Jak sobie obecnie radzić w sytuacjach stresogennych w życiu i pracy on-line?

stres

Pandemia koronawirusa jest sytuacją nową, na którą nie sposób było się przygotować. Szereg zmian, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, liczne ograniczenia, praca zdalna czy strach przed zachorowaniem u wielu osób było źródłem ogromnego stresu. Niestety długotrwały stres jest dla organizmu ludzkiego wyniszczający, dlatego trzeba nauczyć się, jak sobie z nim radzić.

Co z tym stresem?

Przedłużający się stres niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Dodatkowo każdy z nas jest inny i inaczej na niego reaguje. Są osoby, które nie mają problemu z jego rozpoznaniem i odnajdują doskonały dla siebie sposób na rozładowanie stresu. Nie brakuje zresztą różnego rodzaju poradników, czy to w księgarniach, czy w internecie.

Teoretycznie więc znalezienie sposobu na rozładowanie stresu nie powinno stanowić kłopotu. Wielu z nas jednak wcześniej nie zastanawiało się nad tym, co w naszym przypadku będzie skuteczne. Tym samym uciekamy się do wielu metod, które nie tylko nie przynoszą rezultatu, ale jeszcze dodatkowo ten stres potęgują.

Jak znaleźć idealny sposób na to, by poradzić sobie ze stresem?

W pierwszej kolejności trzeba lepiej poznać samego siebie. Istnieją 4 Style Poznawcze, czyli stałe wymiary psychiki, które określają nasz indywidualny sposób myślenia i postrzegania. Te style to Zawodnik, Wizjoner, Partner oraz Badacz. Co więcej, czynniki stresogenne w każdym z wymienionych wymiarów psychiki są inne. Dla przykładu: Zawodnika stresuje brak kontroli nad sytuacją, Wizjonera powtarzalność i rutyna, Partnera stresuje niemożność współdziałania, z kolei Badacza wszelkie zmiany odbierające poczucie bezpieczeństwa.

Tego wszystkiego można się o sobie dowiedzieć dzięki szkoleniu podnoszącemu kompetencje osobiste. Jest ono przeznaczone dla wszystkich niezależnie od wieku, sytuacji osobistej, wykonywanego zawodu czy zajmowanego stanowiska. Wiedza oraz umiejętności nabywane na tym szkoleniu pozwalają radzić sobie ze stresem zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Oprócz rozpoznawania czynników, które wywołują u nas stres, uczymy się jeszcze odporności psychicznej czy umiejętności doboru narzędzi, dzięki którym uda się ten stres rozładować.