Dorota Strzelec

Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, doświadczony trener.
Ukończyła zarządzanie kadrami, studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie o specjalności Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie z Coachingu Kryzysowego akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne.

Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej – kierowała firmą świadczącą usługi outsorucingu kadr oraz agencją doradztwa personalnego w Warszawie. Prowadziła projekty rekrutacyjne oraz programy outplacement dla specjalistów i kadry kierowniczej, doradzała międzynarodowym firmom w zakresie doskonalenia procedur zarządzania i dostosowania polityki personalnej do wymogów polskiego prawa.

W ostatnich latach była także zaangażowana w realizację projektów dotyczących kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu – opracowywała kompleksowe procedury antymobbingowe, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów w zakresie zarządzania konfliktami oraz rozpoznawania przejawów dyskryminacji i mobbingu. Wielokrotnie była członkiem komisji prowadzącej u pracodawców postępowania wyjaśniające.

W trakcie swojej kariery miała okazję pracować dla kilkuset firm – międzynarodowych korporacji, polskich firm rodzinnych, a także administracji państwowej i sektora publicznego. Opracowała wiele autorskich programów szkoleń bazujących na własnym doświadczeniu oraz unikalnej kombinacji wiedzy z zakresu zarządzania kadrami, psychologii, prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO). Jest prelegentem wielu seminariów i konferencji oraz autorką publikacji w prasie branżowej
i portalach internetowych.

Dokonywała analizy i zarządzania ryzykiem personalnym, zarządzania zmianą i komunikowania zmian w procesach restrukturyzacji i zwolnień grupowych. Koordynowała jedno z pierwszych badań nt. polskiego Pokolenia Y i jego aspiracji zawodowych.