Czy komunikacja i podejście do pracy mogą być ważniejsze niż umiejętności techniczne?

komunikacja ważniejsza niż umiejętności techniczne

Umiejętności, które są niezbędne do wykonywania pracy zawodowej, zasadniczo można podzielić na dwie kategorie: twarde (umiejętności techniczne) oraz miękkie (komunikacyjne, emocjonalne i społeczne). Które z nich mają większe znaczenie? Co ciekawe, aż 57% menedżerów wyższego szczebla stwierdziło, że umiejętności miękkie są ważniejsze niż techniczne! Skoro odpowiedź na tytułowe pytanie została już udzielona, warto wyjaśnić, jakie argumenty za nią przemawiają.

Co zalicza się do kompetencji miękkich i twardych?

Umiejętności twarde to te techniczne, bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem. Obejmują np. obsługę programów, znajomość języków programowania i języków obcych, specjalistyczną wiedzę itp. Można je zdobyć na różnych praktycznych szkoleniach, w szkołach, na kursach, a doskonalić w czasie wykonywania pracy. Umiejętności miękkie, nazywane też społecznymi, to cechy osobowości, inteligencja emocjonalna i sposób porozumiewania się z ludźmi. Bezpośrednio wiążą się z tym, kim jest dana osoba, dlatego nie da się ich opanować jedynie w teorii.

Oba rodzaje kompetencji są ważne w życiu zawodowym. Umiejętności twarde są potrzebne do zdobycia zatrudnienia, ale to kompetencje miękkie zapewniają sukces w miejscu pracy, pozwalają na utrzymanie stanowiska i bezpośrednio wpływają na dobre funkcjonowanie zespołu.

Jakie kompetencje miękkie są najbardziej pożądane?

Specjaliści wymieniają 10 różnych kompetencji miękkich, które są niezwykle ważne i cenione na rynku pracy przez pracodawców:

 • skuteczne przywództwo,
 • praca zespołowa,
 • komunikacja interpersonalna,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • rezyliencja (elastyczność połączona z odpornością psychiczną),
 • zdolność adaptacji,
 • umiejętność zarządzania czasem,
 • pozytywne nastawienie,
 • umiejętność organizacji,
 • krytyczne myślenie,
 • umiejętność słuchania.

Umiejętność rozwiązywania konfliktów ważniejsza od znajomości programowania?

Postęp technologiczny, automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji sprawi, że do 2025 r. nawet połowa wszystkich pracowników będzie musiała się przekwalifikować (według raportu „Future Of Jobs” z 2020 r.). A badanie Deloitte Access Economics podaje, że zawody wymagające kompetencji miękkich będą stanowić aż 2/3 wszystkich stanowisk pracy do 2030 r.!

Roboty tanieją, AI wciąż poprawia swoją wydajność, a automatyzacja linii produkcyjnych powoli staje się standardem. Dlatego praktyczne umiejętności tracą na znaczeniu w porównaniu z „tradycyjnymi”, takimi jak chociażby wysoka kultura osobista czy rozwiązywanie konfliktów. Nie sposób zastąpić dobrą komunikację z klientem, szybkie podejmowanie decyzji czy asertywność wpisywaniem kodu i tworzeniem aplikacji.

Dlaczego pracownicy powinni stawiać na rozwijanie umiejętności miękkich? Bo po prostu nie da się zautomatyzować kompetencji miękkich. Nic więc dziwnego, że badania z obszaru kompetencji miękkich cieszą się dużą popularnością i są publikowane nie tylko w czasopismach psychologicznych, ale też ekonomicznych czy IT.

Jak mogą pomóc „szkolenia miękkie” (czyli szkolenia z kompetencji miękkich)?

Kompetencje miękkie są trudno mierzalne i nie da się z nich uzyskać „certyfikatu”. Ich opanowanie zależy w pewnej mierze od osobistych uwarunkowań, jednak równie ważna jest praktyka. Trening asertywności, porozumiewania się z innymi ludźmi, rozwiązywania konfliktów czy skutecznego przywództwa to bardzo ważne elementy szkoleń z kompetencji miękkich. Warto ćwiczyć takie umiejętności i inwestować w szkolenie swoich pracowników – zarówno tych na stanowiskach kierowniczych, jak i pozostałych członków zespołu.

Szkolenia z kompetencji miękkich powinny zainteresować zarówno pracodawców, jak i pracowników. Jakie są korzyści z doskonalenia tych umiejętności? Rozwój w tej dziedzinie pozwoli ci na budowanie trwałych relacji z klientem, przyczyni się do odniesienia sukcesu oraz prowadzenia firmy z mniejszym stresem. Zaangażowanie może przynieść lepsze rezultaty, niż ci się wydaje – również w życiu codziennym!

Źródła:

 1. https://futureofsourcing.com/7-reasons-soft-skills-are-important-in-the-workplace
 2. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
 3. https://www.deloitte.com/au/en/services/economics/perspectives/soft-skills-business-success.html
 4. https://www.shrm.org/topics-tools/news/hr-magazine/trust-matters-work