Wpływ szkoleń na wydajność produkcyjną

Produkcja

Wydajność produkcyjna, od której zależą wpływy finansowe, to cel kadry zarządzającej w każdej firmie. Podczas poszukiwania metod na skuteczne podniesienie efektywności pracy zespołu ważne jest zwrócenie uwagi na korzyści związane z rozwojem kompetencji pracowników w różnych obszarach. Dzięki ofercie szkoleniowej zarządzanie zespołem produkcyjnym stanie się skuteczne, pozwalając na uzyskanie wysokich wyników produkcyjnych.

Czym jest zarządzanie zespołem produkcyjnym?

Osoba zarządzająca zespołem produkcyjnym odgrywa jedną z ważniejszych ról w jego funkcjonowaniu. Z jednej strony musi czuwać nad właściwym rozplanowaniem zadań oraz przydzieleniem ich odpowiednim pracownikom. Z drugiej – to na kierowniku lub dyrektorze spoczywa odpowiedzialność za relacje w zespole. Jego postawa ma wpływ na odpowiednie zmotywowanie i zaangażowanie całego zespołu. Pamiętajmy, że to osoba zarządzająca grupą w pierwszej kolejności odbiera wyniki jej pracy. Natomiast kompetencje i skuteczność kierownika czy menadżera zostaną ocenione na podstawie wydajności pracy całego zespołu produkcyjnego.

Czynniki wpływające na zarządzanie zespołem produkcyjnym

Na zarządzanie zespołem produkcyjnym wpływa szereg czynników takich jak:

 • jakość komunikacji w zespole,
 • umiejętność motywacji zespołu do pracy zarówno indywidualnej, jak i grupowej,
 • umiejętności przydzielania zadań i rozliczania wyników,
 • umiejętności wyszukiwania obszarów podnoszenia kompetencji w zespole,
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole.

Już sama złożoność problemu zarządzania zespołem produkcyjnym sprawia, że nie tylko kierownicy i dyrektorzy produkcyjni muszą stale dbać o odpowiedni poziom swojej wiedzy w obszarze zarządzania działem produkcyjnym. Wzrost wydajności produkcyjnej ściśle koreluje bowiem z podnoszeniem kompetencji zarządczych także na stanowiskach brygadzistów, team liderów czy mistrzów.

Czy efektywne zarządzanie zespołem zwiększa wydajność produkcyjną?

Efektywność produkcyjna danego działu w firmie zależy od autorytetu kadry zarządzającej i poszanowania przełożonych przez zespół pracowników. Odpowiednio dobrane szkolenia dla działu produkcji pozwalają usprawnić organizowanie pracy zespołu zgodnie z zasadami BHP. Jest to możliwe dzięki zdobyciu wiedzy i wypracowaniu odpowiednich schematów zachowań, które dla osiągnięcia najlepszych wyników finansowych w szkolonej firmie, są dobierane indywidualnie do potrzeb firmy.

Obszarów wiedzy, które kadra zarządzająca zespołami produkcyjnymi powinna opanować, jest naprawdę dużo. Często wydaje nam się, że nie są to sprawy bezpośrednio związane z produkcją. Doświadczenie zdobyte podczas szkoleń pokazuje jednak zgoła coś innego. Do czynników powszechnie wpływających na efektywną pracę zalicza się poza wymienionymi obszarami także:

 • stosunki interpersonalne w pracy,
 • ochronę pracy,
 • warunki mikroklimatyczne,
 • oświetlenie miejsca pracy i kolorystykę,
 • warunki akustyczne (hałas i wibracje),
 • czystość i estetykę pomieszczenia,
 • instrukcję pracy,
 • sprawność obsługi stanowiska pracy.

Tak, jak widać, system szkoleń dla działu produkcyjnego musi być szeroki i wielopłaszczyznowy. Podczas wszelkich form dokształcania należy budować u osób zarządzających produkcją umiejętności przywódcze, wzmacniać postawę asertywną. Jednocześnie tematyka szkoleń powinna wyczulić na problemy i potrzeby podwładnych, zarówno, jeśli chodzi o warunki pracy, zapewnienie im odpowiednich warunków BHP, jak i systemu motywowania do działania.

Nie ulega wątpliwości, że najlepszą drogą do zwiększenia wydajności produkcyjnej jest umożliwienie wszystkim członkom zespołu – kadrze zarządzającej oraz osobom zatrudnionym przy linii produkcyjnej – zdobycie dzięki strategii szkoleniowej wiedzy oraz umiejętności poprawiających skuteczność i efektywność ich pracy.