Kompetencje cyfrowe pracowników ważniejsze niż kiedykolwiek?

kompetencje cyfrowe

Czym są kompetencje cyfrowe? Ich współczesna definicja znacznie odbiega od tej tradycyjnej, ograniczającej się do technicznych umiejętności informatycznych, które na poziomie podstawowym umożliwiają korzystanie z Internetu i aplikacji, a na zaawansowanym – programowania. Agencja Rozwoju Przemysłu podaje, że obecnie aż 9 na 10 zawodów wymaga przynajmniej podstawowych kompetencji cyfrowych! Jakie znaczenie mają te praktyczne umiejętności dla pracowników, menedżerów i właścicieli firm?

Czym są kompetencje cyfrowe w miejscu pracy?

Według zaleceń Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. kompetencje cyfrowe to „pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych” w celu uczenia się, pracy i uczestnictwa w życiu społecznym. Obejmują dużo więcej niż używanie komputera czy Internetu – to zdolność do refleksji zarówno nad możliwościami, jak i ograniczeniami nowoczesnych technologii, a także do oceny wiarygodności i trafności informacji udostępnianych drogą cyfrową. W grę wchodzi również korzystanie z technologii w sposób etyczny oraz dbanie o cyberbezpieczeństwo.

Rozwój kompetencji cyfrowych zdaje się więc być kluczowym na rynku pracy — zwłaszcza w branżach nastawionych na innowację.

Dlaczego kompetencje cyfrowe mają tak duże znaczenie?

Wyróżnienie się na tle konkurencji to cel każdej firmy. Wyniki badań i analiz pokazują, że pracownicy, którzy mają rozwinięte kompetencje cyfrowe, znacznie zwiększają konkurencyjność przedsiębiorstwa. Nic więc dziwnego, że znalazły się one w trzech grupach kompetencji, które pozwalają zdobyć przewagę na rynku. Mowa tu o m.in.:

  • kompetencje kluczowe – umożliwiające pełne uczestniczenie w życiu społecznym i radzenie sobie ze zmianami na rynku pracy. We wspomnianych już zaleceniach Rady uznano je wręcz za umiejętności podstawowe, na równi z czytaniem ze zrozumieniem czy liczeniem (w sumie jest ich osiem),
  • kompetencje 4.0, inaczej kompetencje ery cyfrowej – niezbędne do przystosowania się przedsiębiorstw do coraz większej automatyzacji i cyfryzacji,
  • kompetencje przyszłości – ułatwiające podejmowanie decyzji i wykonywanie zadań w pracy, ale też adaptowanie do dynamicznie zmieniającego się świata. Obok kompetencji cyfrowych pojawiają się tutaj kompetencje społeczno-emocjonalne oraz poznawcze.

Raport Światowego Forum Ekonomicznego „The Future of Jobs Report 2020” podaje, że do 2025 roku z powodu automatyzacji i mechanizacji aż 85 milionów miejsc pracy zostanie zlikwidowanych. Jednocześnie – dzięki rozwojowi nowych technologii – pojawi się prawie 100 milionów nowych. Chociaż nie każdy zawód przyszłości oznacza pracę w sektorze IT, wszystkie będą wymagały przynajmniej podstawowej wiedzy o transformacji cyfrowej. Szkolenia pracowników w tym obszarze jawi się więc jako długoterminowa inwestycja, która wyjątkowo szybko przyniesie oczekiwane korzyści.

Kompetencje cyfrowe muszą rozwijać przede wszystkim menedżerowie!

Jeszcze w 2019 r. 1/3 dorosłych aktywnych zawodowo lub szukających pracy w UE nie miała żadnych umiejętności cyfrowych. Deficyt kompetentnych cyfrowo pracowników to bariera w rozwoju ponad 2/3 europejskich firm. Jednocześnie rewolucja technologiczna wymaga zarówno od pracowników, jak i menedżerów czy właścicieli firm rezygnację z analogowych, nieekonomicznych i mało wydajnych sposobów pracy. Skąd więc bierze się ten brak kompetencji?

Według badania przeprowadzonego przez EY Polska — barierą transformacji cyfrowej jest m.in. obawa pracowników (28%) albo zarządu (12%) przed zmianą oraz brak kompetencji i zasobów (25%). Często menedżerowie czy szefowie po prostu nie chcą nadążać za technologią, nawet tą już dostępną w firmie. Mimo to sytuacja często wymusza od nich chociażby zarządzanie ludźmi w cyfrowym środowisku, cyfryzacją, cyberbezpieczeństwem czy zintegrowanymi danymi. Pandemia COVID-19 udowodniła, że taka konieczność może pojawić się nawet z dnia na dzień.

Szkolenia pracownicze w zakresie kompetencji miękkich

Tylko jeśli liderzy zespołów będą w stanie szybko reagować na światowe trendy, firma ma szansę na progres. Warto więc korzystać ze szkoleń od Vademecum, które pomagają w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz zarządzaniu transformacją cyfrową, niezbędną do wykonywania pracy. Dostarczane materiały szkoleniowe, konkretne narzędzia oraz praktyki sprawiają, że pracownicy sukcesywnie zdobywają wiedzę w zakresie szeroko rozumianej technologii i cyfryzacji. Szkolenia biznesowe przełamują tym samym ewentualne bariery wynikające z różnic pokoleniowych czy wykształcenia, stopniowo pogłębiając umiejętności pracowników danej organizacji.

Przy tym wszystkim należy rozważyć równoległe szkolenia pracownicze i szkolenie biznesowe z szeroko rozumianych umiejętności miękkich (tj. umiejętność rozwiązywania konfliktów, organizacji pracy zdalnej). Specjaliści podkreślają, że szkolenie pracowników w maksymalnie szerokim zakresie (np. umiejętności cyfrowe + rozwiązywanie konfliktów) to najrozsądniejsze podejście w kontekście budowania świadomego, kompetentnego zespołu. Zadbaj o zdobycie nowych umiejętności swoich pracowników z pomocą naszych szkoleń zwiększających kompetencje miękkie.

Źródła:

  1. https://www.parp.gov.pl/component/content/article/79901:kompetencje-cyfrowe-niezbednik-kazdego-pracownika. [dostęp online: 8.02.2024].
  2. https://www.frse.org.pl/czytelnia/kompetencje-przyszlosci. [dostęp online: 8.02.2024].
  3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en. [dostęp online: 8.02.2024].
  4. https://arp.pl/documents/41/Kompetencje_cyfrowe_ARP_part_I.pdf. [dostęp online: 8.02.2024].