umiejętności aktywnego słuchania, celnego zadawania pytań i artykułowania myśli
 • pozna skuteczne narzędzia wspomagające budowanie dobrych relacji w zespole

Korzyści da organizacji:

 • wzrost efektywności w realizacji celów
 • rozwój kultury organizacyjnej
 • usprawnienie w rozwiązywaniu problemów

Trening kluczowych kompetencji lidera

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym, którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji liderskich. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają solidną dawkę wiedzy oraz praktyczne narzędzia, które pomogą im zwiększyć skuteczność w prowadzeniu zespołów.

Rozwiną umiejętności w ważnych obszarach kompetencji liderskich: komunikacji, budowaniu relacji w zespole, motywowaniu, delegowaniu zadań, rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w atrakcyjnej, angażującej formie. Będą bogate w case studies, ćwiczenia i zadania praktyczne.

Na cykl składają się 4 jednodniowe szkolenia ON-LINE z zakresu:

Moduł I

Efektywna komunikacja i budowanie relacji w zespole

 1. KOMUNIKACJA NASTAWIONA NA WSPÓŁPRACĘ W ZESPOLE (W TYM HYBRYDOWA)
  • Postawa nastawiona na współpracę vs. postawa nastawiona na rywalizację
  • Jak kształtować normy współpracy i komunikacji w zespole – narzędzia lidera
  • Czynniki psychologiczne w komunikacji vs. narzędzia techniczne komunikacji
  • Od czego zależy skuteczna komunikacja – czynniki ułatwiające i utrudniające sprawną komunikację
 2. NARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE KOMUNIKACJĘ WEWNĄTRZ ZESPOŁU
  • POWER meetings – sztuka organizacji efektywnych spotkań zespołowych
  • Poznaj najlepsze techniki aktywnego słuchania
  • Efektywne pytania – cele, rodzaje i techniki zadawania pytań
  • Jak klarownie artykułować własne myśli, przekonania i opinie
  • Jak udzielać informacji zwrotnej – cele, role i rodzaje informacji zwrotnej
  • Style i sposoby komunikacji, a różnorodność w miejscu pracy – język włączający vs. język wykluczający
  • Komunikacja w hybrydowym trybie pracy
 3. NARZĘDZIA BUDOWANIA RELACJI W ZESPOLE
  • Dynamika rozwoju relacji zespołowych – narzędzia i cele lidera na poszczególnych etapach
  • Jak zadbać o przestrzeń i klimat sprzyjający otwartej wymianie informacji w zespole
  • Co buduje a co zabija relacje zespołowe – praktyczne wskazówki
  • Jak asertywnie reagować na postawę niszczącą ducha zespołu

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Pracownicy skupiają się na własnych wynikach i potrzebach, nie myśląc w kategoriach dobra całej organizacji. Nie interesują się tym, jak mogą pomóc innym członkom zespołu, aby zrealizować wspólne cele.
 • Organizowane spotkania przeciągają się, brak na nich konkretnych ustaleń, jest ich za dużo, a niewiele z nich wynika.
 • W zespole dochodzi do nieporozumień związanych z nieefektywną komunikacją – pracownicy nie słuchają się wzajemnie, przekazują informacje niejasno, generują niepotrzebne konflikty wynikające z agresywnego stylu komunikacji.
 • Członkowie zespołu rzadko wykazują inicjatywy do współpracy, nie wyrażają swobodnie swoich pomysłów, nie poddają dyskusji możliwości realizacji innowacji.

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy:

 • Kontrakt zespołowy – nieformalne narzędzie wzmacniające współpracę
 • POWER meetings – schemat organizacji efektywnych spotkań
 • SBI – schemat udzielania informacji zwrotnej
 • Zestaw dobrych praktyk komunikacyjnych
 • Algorytmy interwencji menedżerskich dla poszczególnych etapów rozwoju zespołu

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • rozwinie umiejętność efektywnej kultury komunikacyjnej w zespole
 • dowie się, jak organizować dynamiczne i owocne spotkania zespołowe (w tym hybrydowe)
 • pozna zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • rozwinie umiejętności aktywnego słuchania, celnego zadawania pytań i artykułowania myśli
 • pozna skuteczne narzędzia wspomagające budowanie dobrych relacji w zespole

Korzyści dla organizacji:

 • wzrost efektywności w realizacji celów 
 • rozwój kultury organizacyjnej
 • usprawnienie w rozwiązywaniu problemów

Sprawdź też pozostałe szkolenia z cyklu
„Od menedżera do lidera”:

Cena zawiera:

 • 8 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon