Czego możesz się dowiedzieć o sobie i innych dzięki FRIS? 

test FRIS

Obecnie menedżerowie w firmach mają coraz więcej narzędzi, które pomagają im nie tylko lepiej poznać siebie, ale również pracowników. Taka wiedza jest cenna, ponieważ pozwala tworzyć relacje społeczne, które są niezwykle ważne w codziennej pracy, a także skutecznie działać i szybciej rozwiązywać problemy. Jednym z badań, które warto przeprowadzić, jest badanie FRIS. Jaki jest jego zakres i czego można się dzięki niemu dowiedzieć o sobie i o innych?

Na czym polega test FRIS? 

Obecnie w firmach prowadzonych jest wiele szkoleń, które pomagają w poznaniu i rozwoju kompetencji osobistych czy menedżerskich. Jednak często, aby móc z nich w pełni skorzystać, niezbędne jest również poznanie różnic w sposobie myślenia i działania pomiędzy ludźmi. Właśnie dlatego warto przeprowadzić w firmie diagnozę FRIS.

Skrót został utworzony od pierwszych liter czterech słów opisujących perspektywy poznawcze: fakty, relacje, idee i struktury. Wyjaśniają one jakim informacjom człowiek nadaje największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach. Sposób, w jaki myślimy, komunikujemy się, czy podejmujemy decyzje przekłada się na każdy aspekt życia. Zweryfikowanie go pomoże w podejmowaniu decyzji nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Diagnoza FRIS to skuteczne narzędzie rozwojowe nie tylko dla menedżerów, ale również specjalistów HR, handlowców oraz osób, które poszukują wiedzy o sobie.

Badanie opiera się na psychologii poznawczej i określa styl myślenia, styl działania oraz opisuje, w jaki sposób człowiek angażuje się w proces grupowy. Co więcej, podczas przeprowadzania go można odpowiedzieć sobie na wiele z pozoru prostych, a tak naprawdę skomplikowanych pytań, które dotyczą sposobu postrzegania świata, reagowania, czy rozwiązywania problemów. Oprócz tego wynik badania FRIS wskaże też rolę, którą poszczególne osoby najchętniej pełnią w zespole. Wskaże, co jest dla Ciebie najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje możesz najskuteczniej wykorzystać w praktyce.

Dlaczego warto wykonać test FRIS? 

Poznawanie siebie jest ważne nie tylko w sferze zawodowej, ale również prywatnej. Informacje, które można otrzymać dzięki raportowi FRIS, znacząco podnoszą komfort i jakość pracy. Pozwalają efektywniej zarządzać ludźmi, podejmować lepsze decyzje, zwłaszcza w odniesieniu do przypisywania ludzi do zadań. Oprócz tego poprawiają procesy komunikacji, a nawet pomagają efektywniej sprzedawać. Jest to zatem doskonałe narzędzie, które wpływa na poprawę jakości pracy pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i klientami. Poza tym zdobytą wiedzę można również wykorzystać w życiu prywatnym i dzięki niemu lepiej dogadywać się z bliskimi.