Zarządzanie pracownikami zza wschodniej granicy

Co musisz wiedzieć o adaptacji i różnicach kulturowych, żeby osiągnąć cele biznesowe?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest poprawa skuteczności w zarządzaniu pracownikami z krajów byłego ZSRR, uwrażliwienie międzykulturowe, a wskutek tego – zapobieganie rotacji w firmie, wypracowanie dobrej atmosfery współpracy i maksymalna efektywność zespołu.

Wiedza o mentalności osób z innej kultury, sposobach działania i komunikowania oraz różnych standardach kultury pracy obecnie jest niezbędna do współpracy w różnorodnym zespole.

Niezrozumienie, zbagatelizowanie różnorodności kulturowej lub nieumiejętne zarządzanie takimi zespołami obniża zaangażowanie pracowników, zmniejsza efektywność i przekłada się na niższe osiąganie zakładanych celów biznesowych.

Duże zmiany migracyjne i niedobór pracowników na rynku pracy wymuszają na liderach zespołów rozpoznawanie i radzenie sobie z różnicami kulturowymi, uprzedzeniami i barierami, powstającymi w zespole wielokulturowym. Ma to służyć realizacji celów ekonomicznych firmy.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Wybrane problemy współpracy zespołowej PL/UA
 2. 2
  Ukraina – praktyczne informacje ważne dla lidera zespołu
 3. 3
  Zaburzenia komunikacji: filtry i kalki językowo-kulturowe
 4. 4
  Wpływ szoku kulturowego na pracę w zespole
 5. 5
  Strategie akulturacyjne: oczekiwania i realność
 6. 6
  Wymiary kulturowe PL/UA – główne różnice
 7. 7
  Krótko o stereotypach i uprzedzeniach

Swietłana Listopadska

Trener kompetencji międzykulturowych. Certyfikowany trener FRIS®, AFT Certified Leadership Coach,  Przedsiębiorca z 17-letnim doświadczeniem. Od 2016 r. członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training, and Research). Aktywny uczestnik “Human Library Organization”. Absolwentka Instytutu Przedsiębiorczości „Strategia” na Ukrainie–kierunek Ewidencja i audyt oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studium podyplomowe rachunkowość finansowa.  Posiada 17-letnie doświadczenie w edukacji dorosłych i młodzieży. Właścicielka pierwszej na Dolnym Śląsku szkoły języków słowiańskich oraz biura tłumaczeń. Zwolenniczka praktycznego podejścia w zarządzaniu zespołem i projektami. Ukrainka z 20-letnim doświadczeniem adaptacji w Polsce. Wspiera polski biznes w szerokim zakresie poprzez tłumaczenia, konsultacje językowe, przygotowanie międzykulturowe do pracy lub do prowadzenia biznesu w krajach byłego ZSRR. Opracowuje plany kompleksowego wdrażania pracowników z innych krajów w polskich przedsiębiorstwach. Od 2017 jako ekspert i przedstawiciel kultury ukraińskiej czynnie uczestniczy w projekcie „Human Library Organization”. Łączy w sobie dwukulturowość (PL i UA), trenerskie doświadczenie, znajomość specyfiku krajów byłego ZSRR oraz umiejętność przekazywania skomplikowanej wiedzy prostymi słowami. Trener-praktyk, integruje wykorzystanie gier, metody storytellingu i dramy w pracy warsztatowej.

Dla kogo:

 • Kierowników liniowych
 • Kadry zarządzającej
 • Działów HR

Korzyści dla organizacji:

 • Zmniejszenie rotacji pracowników w firmie
 • Dobra atmosfera w zespole, a tym samym lepsza efektywność
 • Większe zaangażowanie pracowników
 • Realizacja celów ekonomicznych firmy

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobędą wiedzę o różnicach kultur Polski, Ukrainy i innych krajów zza wschodniej granicy
 • Poznają czynniki różnicujące, o których należy wiedzieć, aby zadbać o efektywną współpracę
 • Uzyskają informacje, jakie czynniki wpływają na zaangażowanie pracowników spoza Polski
 • Zapoznają się z ułatwieniami i utrudnieniami w zakresie komunikacji międzykulturowej
 • Uświadomią sobie wpływ filtrów kulturowych na ocenę zachowań członków zespołu
 • Wspólnie wypracują metody zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo z uwzględnieniem specyfiki pracy firmy

Co musisz wiedzieć o adaptacji i różnicach kulturowych, żeby osiągnąć cele biznesowe?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest poprawa skuteczności w zarządzaniu pracownikami z krajów byłego ZSRR, uwrażliwienie międzykulturowe, a wskutek tego – zapobieganie rotacji w firmie, wypracowanie dobrej atmosfery współpracy i maksymalna efektywność zespołu.

Dla kogo:

 • Kierowników liniowych
 • Kadry zarządzającej
 • Działów HR

Korzyści dla organizacji:

 • Zmniejszenie rotacji pracowników w firmie
 • Dobra atmosfera w zespole, a tym samym lepsza efektywność
 • Większe zaangażowanie pracowników
 • Realizacja celów ekonomicznych firmy

Wiedza o mentalności osób z innej kultury, sposobach działania i komunikowania oraz różnych standardach kultury pracy obecnie jest niezbędna do współpracy w różnorodnym zespole.

Niezrozumienie, zbagatelizowanie różnorodności kulturowej lub nieumiejętne zarządzanie takimi zespołami obniża zaangażowanie pracowników, zmniejsza efektywność i przekłada się na niższe osiąganie zakładanych celów biznesowych.

Duże zmiany migracyjne i niedobór pracowników na rynku pracy wymuszają na liderach zespołów rozpoznawanie i radzenie sobie z różnicami kulturowymi, uprzedzeniami i barierami, powstającymi w zespole wielokulturowym. Ma to służyć realizacji celów ekonomicznych firmy.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobędą wiedzę o różnicach kultur Polski, Ukrainy i innych krajów zza wschodniej granicy
 • Poznają czynniki różnicujące, o których należy wiedzieć, aby zadbać o efektywną współpracę
 • Uzyskają informacje, jakie czynniki wpływają na zaangażowanie pracowników spoza Polski
 • Zapoznają się z ułatwieniami i utrudnieniami w zakresie komunikacji międzykulturowej
 • Uświadomią sobie wpływ filtrów kulturowych na ocenę zachowań członków zespołu
 • Wspólnie wypracują metody zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo z uwzględnieniem specyfiki pracy firmy

Główne zagadnienia:

 1. Wybrane problemy współpracy zespołowej PL/UA
 2. Ukraina – praktyczne informacje ważne dla lidera zespołu
 3. Zaburzenia komunikacji: filtry i kalki językowo-kulturowe
 4. Wpływ szoku kulturowego na pracę w zespole
 5. Strategie akulturacyjne: oczekiwania i realność
 6. Wymiary kulturowe PL/UA – główne różnice
 7. Krótko o stereotypach i uprzedzeniach

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.