Piotr Czerkawski

Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu i przedsiębiorca.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, certyfikowany trener II stopnia.

Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, personalnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 2300 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa).

Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Jako przedsiębiorca, brał udział w procesach szkoleniowo-doradczych przygotowujących firmy do ubiegania się o ułatwienia celne w ramach Unijnego Kodeksu Celnego jak również w fazie po uzyskaniu pozwoleń w tym zakresie.