Stres w pracy menedżera — czy jest nieunikniony?

stres w pracy managera

We współczesnym świecie biznesu rola menedżera niesie ze sobą nie tylko prestiż i możliwości rozwoju, ale również ogromne wyzwania i presję. Jednym z nich jest stres, który wydaje się być nieodłącznym elementem pracy menedżerów, liderów i kierowników. Zrozumienie źródeł stresu, jego wpływu na codzienne funkcjonowanie oraz sposobu radzenia sobie z nim, może pomóc w znalezieniu równowagi i w efektywniejszym zarządzaniu nie tylko zespołem, ale i… własnym samopoczuciem.

Co stresuje menedżera?

Jak podają raporty Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego – 62% Polaków odczuwa stres przynajmniej raz w tygodniu. Potwierdzają to dane ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” wg. których Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych narodów w Europie. Okazuje się bowiem, że aż 22% rodaków doświadcza codziennego stresu w pracy. To dotyczy także menedżerów – 35% z nich stwierdza, że „bardzo często lub zawsze” odczuwa stres i wypalenie z pracy (Gallup, 2021). Statystyki te pozwalają wysnuć wniosek, że liderzy zespołów odczuwają w pracy znacznie większe obciążenie psychiczne niż pracownicy, którymi kierują.

Stres menedżera ma swoje źródło w wielu obszarach. Do najczęstszych należą: ciągła presja wyników, zarządzanie zespołem o różnych osobowościach, konieczność podejmowania trudnych decyzji, ograniczone zasoby, wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także konieczność ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Dodatkowo menedżerowie są często pośrednikami między wyższym kierownictwem a pracownikami, co wymaga od nich umiejętności balansowania z oczekiwaniami obu stron.

Skąd ten stres? Jak pomóc mogą kluczowe kompetencje menedżerskie?

Najczęściej stres wynika z percepcji, że wymagania przekraczają indywidualne zasoby i możliwości. W pracy menedżerskiej, gdzie oczekiwania są wysokie, a margines błędu wydaje się minimalny, łatwo o poczucie przytłoczenia. Menedżerowie często pracują w środowisku, gdzie czas jest cennym zasobem, a jego brak może prowadzić do poczucia ciągłego pośpiechu i niezakończonej pracy. To z kolei ma wpływ na zdolności komunikacyjne, budowanie relacji, stan otoczenia biznesowego i proces zarządzania zespołem.

W końcu to liderzy są bezpośrednio odpowiedzialni za osiąganie celów zespołu lub projektu. Presja, aby nieustannie dostarczać wyniki, często w krótkich ramach czasowych i w obliczu ograniczonych zasobów, może być ogromna. Dotyczy to m.in. budowania zespołu, motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów i zarządzania różnorodnością osobowości, co w oczywisty sposób wymaga wysiłku i konkretnych, miękkich umiejętności. Menedżerowie muszą przy tym wszystkim zachować otwartą postawę, która pozwoli im racjonalnie podejmować trudne decyzje dotyczące m.in. zatrudnienia, zwolnień i ocen pracowniczych.

Jak unikać stresu?

Choć pewien poziom stresu może działać motywująco, kluczowe jest znalezienie sposobów na jego efektywne zarządzanie. Ważne jest więc, aby lider:

  • delegował zadania na stanowisku kierowniczym — nie wszystko musi być zrobione od razu, a nie wszystkie zadania wymagają bezpośredniego zaangażowania menedżera. Nauka delegowania może znacząco obniżyć poziom stresu,
  • komunikował się z zespołem – tj. jasno stawiał oczekiwania, mówił o swoich potrzebach, dzielił się wątpliwościami i ewentualnymi emocjami, które wynikają z danych projektów,
  • dbał o work-life balance,
  • korzystał z profesjonalnych kursów menedżerskich, które nastawione są na poszerzanie kompetencji miękkich
  • rozwijał wszelkie kompetencje, które pomogą mu lepiej zarządzać stresem – mowa tu o np. technikach relaksacyjnych.

Czy stres jest nieunikniony?

Chociaż natura pracy menedżerskiej niesie ze sobą elementy potencjalnie stresujące, odpowiednie strategie zarządzania sobą i zespołem mogą znacząco zmniejszyć jego wpływ. Stres nie musi być obowiązkowym aspektem pracy menedżera. Poprzez świadome działania, takie jak rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, efektywne zarządzanie czasem i zasobami, a także dbałość o własne samopoczucie, można nie tylko zmniejszyć poziom stresu, ale i zwiększyć efektywność oraz satysfakcję z pracy.

Kluczem jest także akceptacja, że pewien poziom stresu będzie towarzyszył decyzjom i odpowiedzialności, ale nie musi on dominować ani definiować całokształtu doświadczenia zawodowego. Ważne jest także, aby podejmować certyfikowane szkolenie menedżerskie, które uczą budowania zaangażowania w zespole, pokazują alternatywne metody organizacji pracy menedżera, uczą procesów w podejmowaniu decyzji i dostarczają narzędzi do zarządzania projektami.

Rozwiązaniem są certyfikowane szkolenia menedżerskie i kursy menedżerskie?

Kursy dla początkujących managerów odgrywają kluczową rolę w rozwoju kompetencji zarządzania stresem — zwłaszcza jeśli oferują narzędzia i techniki, które pomagają identyfikować, rozumieć i eliminować stresory w miejscu pracy.

Dzięki szkoleniom Vademecum, menedżerowie uczą się efektywnych strategii zarządzania czasem, priorytetyzacji zadań oraz delegowania obowiązków. Sprawdź pełną ofertą naszych szkoleń dla menedżerów oraz szkoleń z rozwoju kompetencji osobistych. Kursy te rozwijają umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, niezbędne do budowania zdrowych relacji w zespole i efektywnego rozwiązywania konfliktów. Zdobyte w ten sposób praktyczne wskazówki pozwalają wyrobić mechanizmy radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi. Szczególnie polecamy warsztaty Zarządzanie stresem w pracy i na co dzień. W rezultacie, kursy dla kadry menedżerskiej nie tylko wzmacniają kompetencje, ale również przyczyniają się do tworzenia zdrowszego środowiska pracy.