Prawo Celne – Export/Import. Warsztaty praktyczne

Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianych błędów oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Uzyskasz wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów.

Weź udział w naszym szkoleniu jeśli chcesz:

 • poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą;
 • poznać procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą;
 • umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym;
 • dowiedzieć się jak unikać błędów;
 • dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • wiedzieć co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
 • dowiedzieć się jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości…

te warsztaty są dla Ciebie.

13-14.06.2024

On-line

1599 pln netto

27-28.08.2024

On-line

1599 pln netto

12-13.12.2024

On-line

1599 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Prawo celne Art. 87 KRP – źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia:
  • Dorobek prawny UE
   • Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 952/2013,
   • Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2015/2445,
   • Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/2447.
  • Umowy Międzynarodowe:
   • Konwencja CMR,
   • Konwencja ATA,
   • Konwencja TIR,
   • Konwencja o uproszczeniach celnych,
   • Konwencja o odprawie czasowej,
   • inne.
 2. 2
  Procedury celne oraz ich zastosowanie:
  • Procedura tranzytu,
  • Dopuszczenie do obrotu,
  • Procedura wywozu,
  • Składowanie celne,
  • Wolne obszary celne,
  • Odprawa czasowa,
  • Końcowe przeznaczenie,
  • Uszlachetnianie czynne,
  • Uszlachetnianie bierne.
 3. 3
  Towary wyprowadzane poza obszar celny Unii
  • Definicje:
   • Eksportera,
   • Status upoważnionego eksportera.
  • Zgłoszenie do procedury celnej
  • Czasowe składowanie,
  • Przedstawienie
  • Wyprowadzenie,
  • Dostawa towarów,
  • Zerowa stawka VAT przy eksporcie towarów:
   • Praktyczne przykłady,
   • Problemy.
 4. 4
  Towary wprowadzane na obszar celny Unii:
  • Definicja importera,
  • Wprowadzenie towaru i przywozowa deklaracja skrócona,
  • Przedstawienie towaru,
  • Czasowe składowanie towaru,
  • Status celny towarów,
  • Jak wystrzegać się błędów w określaniu elementów kalkulacyjnych.
 5. 5
  Case study – najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców
  • Sample – jak poprawnie powinniśmy przesyłać próbki,
  • Kim jest upoważniony przedsiębiorca,
  • Rola i struktura KAS, co warto wiedzieć,
  • Pochodzenie towarów
   • pochodzenie preferencyjne
   • pochodzenie niepreferencyjne

Izabella Tymińska

Ekspert celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego. Do jej firmy trafiają sprawy z tzw. „górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce. Były pracownik Urzędu Celnego. Jest wykładowcą w Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat. Praktyk, osobiście dokonywała odpraw celnych, Łączy teorię z praktyką w zakresie wszelkich rodzajów odpraw celnych oraz obrotu towarowego.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym.
Polecane w szczególności dla działów:

 • spedycji;
 • obsługi celnej;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • sprzedaży;
 • księgowości

Jeśli chcesz:

 • poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą;
 • poznać procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą;
 • umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym;
 • dowiedzieć się jak unikać błędów;
 • dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • wiedzieć co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
 • dowiedzieć się jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości…

te warsztaty są dla Ciebie.

Uzyskasz wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:

 • spedycji;
 • obsługi celnej;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • sprzedaży;
 • księgowości

Program szkolenia

 1. Prawo celne Art. 87 KRP – źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia:
  1. Dorobek prawny UE
   • Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 952/2013,
   • Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2015/2445,
   • Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/2447.
  2. Umowy Międzynarodowe:
   • Konwencja CMR,
   • Konwencja ATA,
   • Konwencja TIR,
   • Konwencja o uproszczeniach celnych,
   • Konwencja o odprawie czasowej,
   • inne.
 2. Procedury celne oraz ich zastosowanie:
  1. Procedura tranzytu,
  2. Dopuszczenie do obrotu,
  3. Procedura wywozu,
  4. Składowanie celne,
  5. Wolne obszary celne,
  6. Odprawa czasowa,
  7. Końcowe przeznaczenie,
  8. Uszlachetnianie czynne,
  9. Uszlachetnianie bierne.
 3. Towary wyprowadzane poza obszar celny Unii
  1. Definicje:
   • Eksportera,
   • Status upoważnionego eksportera.
  2. Zgłoszenie do procedury celnej,
  3. Czasowe składowanie,
  4. Przedstawienie,
  5. Wyprowadzenie,
  6. Dostawa towarów,
  7. Zerowa stawka VAT przy eksporcie towarów:
   • Praktyczne przykłady,
   • Problemy.
 4. Towary wprowadzane na obszar celny Unii:
  1. Definicja importera,
  2. Wprowadzenie towaru i przywozowa deklaracja skrócona,
  3. Przedstawienie towaru,
  4. Czasowe składowanie towaru,
  5. Status celny towarów,
  6. Jak wystrzegać się błędów w określaniu elementów kalkulacyjnych.
 5. Case study – najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców
  1. Sample – jak poprawnie powinniśmy przesyłać próbki,
  2. Kim jest upoważniony przedsiębiorca,
  3. Rola i struktura KAS, co warto wiedzieć,
  4. Pochodzenie towarów:
   • Pochodzenie preferencyjne,
   • Pochodzenie niepreferencyjne.
 6. Panel dyskusyjny

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Cena zawiera:

 • 14 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Byłam bardzo zadowolona, dwa dni szkolenia poukładały mi wiedzę bardziej niż cały rok studiów podyplomowych

uczestniczka szkolenia

maj 2023 r.

Profesjonalne przygotowanie i świetna realizacja!

Szczególnie wartościowe dla mnie były opisy procedur specjalnych oraz kalkulacja odprawy celnej

uczestnik szkolenia

maj 2023 r.