Skuteczne zarządzanie zespołem pracowniczym – trening prowadzony przez prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

Istnieje wiele modeli zarządzania lecz nie każdy z nich można zastosować w danej chwili i dla danego zespołu. Ważny jest też lider – jego wiedza, doświadczenie, postawa i motywacja. Jak połączyć wszystkie czynniki, by wybrać dla siebie najlepszy, czyli najefektywniejszy sposób zarządzania?

 

09-10.12.2024

Wrocław

1590 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  WPROWADZENIE
  • Systemy w organizacji – siedem „S”; podstawowe funkcje menedżera. Lider a kierownik, czynniki psychologiczne w firmie: percepcja społeczna, emocje, intuicja, kreatywność. Stabilność i zmiana. Modele zarządzania w ujęciu tradycyjnym i współczesnym.
 2. 2
  KOMUNIKACJA W FIRMIE
  • Istota komunikowania: funkcje informacyjne, pragmatyczne, ewaluacyjne i meta-komunikacyjne; wieloznaczność zachowań komunikacyjnych – bariery i trudności. Formalne i nieformalne kanały przepływu informacji.
 3. 3
  ZESPOŁY PRACOWNICZE
  • Formalne i nieformalne grupy w firmie. Struktury i procesy grupowe. Grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów. Przywództwo zadaniowe i emocjonalne. Style kierowania. Budowanie spójności grupy.
 4. 4
  STRES W PRACY, KONFLIKTY I NAPIĘCIA
  • Rodzaje i źródła konfliktów, sposoby zarządzania konfliktami, źródła i mechanizmy konfliktów, indywidualne i strukturalne przyczyny stresu, techniki kontrolowania napięcia w sytuacjach stresowych, sposoby relaksacji, negocjacje jako rozwiązywanie konfliktów.
 5. 5
  OSOBOWOŚĆ I MOTYWACJA
  • Cechy sprzyjające sukcesowi w zarządzaniu, modele sprawdzone: Covey, Maltz, Waitley, Bales. Syndrom pozytywnego myślenia, motywacje pro-rozwojowe. Motywowanie do pracy – wartości finansowe i pozafinansowe. Potrzeby, normy, nastroje i standardy motywacyjne.

Zbigniew Nęcki

Psycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator i praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, komunikacji, emocji i perswazji, technik negocjacji. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Autor wielu książek, w tym bestsellera zatytułowanego „Negocjacje w biznesie” oraz przewodnika dla przedsiębiorców „Negocjacje w Unii Europejskiej”. Do ważniejszych publikacji należą również „Atrakcyjność wzajemna” oraz „Komunikowanie interpersonalne”. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Ze Spółką Vademecum współpracuje od 2000 roku.

Szkolenie „Zarządzanie Zespołem Pracowniczym” adresowane jest do wszystkich, którzy są lub zamierzają być odpowiedzialni za kierowanie i skuteczne zarządzanie zespołem pracowników. Są to min:

 • Kierownicy i Liderzy Zespołów: Osoby, które pełnią funkcję kierowniczą i zarządzają zespołem pracowników, liderzy z różnych branż, sektorów i dziedzin. Są zainteresowani doskonaleniem umiejętności kierowniczych, budowaniem efektywnego zespołu i rozwijaniem potencjału pracowników.
 • Menedżerowie Działów HR: Specjaliści ds. zasobów ludzkich, którzy zarządzają personelem, rozwijają umiejętności zespołu, dbają o klimat organizacyjny i efektywność pracy.
 • Pracownicy Działu Kadr: Osoby odpowiedzialne za procesy rekrutacyjne, szkolenia, rozwój pracowników, analizę wynagrodzeń i relacje z zespołem.
 • Koordynatorzy Projektów: Liderzy projektów, którzy muszą skutecznie zarządzać zespołem w ramach konkretnych projektów, planować zadania i monitorować postępy zespołu.
 • Nowi Kierownicy i Menedżerowie: Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę kierowniczą i chcą zdobyć solidne podstawy w zakresie zarządzania zespołem.
 • Przedsiębiorcy i Właściciele Firm: Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo, które chcą lepiej zrozumieć, jak efektywnie zarządzać swoim zespołem pracowników.

