Swietłana Listopadska

Trener kompetencji międzykulturowych. Certyfikowany trener FRIS®, AFT Certified Leadership Coach,  Przedsiębiorca z 17-letnim doświadczeniem. Od 2016 r. członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training, and Research). Aktywny uczestnik “Human Library Organization”.

Absolwentka Instytutu Przedsiębiorczości „Strategia” na Ukrainie–kierunek Ewidencja i audyt oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studium podyplomowe rachunkowość finansowa.

Posiada 17-letnie doświadczenie w edukacji dorosłych i młodzieży. Właścicielka pierwszej na Dolnym Śląsku szkoły języków słowiańskich oraz biura tłumaczeń. Zwolenniczka praktycznego podejścia w zarządzaniu zespołem i projektami.

Ukrainka z 20-letnim doświadczeniem adaptacji w Polsce. Wspiera polski biznes w szerokim zakresie poprzez tłumaczenia, konsultacje językowe, przygotowanie międzykulturowe do pracy lub do prowadzenia biznesu w krajach byłego ZSRR. Opracowuje plany kompleksowego wdrażania pracowników z innych krajów w polskich przedsiębiorstwach. Od 2017 jako ekspert i przedstawiciel kultury ukraińskiej czynnie uczestniczy w projekcie „Human Library Organization”.

Łączy w sobie dwukulturowość (PL i UA), trenerskie doświadczenie, znajomość specyfiku krajów byłego ZSRR oraz umiejętność przekazywania skomplikowanej wiedzy prostymi słowami. Trener-praktyk, integruje wykorzystanie gier, metody storytellingu i dramy w pracy warsztatowej.