Dlaczego pracując w branży TSL warto odbyć szkolenie Incoterms 2020?

szkolenie

Dla wielu osób branża TSL brzmi bardzo tajemniczo, choć każdy ma z nią styczność w swoim codziennym życiu. Jest to niezwykle ważny element gospodarki kraju, który jest połączeniem transportu, spedycji i logistyki. Branża TSL zajmuje się kompleksową obsługą transportu towaru odbywającego się na terenie jednego kraju, a także między różnymi państwami. Pracownicy branży TSL czuwają nad tym, aby przewóz różnorodnych towarów przebiegał sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem. Z tego względu muszą być na bieżąco ze wszystkimi przepisami, regulacjami, procedurami celnymi, a także taryfami celnymi. Niezwykle ważne jest, aby dobrze znali Międzynarodowe Reguły Handlu, czyli tzw. Incoterms (International Commercial Terms).

Czym są Międzynarodowe Reguły Handlu (Incoterms)?

Incoterms to obowiązujące na całym świecie Międzynarodowe Reguły Handlu, czyli zasady handlowe regulujące sprzedaż towarów. Zawarte są w nich między innymi regulacje dotyczące podziału kosztów i obowiązków między sprzedawcę a nabywcę. W szczególności regulują kwestie opłat za transport i ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (a tym samym zrealizowania dostawy, co jest bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności oraz koszty związane z odprawami celnymi eksportowymi i importowymi. Incoterms są ustanawiane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Obowiązują od 1936 roku i nawiązują bezpośrednio do Konwencji ONZ stanowiącej o zasadach międzynarodowego prawa handlowego. Co jakiś czas są aktualizowane i dopasowywane do zmieniającej się rzeczywistości – ostatnia aktualizacja tych reguł miała miejsce w 2020 roku. Jest to już siódmy zbiór międzynarodowych reguł handlowych w historii!

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Incoterms 2020?

Jeżeli pracujesz w branży TSL, to powinieneś być na bieżąco z zasadami handlowymi regulującymi sprzedaż towarów na całym świecie. Dzięki aktualnej wiedzy z tego zakresu będziesz mógł prowadzić bezpieczny i zyskowny import oraz eksport. Na proponowanym przez nas szkoleniu Incoterms 2020 dowiesz się między innymi, jakie są zależności pomiędzy międzynarodowymi regulacjami handlu a normami prawa powszechnie obowiązującego, poznasz funkcje reguł dostaw oraz ich podział, a także dowiesz się, czym różnią się regulacje z roku 2020 od poprzednich z 2010 roku. Zdobędziesz informacje dotyczące ubezpieczeń przy regułach CIP i CIF, poznasz główne koszty i opłaty, które trzeba ponieść przy dostawach kontenerowych, a także najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu reguł Incoterms.

Tak ułożony plan szkolenia pozwoli jego uczestnikom zapoznać się z tematyką najnowszych Międzynarodowych Reguł Handlu. To niezwykle istotne, jeżeli zależy Ci na swobodnym poruszaniu się po różnych formułach i optymalnym dopasowywaniu ich do swoich potrzeb w kontaktach handlowych. Dogłębna wiedza z zakresu Incoterms 2020 pozwoli uniknąć niespodziewanych dodatkowych kosztów oraz ponoszenia ewentualnych strat finansowych wynikających z nieumiejętnego uczestniczenia w dostawach towarów na rynku międzynarodowym. Przekazywane przez nas wiadomości są wzbogacone o przykłady praktyczne, dzięki czemu łatwiej jest je przyswoić i zapamiętać.

Kto powinien odbyć szkolenie Incoterms 2020?

Szkolenie Incoterms 2020 jest skierowane do wszystkich pracowników branży TSL. Są to więc handlowcy zajmujący się transakcjami międzynarodowymi, logistycy i spedytorzy pracujący w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz osoby zajmujące się zarządzaniem magazynami i centrami logistycznymi. Z aktualnymi regulacjami handlu międzynarodowego powinny być także zaznajomione osoby, które wchodzą w skład zarządów firm produkcyjnych i handlowych działających na arenie międzynarodowej. Dzięki wiedzy zdobytej na naszym szkoleniu będziesz wiedzieć, jakie praktyczne trudności możesz napotkać w toku prowadzenia dostaw w oparciu o poszczególne formuły. Wyposażymy Cię w narzędzia, dzięki którym będziesz mógł wyeliminować wszystkie problemy, co umożliwi Ci niczym niezakłócone i pozbawione przykrych niespodzianek uczestnictwo w międzynarodowych dostawach towarów.