Marek Guzowski

Doświadczony trener, coach i konsultant biznesu w zakresie rozwoju osobistego, HRM, zarządzania, przywództwa, mediacji i szeroko pojętych kompetencji miękkich, w tym autoprezentacji. Psycholog zarządzania i społecznych aspektów międzykulturowości.

Potrafi inspirować do zmiany, dbając jednocześnie o efektywność działań biznesowych. Jako trener pracuje metodami nauki przez doświadczenie. Starannie dobiera metody dla zapewnienia maksimum efektywności przy zachowaniu atrakcyjności ich formy.

Pracuje w paradygmacie coachingu koaktywnego i treningu psychodynamicznego, prowadząc zajęcia w oparciu o proces grupowy.