Co warto wiedzieć o adaptacji, żeby utrzymać pracowników zza wschodniej granicy w zespole?

Produkcja

Wiedza o mentalności osób z innej kultury, ich sposobach działania i komunikowania jest podstawą współpracy w różnorodnym zespole. Niezrozumienie i zbagatelizowanie różnorodności kulturowej może obniżać zaangażowanie pracowników i zmniejszyć efektywność pracy.

Kluczem do sukcesu jest budowanie kompetencji międzykulturowej, jako jednej z kluczowych kompetencji liderów organizacji ceniących różnorodność.

Czy istnieje uniwersalna zasada?

Nie ma jednej metody zarządzania, którą można zastosować wszędzie. W każdej kulturze takie zjawiska, jak autorytet, biurokracja, kreatywność, koleżeństwo, stosunek do prawdy i odpowiedzialności przejawiają się na różne sposoby. To często utrudnia zrozumienie, że nasze upodobania kulturowe i zwyczajowe nie zawsze są czymś naturalnym i stosownym w oczach innych nacji. Warto zdać sobie sprawę, że różnice kulturowe mogą dotyczyć również takich aspektów, jak dystans między rozmówcami, intensywność kontaktu wzrokowego, czy podejście do punktualności.

Dla osób zarządzających zespołami umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z różnicami kulturowymi, uprzedzeniami i barierami powstającymi w ramach współpracy wielonarodowych zespołów są niezbędne w obecnych czasach.

Od czego zacząć wprowadzenie pracowników zza wschodniej granicy?

Aby adaptacja pracowników zza wschodniej granicy przebiegała przyjaźnie dla obu stron, dobrze byłoby:

  • zdobyć trochę wiedzy o różnicach naszej kultury i kultury krajów z dawnego obszaru ZSRR
  • poznać kulturę pracy w Ukrainie, Białorusi, Rosji… i jej wpływ na pracę w różnorodnym zespole
  • poznać czynniki, które budują zaangażowanie pracowników spoza Polski
  • a najważniejsze – uwrażliwić się międzykulturowo

Tego wszystkiego można się dowiedzieć na szkoleniu z zarządzania pracownikami ze wschodu prowadzone w formie on-line, w czasie którego uczestnicy zdobędą pakiet wiedzy kulturowej i dowiedzą się jak z niej skorzystać. Będą mieli świadomość wpływu kultury na zachowanie własne i innych, jak dostosować swój styl komunikacji do stylu osoby z innego obszaru kulturowego. Skorzysta każdy, a najwięcej kadra zarządzająca, brygadziści, kierownicy zmiany.

Wiedzą na temat adaptacji pracowników zza wschodniej granicy podzieliła się  Swietłana Listopadska – trenerka międzykulturowa,  Ukrainka z ponad 20-letnim doświadczeniem adaptacji w Polsce, współpracująca z Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.