Warunki handlowe Incoterms® 2020, spedycja i transport drogowy: krajowy i międzynarodowy

Konwencja CMR i Prawo przewozowe. Odpowiedzialność, reklamacje i tryb dochodzenia roszczeń

SPRAWDŹ AKTUALNE SZKOLENIE:

Konwencja CMR, Prawo przewozowe, reklamacje w transporcie >>>

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  WARUNKI DOSTAW INCOTERMS®2020 – POJĘCIA PODSTAWOWE
  • czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS® ?
  • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020
  • co to jest „ryzyko” w dostawie
  • co oznacza „termin dostawy”
  • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach)
  • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej
  • możliwe modyfikacje formuł INCOTERMS®
  • reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie)
  • reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów?
  • czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych), a jak z już zawartymi umowami?
 2. 2
  PODSTAWOWE ZMIANY W WERSJI INCOTERMS®2020 W PORÓWNANIU Z WERSJĄ INCOTERMS®2010 – CO NOWEGO A CO POZOSTAJE?
  • jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
  • rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających
  • nowy układ artykułów (układ bardziej czytelny)
  • zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded)
  • zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF
  • adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA
  • sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP
  • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9)
 3. 3
  OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FORMUŁ – JAK JE STOSOWAĆ PRAWIDŁOWO: ZALECENIA I PRZECIWSKAZANIA
 4. 4
  Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu
  • EXW Ex Works (… named place)
  • FCA Free Carrier (… named place)
  • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)
  • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)
  • DAP Delivered At Place (… named place of destination)
  • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)
  • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)
 5. 5
  Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP – w pozostałych formułach „ubezpiecza ten co ma w tym interes” – co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć.
  • dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane ­
  • ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika
  • przesłanki zwalniające przewoźnika od konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania
 6. 6
  Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego Klika słów o transporcie morskim: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention, …
  • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)
  • FOB Free On Board (… named port of shipment)
  • CFR Cost and Freight (… named port of destination)
  • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
  • Inne?
 7. 7
  TOP10 CZYLI NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY STOSOWANIU WARUNKÓW HANDLOWYCH INCOTERMS®
  • np. czemu zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF – do sytuacji gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… a jeżeli nie te formuły to jakie?
  • po trzech literach INCOTERMS® dalej nie ma wskazanego żadnego miejsca dostawy lub jest podany obszar a nie punkt np. CPT Warszawa zamiast np. CPT ul. Radiowa 1, Warszawa, Polska
  • uzgodnienie warunków handlowych ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych
  • dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
  • nadużywanie DDP
  • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”
  • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020
  • Zalecenie – kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne
 8. 8
  UMOWA SPEDYCJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA
  • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu
  • zakres odpowiedzialności spedytora
  • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji
  • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
  • czego klient ma prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie
  • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi?
  • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora
  • reklamacje z tytułu umowy spedycji, kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik
  • problem fałszywych przewoźników i podwykonawców – procedury zaradcze
 9. 9
  UBEZPIECZENIA (CARGO, OCP, OCS) – CO NALEŻY WIEDZIEĆ
  • ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika co do wysokości odszkodowania w przewozach międzynarodowych
  • przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie przewozu międzynarodowego
  • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek
  • można mieć rację ale nie mieć pieniędzy…
  • zakres ubezpieczenia CARGO
  • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
  • co należy obowiązkowo musi sprawdzić w ubezpieczeniu przewoźnika (a z reguły się tego nie robi)?
  • najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej
 10. 10
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU UMOWY PRZEWOZU TOWARÓW – KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE (PRAWO PRZEWOZOWE, KONWENCJA CMR
  • podstawy prawne,
  • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
  • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron) np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie maja mocy prawnej,
  • kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców (8 tys. zł za wykroczenie),
  • czy kierowca powinien pomagać przy czynnościach ładunkowych np. przesuwać palety do krawędzi naczepy?
  • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
  • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
  • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
  • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
  • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
  • przykłady praktyczne,
  • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja,
  • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika

Andrzej Sikorski

Praktyk, konsultant i trener, specjalista w dziedzinie spedycji międzynarodowej i transportu. Doświadczenie zdobył pracując w Zarządzie Portu Gdynia, C.Hartwig Warszawa, również jako przedstawiciel na Polskę koncernu logistycznego Geologistics Corp. Odpowiedzialny za obronę interesów korporacji oraz za szkolenia.

Jeśli w swojej pracy decydujesz o warunkach transportu towarów i ich ubezpieczaniu, bądź na bieżąco z najlepszymi rozwiązaniami i zaleceniami.

W czasie zajęć:

 • poznasz podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego, a co pozostaje. Jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
 • poznasz różnice pomiędzy umową spedycji a umową przewozu, żebyś nie musiał/a się tego dowiedzieć, np. tracąc 100 tys. Euro nie otrzymując odszkodowania,
 • dowiesz się, jak poprawnie i korzystnie zawrzeć umowę sprzedaży krajowej i międzynarodowej, jak realizować dostawy prawidłowo i bezpiecznie,
 • zdobędziesz kluczowe informacje nt. ubezpieczeń – czy warto ubezpieczać CARGO, czy też można bazować na ubezpieczeniu przewoźnika? Co przemawia za, a co przeciw?
 • dowiesz się o zmianach w ustawie o transporcie drogowym i Prawie przewozowym dotyczących ZWIĘKSZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI dla nadawców, załadowców i spedytorów oraz bardzo wysokie kary za nieprawidłowości,.
 • nauczysz się, w jaki sposób skutecznie dochodzić reklamacji z tytułu umowy przewozu,
 • szkody w transporcie − poznasz, czym się różni procedura i na co koniecznie zwracać uwagę przy zgłaszaniu reklamacji w transporcie krajowym, a na co w zagranicznym,
 • będziesz wiedzieć, dlaczego EXW lepiej w praktyce w ogóle nie używać, FOB i CIF nie nadają się do transportu lotniczego tak samo jak FAS i FOB nie bardzo nadają się do dostawy w kontenerach.

