Zarządzanie zespołem produkcyjnym

motywowanie, delegowanie, egzekwowanie zadań, reagowanie na błąd, budowanie autorytetu, trudne rozmowy, praca nad postawą

Zapraszamy liderów, mistrzów i kierowników produkcji na jedne z najlepszych warsztatów dla kadr kierowniczych firm produkcyjnych!

Po tych warsztatach uczestnicy potrafią

 • Szybko budować autorytet po awansie.
 • Informować pracowników (zwłaszcza kolegów) o oczekiwaniach, delegować zadania i później ich z nich rozliczać.
 • Lepiej motywować pracowników (pozafinansowo).
 • Rozmawiać z pracownikami po popełnieniu błędu tak, aby się więcej nie powtarzały.
 • Wywierać silniejszy wpływ na współpracowników.
 • Prawidłowo reagować na trudne sytuacje w zespole i rozwiązywać je.
 • Prowadzić krótkie i skuteczne spotkania z zespołem, które wzmacniają autorytet.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Budowanie autorytetu lidera zespołu.
 2. Proces motywowania dla praktyków –co powinien wiedzieć każdy lider/mistrz produkcji?
 3. Kluczowe informacje dotyczące zarządzania zespołem produkcyjnym.
 4. Zarządzanie sytuacyjne? Dopasowywanie ludzi do zadań i zadań do ludzi.
 5. Delegowanie i rozliczanie zadań – formułowanie idealnych poleceń, kontrolowanie, rozliczanie.
 6. Zapobieganie błędowi recydywisty – jak reagować na błąd, aby się nie powtórzył?

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Trudność ze zbudowaniem i utrzymaniem autorytetu po awansie
 • Brak umiejętności motywowania pozafinansowego
 • Nieprawidłowe przekazywanie poleceń (niedostosowane do wiedzy i umiejętności pracownika)
 • Brak umiejętności rozmawiania z pracownikami po popełnieniu błędu
 • Potrzeba wywierania silniejszego wpływu na współpracowników

Dzień II

 1. Co wspiera autorytet? Nieformalne aspekty pracy lidera zespołu produkcyjnego.
 2. Manifest przełożonego, czyli czy wiesz, czego chcesz od ludzi? Czy umiesz im to powiedzieć? Czy oni wiedzą, czego od nich oczekujesz?
 3. Ocena bieżącej pracy i udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie.
 4. Wywieranie wpływu
 5. Praca nad postawą-wzmacnianie szacunku, współpracy, obowiązkowości
 6. Zasady komunikowania się w czasie spotkań z zespołem i spotkań indywidualnych.

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Brak umiejętności informowania pracowników o oczekiwaniach
 • Mała skuteczność wywierania wpływu na podwładnych (zwłaszcza kolegów, członków rodziny itp.)
 • Brak umiejętności wprowadzenia nowego
 • pracownika do zespołu i poinformowania go o zasadach obowiązujących w zespole
 • Niedostateczna umiejętność reagowania i rozwiązywania trudnych sytuacji w zespole
 • Niski poziom nastawienia na rozwiązywanie problemów
 • Brak wiedzy i umiejętności prowadzenia krótkich i skutecznych spotkań z zespołem

W cenie uwzględniono koszty:

 • 16 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
 • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
 • serwisu kawowego oraz lunchu,
 • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 170 zł brutto

ZASTRZEŻENIE COVIDOWE

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu lub zmiany formuły ze szkolenia stacjonarnego na szkolenie ON-LINE, jeśli przed rozpoczęciem zajęć zostaną wprowadzone obostrzenia związane z organizacją spotkań (w tym szkoleń)  w salach konferencyjnych.

Dokonaj zgłoszenia

Udział w szkoleniu (1 osoba) 1290 zł netto
Dostępne Bilety: 100
Bilety Udział w szkoleniu (1 osoba) zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.
Zgłoszenie Pobierz ofertę

Data

20 - 21 październik 2022

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

1 290 zł netto

Etykiety

Dwudniowe,
Wrocław

Lokalizacja

Wrocław

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Julita Urbaniuk
  Julita Urbaniuk
  Psycholog i pedagog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła polsko-austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich w Wiedniu oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami według metodologii PMI. Jest certyfikowanym trenerem FRIS. Ukończyła intensywny kurs interwencji kryzysowej posiadający formalną akceptację Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od ponad 19 lat pracuje dla biznesu skutecznie szkoląc pracowników głównie dużych firm. Zna dobrze specyfikę i problemy występujące na produkcji. Na co dzień posługuje się technikami wspierającymi podejście LEAN i zarządzanie projektami. Jest zwolennikiem stosowania technik kreatywnych w pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. W czasie warsztatów i treningów posługuje się nowoczesnymi, aktywizującymi uczestników metodami szkoleniowymi. Jej zajęcia charakteryzują się ciekawą formą i wysokim poziomem merytorycznym. Potrafi elastycznie dopasować się do potrzeb słuchaczy i razem z nimi opracować skuteczne sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach. Realizowała wiele szkoleń dla firm produkcyjnych m.in. w tematyce motywowania zespołu, budowania autorytetu lidera, rozwiązywania problemów.

Comments are closed