Jak powinno wyglądać prawidłowe wdrożenie nowego pracownika na produkcji?

wdrożenie pracownika produkcyjnego

Wdrożenie nowego pracownika jest procesem wymagającym ze strony wdrażającego sporo uwagi i zachowania pewnych odgórnie przyjętych norm. Te będą z kolei odmienne na danym stanowisku — inaczej przebiegać będzie wprowadzenie pracownika w pracę biurową, odmiennie osoby zatrudnionej na produkcji. Jak zatem powinny wyglądać poprawne procedury wdrożenia w przypadku stanowisk stricte produkcyjnych? Jak prezentują się kwestie formalne?

Onboarding pracownika produkcji — znaczenie pierwszego dnia

Onboarding (wyrażenie utworzone od angielskiego określenia on board – „na pokładzie”) nowego pracownika produkcji czy magazynu, czyli osoby zatrudnionej w zakładzie o charakterze przemysłowym, powinien być procesem dobrze zaplanowanym i zrealizowanym — prawidłowe wdrożenie do obsługi określonego stanowiska pracy przełoży się w przyszłości na realizację obowiązków służbowych w sposób tak efektywny, jak i bezpieczny (i dla nowego pracownika, i dla pozostałego personelu oraz całej firmy). Jest to niezwykle ważne, mimo że nadal 60% firm nie wyznacza żadnych celów ani kamieni milowych dla nowych pracowników (Urban Bound).

Przedsiębiorstwom, które regularnie prowadzą rekrutację nowych pracowników, zaleca się opracowanie odgórnego planu wdrożenia (na przykład przez dział kadr), który usprawni całą procedurę, jednocześnie gwarantując jednolite warunki przyuczenia dla każdej nowej osoby na produkcji. Proces onboardingu może przy tym być modyfikowany w zależności od tego, jakie specjalistyczne stanowisko będzie obejmować pracownik.

Dlaczego to ważne?

  • Negatywne doświadczenia związane z onboardingiem mogą sprawić, że nowi pracownicy będą 2 razy bardziej skłonni do szukania innej pracy w przyszłości. (Digitate)
  • 10% pracowników odchodzi z pracy z powodu niewystarczającego onboardingu. (CareerBuilder, 2019)
  • 40% nowych pracowników dostaje bardzo późny feedback, przez co przez długi czas nie wiedzą o popełnianych przez siebie błędach. (Digitate, 2018)

Proces wdrażania pracownika produkcji — istotne elementy

W przypadku osób zatrudnionych na stanowiska pracy o charakterze produkcyjnym (przemysłowym), nie wystarczy przedstawienie jedynie zakresu obowiązków czy specyfiki danej branży. Przed rozpoczęciem pracy nowemu pracownikowi należy przekazać w procesie wdrożenia informacje podzielone na, pewnego rodzaju, sektory:

  • poznanie członków zespołu — na samym wstępie wdrożenie pracownika powinno objąć przedstawienie go pozostałej kadrze, co pozwoli zbudować dobre relacje obu stronom oraz ułatwi oswojenie się z nowym środowiskiem; w tym miejscu obowiązkowo należy przedstawić także bezpośredniego przełożonego nowego pracownika,
  • szczegółowe zapoznanie z przydzielonymi obowiązkami; na tym etapie wdrożenia nowego pracownika powinien on uzyskać podstawowe informacje odnoszące się nie tylko do tego, jakie będą jego nowe obowiązki — ważne jest również jasne przedstawienie ogólnie przyjętego celu prowadzenia takiej, a nie innej działalności samego przedsiębiorstwa, jak i konkretnego działu (magazyn, dział kontroli jakości, stanowiska produkcyjne); to kluczowy moment, w którym zaczyna się budować w świadomości nowej osoby zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności tak za własne stanowisko, jak i wpływ na dobrostan całego podmiotu (tworzenie poczucia przynależności do większej całości),
  • zasady funkcjonowania organizacji — nowi pracownicy muszą poznać ogólne (a później szczegółowe) informacje dotyczące obowiązujących standardów przyjętych w danym przedsiębiorstwie,
  • zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa — zgodnie z przepisami ujętymi w kodeksie pracy, obowiązkiem pracodawcy jest przygotowanie pracownika do nowej pracy — szkolenie BHP musi odbyć się przed formalnym pierwszym dniem pracy (nowy pracownik produkcji nie może podjąć swoich obowiązków służbowych bez dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Wdrożenia nowego pracownika wymagają konkretnych umiejętności ze strony liderów. Dlatego też tak ważne jest zorganizowanie szkoleń dla menedżerów, które skupią się na komunikacji, umiejętnościach przekazywania wiedzy i poleceń, a także motywowania nowego pracownika. Niestety wiele firm pomija ten aspekt, koncentrując się wyłącznie na kwestiach formalnych i sprowadzając onboarding wyłącznie do części papierowej (58%).

