Beata Szklanny

Psycholog, Trener biznesu, coach.

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Akredytowany Coach ICF (ACC), praktyk metody Points of You oraz Racjonalnej Terapii Zachowania, licencjonowany konsultant MTQ48. Facylitator Job Craftingu.

Od 2014 r. prowadzi własną pracownię psychologiczną, gdzie zajmuje się Life Coachingiem oraz diagnostyką psychologiczną. Realizuje treningi mentalne, szkolenia z zakresu zarządzania stresem i emocjami, zarządzania czasem oraz postawy asertywnej. Dodatkowo przeprowadza sesje coachingowe oraz konsultacje psychologiczne w tematyce radzenia sobie ze stresem, budowania odporności psychicznej oraz poczucia sensu pracy (job crafting).