Robert Bartkowski

Najlepsze określenie jego specjalizacji to „konsultant zamówień publicznych”, czyli osoba zajmująca się szeroko pojętą problematyką zamówień publicznych. Z zamówieniami publicznymi jest związany od 1998 roku, jednak praktykę zaczął w 2001 roku. Zamówienia publiczne to jego pasja, która sprawia mu ogromną przyjemność.

Tysiące godzin rocznie spędza na pisaniu specyfikacji, sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów, analiz, opinii i rozwiązywaniu problemów klientów. Wielokrotnie brał udział w specjalistycznych konsultacjach w różnych regionach kraju dla wielu podmiotów, często realizując zlecenia z terminem wykonania „na wczoraj”.

Właściwe przygotowanie do prowadzenia szkoleń, doradztwa oraz praktycznego stosowania zapisów ustawy zawdzięcza olbrzymiej wiedzy oraz bogatemu doświadczeniu w praktycznym stosowaniu przepisów prawa związanych z systemem zamówień publicznych. Tajniki pracy komisji przetargowej zgłębił jako jej stały członek, którym pozostaje do dnia dzisiejszego. Jest praktykiem oraz autorem publikacji prasowych i materiałów szkoleniowych na bazie których prowadzi szkolenia. Od 2004 roku jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Często jest powoływany do sporządzania opinii w charakterze biegłego sądowego. Pełnomocnik stron w odwołaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przeprowadził dziesiątki szkoleń zakresu szeroko rozumianych zamówień publicznych. W jego szkoleniach uczestniczyli pracownicy m.in. następujących jednostek administracji publicznej: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, Urząd Miasta Chełmno, Urząd Miasta Warka, Urząd Gminy Grębocice, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie, Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.