Konwencja CMR i Prawo przewozowe

Szkolenie dotyczyć będzie wyjaśnieniu różnic między umową spedycji a umową przewozu. Uczestnik dowie się, dlaczego nie można mylić tych pojęć. Powiemy o prawach i obowiązkach spedytora i przewoźnika. Omówimy odpowiedzialność przewoźnika: kto jest uprawniony do składania reklamacji, zakres odpowiedzialności przewoźnika i przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności.

Uczestnicy nauczą się rozróżniać spedytora od przewoźnika i umowę spedycji od umowy przewozu, będą potrafili prawidłowo wystawić dokumenty przewozowe a w razie powstania szkody w przewozie lub opóźnienia w dostawie właściwie złożyć zastrzeżenia a potem reklamację.

SPRAWDŹ AKTUALNE SZKOLENIE:

Konwencja CMR, Prawo przewozowe, reklamacje w transporcie >>>

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Umowa spedycji a umowa przewozu
  • definicja umowy spedycji,
  • definicja umowy przewozu,
  • podobieństwa, różnice pułapki,
  • odpowiedzialność spedytora,
  • odpowiedzialność przewoźnika, zarówno na gruncie konwencji CMR jak i ustawy krajowej Prawo przewozowe,
 2. 2
  Zawarcie umowy na gruncie polskiego prawa
  • formy czynności prawnych,
  • zlecenie - czym jest, jak go postrzegać nie można,
  • kiedy dochodzi do zawarcia umowy,
 3. 3
  Czynności załadunkowe
  • kto jest załadowcą,
  • zobowiązanie przewoźnika do załadowania pojazdu,
  • odpowiedzialność za niewłaściwie wykonane czynności załadunkowe,
  • mocowanie ładunku,
 4. 4
  Zapisy w zleceniach, krótka analiza typowych przykładów
  • klauzula 30 minut,
  • zakaz konkurencji,
  • rozliczanie dokumentów przewozowych,
  • zagubienie dokumentów przewozowych przez przewoźnika,
  • kontakt z kierowcą,
  • „neutralizacja” listu przewozowego,
  • czas załadunku i rozładunku,
  • inne klauzule znane przez uczestników
 5. 5
  Rola i waga postępowania reklamacyjnego skierowanego do przewoźnika
  • szkoda lub opóźnienie dostawy,
  • protokół dokumentujący szkodę oraz zapisy w dokumencie CMR,
  • elementy niezbędne w reklamacji,
  • terminy.
 6. 6
  Postępowanie reklamacyjne wobec spedytora.
 7. 7
  Podsumowanie - odpowiedzi na pytania uczestników

Maciej Wyrzykowski

Trener - tematyka prawna, dotycząca transportu i spedycji jest dla niego przedmiotem aktywności zawodowej od roku 2003. Wykładowca akademicki na studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestnicy dotychczasowych szkoleń podkreślają bardzo praktyczne podejście podczas zajęć do analizowanych zagadnień problemowych, poparte oczywiście szeroką i interdyscyplinarną wiedzą zdobytą w pracy spedytora, kierownika transportu, kierowcy transportu drogowego, jak i Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadził wiele szkoleń i kursów, otrzymując bardzo dobre recenzje za przedstawiany ich uczestnikom zasób wiadomości oraz metodykę przekazywania wiedzy.. Zrealizował setki szkoleń dla firm zajmujących się ich organizacją jak i bezpośrednio dla podmiotów z sektora transportu i spedycji. Tematykę reguł dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej podejmuje od kilku lat. Szkolenia w tym zakresie prowadził wielokrotnie. Formuły INCOTERMS 2020 jak i ich poprzednia wersja była i jest wielokrotnie przedmiotem prowadzonych przez trenera usług doradczych.

Szkolenie kierujemy do osób, które odpowiadają w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami.

Szczególnie zapraszamy pracowników działów logistyki, spedycji, transportu, zakupów, handlu i sprzedaży. Mile widziani są też pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym oraz pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

W czasie zajęć:

 • dowiesz się jaka jest różnica między spedytorem a przewoźnikiem
 • poznasz różnice pomiędzy umową spedycji a umową przewozu i konsekwencje mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • omówimy zasady i odpowiedzialność przewoźnika w drogowych przewozach międzynarodowych (Konwencja CMR) i krajowych (Prawo przewozowe)
 • omówimy (bardzo ważną!) rolę listu przewozowego oraz zasady jego wypełniania
 • dowiesz się czym różni się „zastrzeżenie” od „reklamacji” – terminy i forma ich składania.

Szkolenie dotyczyć będzie wyjaśnieniu różnic między umową spedycji a umową przewozu. Uczestnik dowie się, dlaczego nie można mylić tych pojęć. Powiemy o prawach i obowiązkach spedytora i przewoźnika. Omówimy odpowiedzialność przewoźnika: kto jest uprawniony do składania reklamacji, zakres odpowiedzialności przewoźnika i przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności.

Uczestnicy nauczą się rozróżniać spedytora od przewoźnika i umowę spedycji od umowy przewozu, będą potrafili prawidłowo wystawić dokumenty przewozowe a w razie powstania szkody w przewozie lub opóźnienia w dostawie właściwie złożyć zastrzeżenia a potem reklamację.

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu
  • definicja umowy spedycji,
  • definicja umowy przewozu,
  • podobieństwa, różnice pułapki,
  • odpowiedzialność spedytora,
  • odpowiedzialność przewoźnika, zarówno na gruncie konwencji CMR jak i ustawy krajowej Prawo przewozowe,
 2. Zawarcie umowy na gruncie polskiego prawa
  • formy czynności prawnych,
  • zlecenie – czym jest, jak go postrzegać nie można,
  • kiedy dochodzi do zawarcia umowy,
 3. Czynności załadunkowe
  • kto jest załadowcą,
  • zobowiązanie przewoźnika do załadowania pojazdu,
  • odpowiedzialność za niewłaściwie wykonane czynności załadunkowe,
  • mocowanie ładunku,
 4. Zapisy w zleceniach, krótka analiza typowych przykładów
  • klauzula 30 minut.,
  • zakaz konkurencji,
  • rozliczanie dokumentów przewozowych,
  • zagubienie dokumentów przewozowych przez przewoźnika,
  • kontakt z kierowcą,
  • „neutralizacja” listu przewozowego,
  • czas załadunku i rozładunku,
  • inne klauzule znane przez uczestników
 5. Rola i waga postępowania reklamacyjnego skierowanego do przewoźnika
  • szkoda lub opóźnienie dostawy,
  • protokół dokumentujący szkodę oraz zapisy w dokumencie CMR,
  • elementy niezbędne w reklamacji,
  • terminy.
 6. Postępowanie reklamacyjne wobec spedytora.
 7. Podsumowanie – odpowiedzi na pytania uczestników