Natalia Rudolf-Niewójt

Trener biznesu, coach. Magister zarządzania. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia MBA). Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu firmy Moderator, Studia Podyplomowe z zakresu Coachingu na WSB we Wrocławiu.

Jest współzałożycielką i prezesem Spółki Vademecum. Od 1996 roku czynnie uczestniczy w procesie edukacyjnym i doradczym dla przedsiębiorców. Od 2004 roku współpracuje jako trener tworząc programy szkoleniowe oraz prowadząc zajęcia dla pracowników firm. Od 2013 roku jest Członkiem Wrocławskiej Rady Kobiet – ciała doradczego powołanego przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Jest certyfikowanym trenerem Success Insights – metody diagnostycznej opartej o metodologię Extended DISC oraz certyfikowanym trenerem Modelu FRIS – metody badającej style myślenia i działania (wykorzystuje badanie różnych stylów zachowań jako wspomagającą w działaniach szkoleniowych i diagnostycznych (diagnoza współpracy w zespole, diagnoza personalna) do badania i wspierania skuteczności sprzedażowych, menedżerskich i liderskich).