Praktyczne wdrożenie pracownika na danym stanowisku

Proces wdrożenia nowego pracownika musi oczywiście objąć także zadania praktyczne — dzięki nim zatrudniona osoba jest w stanie poznać faktyczne wymogi swojej pracy i przećwiczyć poszczególne zadania służbowe aż do uzyskania spodziewanej, pełnej efektywności działania. Przygotowanie praktyczne musi zatem odbyć się już w pierwszych dniach pracownika w Twojej organizacji.

Niezbędne procedury związane z przygotowaniem praktycznym mogą objąć wizytację wszystkich stanowisk, z którymi nowy pracownik będzie współpracować, co pozwoli w stosunkowo krótkim czasie zrozumieć, jak ważne jest bycie częścią zespołu.

Odrębną sferę stanowi już przygotowanie bezpośrednie do objęcia stanowiska pracy. Tutaj przydatnym rozwiązaniem może okazać się wykorzystanie mentoringu. Jako pracodawca wyznaczasz wówczas doświadczonego pracownika, który wprowadzi nową osobę w kwestię zakresu obowiązków, jak i będzie w stanie kontrolować postępy, w tym korygować na bieżąco ewentualne błędy.

Proces wdrożenia nowego pracownika — kolejne miesiące a okres próbny

Wdrożenie pracownika może formalnie zająć kilka dni (HCI mówi o tygodniu) jednak musisz mieć na uwadze fakt, że z nowym pracownikiem należy w tej kwestii współpracować nieco dłużej. Konieczne jest, w ciągu następnych tygodni i miesięcy (chociażby w tak zwanym okresie próbnym), kontrolowanie takich elementów, jak wydajność pracy czy jakość wykonywanych zadań. Warto zadbać także o samopoczucie nowej osoby i upewnić się, że pracownik czuje się akceptowany przez pozostałą część zespołu, otrzymuje odpowiedzi na swoje pytania i realizuje wszystkie obowiązkowe szkolenia.

Takie kompleksowe podejście sprawia, że pracownik produkcji ma szansę prawidłowo wdrożyć się do nowych obowiązków, a jego praca wykonywana będzie zgodnie z oczekiwaniami.

Szkolenia dla działu produkcji od Vademecum

Stworzyliśmy kompleksowe szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym, które skupia się na każdym aspekcie pracy zespołowej — od motywowania, przez delegowanie, aż po budowanie autorytetu i pracowanie nad postawą pracowników. Szkolenie ma nie tylko usprawnić procesy wewnętrzne, ale także pomóc w etapach wdrożenia nowego specjalisty. Pod okiem wykwalifikowanych ekspertów i psychologów kierownicy produkcji zdobywają niezwykle kluczowe kompetencje miękkie, dzięki którym m.in. efektywniej rozmawiają z pracownikami na temat błędów, feedbackują ich pracę, wywierają silniejszy wpływ i prawidłowo reagują na trudne sytuacje. Po więcej informacji do kontaktu: vade@vade.com.pl