Jarosław Siarkiewicz

„…Przeszło 25 lat praktyki w zarządzaniu jakością nauczyło mnie, jak skutecznie korzystać z teorii oraz doświadczeń i zamieniać je na konkretne osiągnięcia ludzi i firm. Potrafię skutecznie realizować cele biznesowe organizacji, odpowiednio dobierając, stosując i rozwijając w przedsiębiorstwie metody i techniki zarządzania (np.: six sigma, lean, kaizen, standardy ISO, TQM,…)”.

Przez 12 lat pracował w strukturach koncernów ABB oraz ALSTOM w Polsce i Wielkiej Brytanii w sektorze energetyki zawodowej, gdzie rozwijał kompetencje Quality Manager na stanowiskach: Inżyniera Jakości, Kierownika Działu Jakości, Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, Six Sigma Black Belt, Six Sigma Champion, Kierownika Działu Strategii i Systemów Zarządzania, Business Performance Improvement Manager w strukturach międzynarodowych. Kierował przeszło 20 projektami wdrożeniowymi z zakresu jakości, organizacji i zarządzania w kilkunastu przedsiębiorstwach w Polsce i Wielkiej Brytanii; m.in.: Mennica Państwowa, Hamburska Spółka Handlowa, Energomontaż, Delphi, Philips, ABB, ALSTOM. Za wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników w jednym z przedsiębiorstw uzyskał nagrodę Ministra Finansów RP.

Konsultował przeszło 200 projektów rozwojowych w obszarach jakości i procesów w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach różnych branż (m. in.: automotive, obróbka mechaniczna i przetwórstwo tworzyw sztucznych, IT, branża medyczna i farmaceutyczna, przemysł papierniczy i opakowania, logistyka, transport).