Sztuka obsługi klienta. Przykłady kursów i szkoleń

Płatność kartą

Do zakresu zadań sprzedawców i pracowników działu obsługi klienta nie należy wyłącznie „wydanie towaru”. Im szybciej pracownicy Twojej firmy sobie to uświadomią, tym szybciej ich działania zaczną przynosić rezultaty. Obsługa klienta to wizytówka Twojej firmy i sposób, w jaki jej pracownicy traktują klientów wpływa na ich opinię o firmie. Dlatego warto swoich pracowników przeszkolić w trudnej sztuce obsługi klienta.

Dlaczego warto szkolić pracowników działu obsługi klienta?

Profesjonalizm sprzedawcy przejawia się w jego właściwej komunikacji z klientem. Nie tylko w umiejętności samej sprzedaży, ale także w cechach takich jak osobista uprzejmość i życzliwość, asertywność i umiejętność poradzenia sobie także w trudnych i konfliktowych sytuacjach np. związanych z reklamacjami. Dla Twojej firmy profesjonalizm jej pracowników stanowić będzie o przewadze konkurencyjnej. Wymienionych wcześniej cech szukasz pewnie już zatrudniając osoby do pracy z klientem, ale te cechy można też kształtować, wzmacniać, usprawniać, między innymi dzięki szkoleniom rozwijającym umiejętności handlowe i interpersonalne Twoich pracowników.

Przygotowane przez naszą firmę szkolenia z zakresu obsługi klienta wyposażą pracowników Twojej firmy w wiedzę i kompetencje niezbędne do efektywnych kontaktów z klientem i profesjonalnej obsługi. W szczególności kładziemy nacisk na szkolenia dla działów obsługi klienta w zakresie obsługi telefonicznej. Jest to bardzo trudna obsługa, ponieważ osoba obsługująca nie ma kontaktu bezpośredniego, wzrokowego, klient może też łatwo zakończyć rozmowę, zatem umiejętność podtrzymania rozmowy i jej efektywnego prowadzenia jest bezcenna.

Co obejmują szkolenia z zakresu obsługi klienta?

Profesjonalna obsługa klienta przyciągnie do Twojej firmy większe grono potencjalnych klientów, zainteresowanych oferowaną usługą, czy produktem, dlatego warto skupić się na wyposażeniu pracowników w niezbędną w tym zakresie wiedzę. Po odbytych u nas szkoleniach Twoi pracownicy nauczą się jak wykorzystać zasadę „pierwszego wrażenia” we wzbudzaniu zaufania klienta, poznają sposoby budowania głębszej relacji z klientem, aby chętniej wracał on do Twojej firmy oraz poznają wzorce rozmów i pytań, które będą mogli wykorzystywać w praktyce.

Szkolenia u nas obejmują pełną interakcję z trenerem, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, aby jak najefektywniej wykorzystać spędzony wspólnie czas. Przygotowujemy komplet materiałów szkoleniowych, do których uczestnik może w każdej chwili wrócić, aby przypomnieć sobie, co było omawiane na szkoleniu. Udostępniamy także dodatkowe materiały edukacyjne oraz kontakt i wsparcie doradcze trenera. Co najważniejsze – przekazujemy konkretną wiedzę i umiejętności w nawiązywaniu relacji z klientem, która w praktyce przekłada się na sukces Twojej firmy.