Konwencja CMR i Prawo przewozowe. Odpowiedzialność, reklamacje i tryb dochodzenia roszczeń

Jeśli w swojej pracy decydujesz o warunkach transportu towarów i ich ubezpieczaniu, bądź na bieżąco z najlepszymi rozwiązaniami i zaleceniami.

W czasie zajęć:

 • poznasz podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego, a co pozostaje. Jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
 • poznasz różnice pomiędzy umową spedycji a umową przewozu, żebyś nie musiał/a się tego dowiedzieć, np. tracąc 100 tys. Euro nie otrzymując odszkodowania,
 • dowiesz się, jak poprawnie i korzystnie zawrzeć umowę sprzedaży krajowej i międzynarodowej, jak realizować dostawy prawidłowo i bezpiecznie,
 • zdobędziesz kluczowe informacje nt. ubezpieczeń – czy warto ubezpieczać CARGO, czy też można bazować na ubezpieczeniu przewoźnika? Co przemawia za, a co przeciw?
 • dowiesz się o zmianach w ustawie o transporcie drogowym i Prawie przewozowym dotyczących ZWIĘKSZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI dla nadawców, załadowców i spedytorów oraz bardzo wysokie kary za nieprawidłowości,.
 • nauczysz się, w jaki sposób skutecznie dochodzić reklamacji z tytułu umowy przewozu,
 • szkody w transporcie − poznasz, czym się różni procedura i na co koniecznie zwracać uwagę przy zgłaszaniu reklamacji w transporcie krajowym, a na co w zagranicznym,
 • będziesz wiedzieć, dlaczego EXW lepiej w praktyce w ogóle nie używać, FOB i CIF nie nadają się do transportu lotniczego tak samo jak FAS i FOB nie bardzo nadają się do dostawy w kontenerach.

Program szkolenia

I. WARUNKI DOSTAW INCOTERMS®2020 – POJĘCIA PODSTAWOWE

 • czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS® ?
 • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020
 • co to jest „ryzyko” w dostawie
 • co oznacza „termin dostawy”
 • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach)
 • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej
 • możliwe modyfikacje formuł INCOTERMS®
 • reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie)
 • reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów?
 • czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych), a jak z już zawartymi umowami?


II. PODSTAWOWE ZMIANY W WERSJI INCOTERMS®2020 W PORÓWNANIU Z WERSJĄ INCOTERMS®2010 – CO NOWEGO A CO POZOSTAJE?

 • jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
 • rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających
 • nowy układ artykułów (układ bardziej czytelny)
 • zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded)
 • zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF
 • adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA
 • sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP
 • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9)


III. OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FORMUŁ – JAK JE STOSOWAĆ PRAWIDŁOWO: ZALECENIA I PRZECIWSKAZANIA
Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu

 • EXW Ex Works (… named place)
 • FCA Free Carrier (… named place)
 • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)
 • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)
 • DAP Delivered At Place (… named place of destination)
 • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)
 • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)


Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP – w pozostałych formułach „ubezpiecza ten co ma w tym interes” – co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć.

 1. dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane ­
 2. ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika ­
 3. przesłanki zwalniające przewoźnika od konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania


Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego Klika słów o transporcie morskim: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention, …

 • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)
 • FOB Free On Board (… named port of shipment)
 • CFR Cost and Freight (… named port of destination)
 • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
 • Inne?


IV. TOP10 CZYLI NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY STOSOWANIU WARUNKÓW HANDLOWYCH INCOTERMS®

 • np. czemu zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF – do sytuacji gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… a jeżeli nie te formuły to jakie?
 • po trzech literach INCOTERMS® dalej nie ma wskazanego żadnego miejsca dostawy lub jest podany obszar a nie punkt np. CPT Warszawa zamiast np. CPT ul. Radiowa 1, Warszawa, Polska
 • uzgodnienie warunków handlowych ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych
 • dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
 • nadużywanie DDP
 • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”
 • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020


Zalecenie – kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne

V. UMOWA SPEDYCJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA

 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu
 • zakres odpowiedzialności spedytora
 • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • czego klient ma prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie
 • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi?
 • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora
 • reklamacje z tytułu umowy spedycji, kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik
 • problem fałszywych przewoźników i podwykonawców – procedury zaradcze


VI. UBEZPIECZENIA (CARGO, OCP, OCS) – CO NALEŻY WIEDZIEĆ

 • ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika co do wysokości odszkodowania w przewozach międzynarodowych
 • przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie przewozu międzynarodowego
 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek
 • można mieć rację ale nie mieć pieniędzy…
 • zakres ubezpieczenia CARGO
 • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
 • co należy obowiązkowo musi sprawdzić w ubezpieczeniu przewoźnika (a z reguły się tego nie robi)?
 • najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU UMOWY PRZEWOZU TOWARÓW – KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE (PRAWO PRZEWOZOWE, KONWENCJA CMR

 • podstawy prawne,
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron) np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie maja mocy prawnej,
 • kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców (8 tys. zł za wykroczenie),
 • czy kierowca powinien pomagać przy czynnościach ładunkowych np. przesuwać palety do krawędzi naczepy?
 • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
 • przykłady praktyczne,
 • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja,
 • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika


VIII. PYTANIA, DYSKUSJA