Szkolenie zostało przygotowane w taki sposób, aby dostosować się do różnych poziomów doświadczenia i umiejętności, umożliwiając uczestnikom zdobycie praktycznych narzędzi, strategii i wiedzy potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołem pracowniczym.

Istnieje wiele modeli zarządzania lecz nie każdy z nich można zastosować w danej chwili i dla danego zespołu. Ważny jest też lider – jego wiedza, doświadczenie, postawa i motywacja. Jak połączyć wszystkie czynniki, by wybrać dla siebie najlepszy, czyli najefektywniejszy sposób zarządzania?

Zapraszamy Państwa na trening prowadzony przez prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego. Poznacie mechanizmy psychologiczne i społeczne odgrywające kluczową rolę w sytuacjach zawodowych menedżera. Dowiecie się, jak wzmacniać słabe strony – swoje, zespołu, i w jaki sposób wykorzystywać potencjał grupy, aby kierowanie zespołem było prostsze i dawało znacznie więcej satysfakcji.

Program szkolenia

 1. WPROWADZENIE
  Systemy w organizacji – siedem „S”; podstawowe funkcje menedżera. Lider
  a kierownik, czynniki psychologiczne w firmie: percepcja społeczna, emocje, intuicja, kreatywność. Stabilność i zmiana. Modele zarządzania w ujęciu tradycyjnym i współczesnym.
   
 2. KOMUNIKACJA W FIRMIE
  Istota komunikowania: funkcje informacyjne, pragmatyczne, ewaluacyjne
  i meta-komunikacyjne; wieloznaczność zachowań komunikacyjnych – bariery
  i trudności. Formalne i nieformalne kanały przepływu informacji.
   
 3. ZESPOŁY PRACOWNICZE
  Formalne i nieformalne grupy w firmie. Struktury i procesy grupowe. Grupowe
  i indywidualne rozwiązywanie problemów. Przywództwo zadaniowe i emocjonalne. Style kierowania. Budowanie spójności grupy.
   
 4. STRES W PRACY, KONFLIKTY I NAPIĘCIA
  Rodzaje i źródła konfliktów, sposoby zarządzania konfliktami, źródła i mechanizmy konfliktów, indywidualne i strukturalne przyczyny stresu, techniki kontrolowania napięcia w sytuacjach stresowych, sposoby relaksacji, negocjacje jako rozwiązywanie konfliktów.
   
 5. OSOBOWOŚĆ I MOTYWACJA
  Cechy sprzyjające sukcesowi w zarządzaniu, modele sprawdzone: Covey, Maltz, Waitley, Bales. Syndrom pozytywnego myślenia, motywacje pro-rozwojowe. Motywowanie do pracy – wartości finansowe i pozafinansowe. Potrzeby, normy, nastroje i standardy motywacyjne.

W cenie uwzględniono koszty:

 • 16 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
 • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
 • serwisu kawowego oraz lunchu,
 • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 225 zł brutto

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Ciekawe, będę polecać.

Szczególnie podobało mi się Koło Sukcesu, metody niefinansowe motywowania pracowników, zarządzanie konfliktem.

uczestnik szkolenia

czerwiec 2023 r.

Zrobiło na mnie wrażenie ćwiczenie pokazujące, jak różnie odbieramy prostą informację.

Skupię się na jaśniejszym przekazywaniu informacji stosunku do pracowników

uczestnik szkolenia

czerwiec 2023 r.

Przydadzą się informacje o motywowaniu pracowników, rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie ze stresem.

Korzystne i wartościowe zajęcia!

uczestniczka szkolenia

czerwiec 2023 r.