Beata Szklanny

Psycholog, Trener biznesu, coach.

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Akredytowany Coach ICF (ACC), praktyk metody Points of You oraz Racjonalnej Terapii Zachowania, licencjonowany konsultant MTQ48. Facylitator Job Craftingu.

Od 2014 r. prowadzi własną pracownię psychologiczną, gdzie zajmuje się Life Coachingiem oraz diagnostyką psychologiczną. Realizuje treningi mentalne, szkolenia z zakresu zarządzania stresem i emocjami, zarządzania czasem oraz postawy asertywnej. Dodatkowo przeprowadza sesje coachingowe oraz konsultacje psychologiczne w tematyce radzenia sobie ze stresem, budowania odporności psychicznej oraz poczucia sensu pracy (job crafting).

Z wykształcenia jest psycholożką, konsultantką ajurwedyjską, nauczycielką Reiki.

  • W roku 2020 poczuła powołanie do podążania ścieżką szamańską. Słowo szaman oznacza „ten, który wie”, ale także „ten, który poszukuje w ciemności”. Szaman jest uzdrowicielem ciała i duszy, przewodnikiem po świecie duchowym, łącznikiem między światem realnym a duchowym.
  • Ma głęboką wiarę, iż duchowy obszar człowieka przynosi moc i uzdrowienie.
  • Wspiera w budowaniu spokoju oraz zarządzaniu energią.
  • Uczy kobiety, że każda ma swój rytm i aby znaleźć spokój, harmonię oraz zdrowie potrzebuje tym rytmem podążać.
  • Na co dzień prowadzi „Zgodnie z Rytmem” – przestrzeń, w której wspiera w pracy z emocjami, przekonaniami, zmianie negatywnych wzorców myślenia. Korzystając z mądrości Ajurwedy wspiera także w dbaniu o kontakt ze swoim ciałem, co pozwala budować zdrowie fizyczne, ale i mentalne. Wspiera również w pracy z intuicją oraz otwieraniem się na cuda.