Iwona Burka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, wykładowca uczelniany, adiunkt w Akademii Górnośląskiej w Katowicach, trener biznesu.
Wieloletni praktyk w zakresie wdrażania i optymalizowania systemów zarządzania w organizacjach.

Uczestniczka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu systemów zarządzania, filozofii Kaizen i koncepcji Lean, w tym książki „Lean Service w teorii i praktyce” poświęconej problematyce eliminowania marnotrawstwa w organizacjach usługowych.

W swoich działaniach łączy pracę naukową z praktyką w biznesie. Od ponad dwudziestu lat usprawnia procesy w organizacjach, prowadzi doradztwo dla przedsiębiorstw, treningi biznesowe, lektoraty i webinary.

Jej pasją jest upraszczanie, eliminowanie marnotrawstwa, złożoności i skomplikowania, a co za tym idzie zwiększanie produktywności.

Jest, jak sama siebie określa, „Simplicity Designerem”, który nieustannie doskonali swój mindset, rozwijając i promując różne sposoby myślenia. Chodzi o to, by radzić sobie w świecie złożonym, skomplikowanym, niejednoznacznym i niepewnym, w świecie, w którym nasze aktywności coraz częściej zastępują maszyny i algorytmy. Jako pasjonatka efektywnego działania, skupia się też na mądrym i sprawnym uczeniu się, włączając w procesy edukacyjne myślenie twórcze, krytyczne, produktywne oraz wizualne.

W Akademii Górnośląskiej opiekuje się Kołem Naukowym Zarządzania „Modny Umysł”.