Jakie szkolenia dla menadżerów zapewnią rozwój firmy?

kobieta przeprowadza szkolenie dla firmy

W czasach VUCA rynek właściwie w każdej branży jest niezwykle turbulentny. Właśnie z tego powodu tak istotne jest ciągłe doszkalanie się kadry menadżerów, która ma bezpośredni wpływ na działanie firmy i sukces całej organizacji. Jakie szkolenia warto więc wdrożyć oraz dlaczego?

Szkolenia podnoszące kompetencje menedżerskie

Bezpośrednio do kadry kierowniczej dedykowane są kursy mające podnosić kompetencje pracowników wyższego szczebla. W jaki sposób podnoszenie kompetencji menedżerskich i kształtowanie odpowiednich umiejętności wpływa na rozwój firmy? Świadome budowanie swojego autorytetu, jako szefa i ustalanie jasnych celów do realizacji pracownikom, przekłada się na efektywniejsze działanie zespołu i tym samym długoterminowe zyski. Szkolenia dla menedżerów to jedna z lepszych inwestycji, które może zrobić organizacja. Są one okazją do zweryfikowania własnych metod zarządzania, poznania nowych narzędzi i wymiany doświadczeń z innymi menedżerami. Dobrze zrealizowany warsztat kompetencji kierowniczych dostarcza uczestnikom przeżyć, pozwala na cenne refleksje, merytoryczną dyskusję i w końcu – decyzję na wprowadzenie zmian, czy innych sposobów działania na swoim stanowisku. A wszystko to zgodnie z cyklem Kolba, czyli modelem uczenia się przez doświadczenie. Wprowadzane zmiany dotyczyć mogą zarówno sposobu działania w relacji ze swoim zespołem, jak i również z „sobą samym”.

Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem

Zarządzanie zespołem to kluczowe zadanie menedżerów. Umiejętności na tym polu warto jednak zdobywać cały czas, zwłaszcza w dobie zmieniającego się rynku oraz zmian pokoleniowych i potrzeb osób zatrudnionych. Warto więc odświeżać, aktualizować i uzupełniać wiedzę z zakresu zarządzania zespołem i organizacją tak, aby być bardziej konkurencyjnym pracodawcą na rynku pracy. Dobrze zarządzana firma przyciąga bowiem lepszych pracowników! Do najbardziej podstawowych umiejętności lidera zespołu należy umiejętność komunikacji. Sprawny komunikacyjnie menedżer, to dobrze udzielona informacja zwrotna, to regularne posumowania pracy i wyników, cenne pochwały oraz potrzebne rozmowy korygujące. A dla kierownika nie ma nic cenniejszego niż zmotywowany zespół, który podąża za liderem i realizuje wyznaczone cele. Zarządzanie zespołem to także budowanie menedżerskiej świadomości kosztowej, znajomość aspektów prawa pracy, czy postaw psychologii i ludzkich zachowań. Wiemy, jakie to ważne od wielu naszych przeszkolonych Klientów. 🙂

Szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych

Świadomy menedżer zdaje sobie sprawę, jak wiele zależy od niego samego. Kierowanie firmą wymaga nie tylko umiejętności twardych, ale także miękkich z zakresu relacji międzyludzkich, czy zarządzania stresem. Warto więc, aby menedżerowie odbywali szkolenia również w zakresie kompetencji miękkich. Dzięki nim nie tylko będą lepiej kierować innymi, ale także sobą. Samorozwój pracowników może być bowiem motorem napędowym dla przedsiębiorstwa i może przyczynić się do jego sukcesu. Rozwijanie własnej odporności psychicznej, umiejętność zarządzania emocjami, czy rozpoznawania ukrytych potrzeb współpracowników, to w dzisiejszych czasach absolutny „niezbędnik menedżerski”. Kierownicy kierujący zespołami rozproszonymi, pracujący zdalnie, w środowisku wielokulturowym stawiają czoła wyzwaniom nowych czasów. Stały rozwój osobisty w tym szkolenia dla liderów i menedżerów, to doskonała odpowiedź na potrzebę zachowania równowagi w życiu i optymalnego zarządzania sobą w czasie.

Niezależnie od bieżącego rozwijania menedżerów bardzo ważne jest także przygotowywanie z wyprzedzeniem młodych kadr do objęcia funkcji kierowniczych w przyszłości.