Konwencja CMR i Prawo przewozowe

Szkolenie dotyczyć będzie wyjaśnieniu różnic między umową spedycji a umową przewozu. Uczestnik dowie się, dlaczego nie można mylić tych pojęć. Powiemy o prawach i obowiązkach spedytora i przewoźnika. Omówimy odpowiedzialność przewoźnika: kto jest uprawniony do składania reklamacji, zakres odpowiedzialności przewoźnika i przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności.

Uczestnicy nauczą się rozróżniać spedytora od przewoźnika i umowę spedycji od umowy przewozu, będą potrafili prawidłowo wystawić dokumenty przewozowe a w razie powstania szkody w przewozie lub opóźnienia w dostawie właściwie złożyć zastrzeżenia a potem reklamację.

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu
  • definicja umowy spedycji,
  • definicja umowy przewozu,
  • podobieństwa, różnice pułapki,
  • odpowiedzialność spedytora,
  • odpowiedzialność przewoźnika, zarówno na gruncie konwencji CMR jak i ustawy krajowej Prawo przewozowe,
 2. Zawarcie umowy na gruncie polskiego prawa
  • formy czynności prawnych,
  • zlecenie – czym jest, jak go postrzegać nie można,
  • kiedy dochodzi do zawarcia umowy,
 3. Czynności załadunkowe
  • kto jest załadowcą,
  • zobowiązanie przewoźnika do załadowania pojazdu,
  • odpowiedzialność za niewłaściwie wykonane czynności załadunkowe,
  • mocowanie ładunku,
 4. Zapisy w zleceniach, krótka analiza typowych przykładów
  • klauzula 30 minut.,
  • zakaz konkurencji,
  • rozliczanie dokumentów przewozowych,
  • zagubienie dokumentów przewozowych przez przewoźnika,
  • kontakt z kierowcą,
  • „neutralizacja” listu przewozowego,
  • czas załadunku i rozładunku,
  • inne klauzule znane przez uczestników
 5. Rola i waga postępowania reklamacyjnego skierowanego do przewoźnika
  • szkoda lub opóźnienie dostawy,
  • protokół dokumentujący szkodę oraz zapisy w dokumencie CMR,
  • elementy niezbędne w reklamacji,
  • terminy.
 6. Postępowanie reklamacyjne wobec spedytora.
 7. Podsumowanie – odpowiedzi na pytania uczestników
Statek towarowy
Pobierz ofertę

Data

19 maja 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

552 zł netto

Etykiety

On-line

Lokalizacja

On-line

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Maciej Wyrzykowski
  Maciej Wyrzykowski
  Trener – tematyka prawna, dotycząca transportu i spedycji jest dla niego przedmiotem aktywności zawodowej od roku 2003. Wykładowca akademicki na studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestnicy dotychczasowych szkoleń podkreślają bardzo praktyczne podejście podczas zajęć do analizowanych zagadnień problemowych, poparte oczywiście szeroką i interdyscyplinarną wiedzą zdobytą w pracy spedytora, kierownika transportu, kierowcy transportu drogowego, jak i Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadził wiele szkoleń i kursów, otrzymując bardzo dobre recenzje za przedstawiany ich uczestnikom zasób wiadomości oraz metodykę przekazywania wiedzy.. Zrealizował setki szkoleń dla firm zajmujących się ich organizacją jak i bezpośrednio dla podmiotów z sektora transportu i spedycji. Tematykę reguł dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej podejmuje od kilku lat. Szkolenia w tym zakresie prowadził wielokrotnie. Formuły INCOTERMS 2020 jak i ich poprzednia wersja była i jest wielokrotnie przedmiotem prowadzonych przez trenera usług doradczych.

Comments are closed