Kompetencje przyszłości, czyli zarządzanie w świecie VUCA

Od ponad roku musimy sobie radzić w zmienionych, w dodatku wciąż nieustabilizowanych, warunkach. Coś, co mogło się wydawać chwilową przerwą w normalnym działaniu, pomału staje się naszą rzeczywistością, z którą przyjdzie nam żyć dłużej. Tym bardziej czas najwyższy wypracować nowe strategie działania, by nie ogarnęła nas wieczna prowizorka. Trzeba się pogodzić z myślą, że musimy podejść w nowy, inny sposób do zarządzania i budowania strategii. Kompetencje przyszłości, potrzebne do zarządzania w warunkach niepewności, stały się kompetencjami teraźniejszości i pewnych zmian nie można dłużej odkładać

Skuteczność i efektywność w świecie VUCA oznacza konieczności przejścia ku zwinnemu zarządzaniu, co wymaga od nas nowych kompetencji, nazywanych tzw. kompetencjami przyszłości.

VUCA jest akronimem po raz pierwszy zastosowanym w 1987 roku w odniesieniu do teorii przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa w celu opisania i refleksji nad:

Volatility – zmiennością ,

Uncertainty – niepewnością ,

Complexity – złożonością i

Ambiguity – niejednoznacznością ogólnych warunków i sytuacji.

Program szkolenia:

Zmieniające się paradygmaty: minione i obecne modele organizacyjne

 • Etapy rozwoju organizacji w historii: stosowane metody zarządzania
 • Przewidywania co do rynku pracy
 • Czym jest świat VUCA? Pojęcia i koncepcja
 • Szanse i zagrożenia wynikające ze złożoności biznesu świata VUCA

Kluczowe kompetencje Lidera Przyszłości / Zwinnego Lidera (relacje z zespołem vs. realizacje celów)

 • Budowanie pogłębionych relacji
 • Empatyczne przywództwo
 • Inspirowanie w zmianie

Analiza organizacji

 • Kruchość i antykruchość wg. Taleba
 • Triada ekspozycji: kruche, wytrzymałe, antykruche
 • Racjonalność i racjonalizacja
 • Perspektywy na XXI wiek wg. Harari’ego

Kiedy mózg nam pomaga być racjonalnym wg Kahnemana

 • Budowa mózgu – rola ciała migdałowatego
 • Cechy systemu I
 • Wpływ systemu II na myślenie proaktywne
 • Ramy myślenia

Rozwój umiejętności krytycznego myślenia  

 • Wyzwania i bariery w rozwoju krytycznego myślenia
 • Sposoby i narzędzia rozwoju krytycznego myślenia
 • Rodzaje pytań krytycznych. Jak kwestionować status quo?
 • Pytania sokratejskie

Organizacja pracy wspierająca radzenie sobie z nadmiarem informacji

 • VUCA Prime – kluczowe kompetencje w świece VUCA
 • Wielozadaniowość – fakty i mity
 • Praca zespołowa – podstawy, cechy, zasady
 • Małe zespoły, częste spotkania osobiste – czy to może być tak proste?
 • Techniki wymiany wiedzy i doświadczeń
 • Elastyczne techniki pracy
 • Zasady organizacji pracy własnej
 • Work-life balance – czyli BHP myślenia

Nadmiar informacji w firmie

 • Przyczyny nadprodukcji informacji w firmie
 • Symptomy nadmiaru informacji w firmie. W jaki sposób reagują ludzie? Syndrom zmęczenia informacyjnego i przeładowania poznawczego
 • Konsekwencje przeładowania informacyjnego w pracy zespołów m.in.:
  – Problem rosnącego deficytu uwagi
  – Problem z wydłużeniem lub zakłóceniem czasu realizacji zadań
  – Problemy z wyszukiwaniem właściwych informacji i rozwiązywaniem problemów na czas
  – Problem z podejmowaniem właściwych decyzji w krótkim czasie
 • Sposoby radzenia sobie z szumem informacyjnym
 • Wzrost ilość informacji fałszywych – co to są fake news? Jak je rozpoznać i radzić sobie z nimi?
 • Bańka informacyjna – jak wyjść poza ograniczony zasób informacji?
 • Jak bronić się przed nadmiarem danych i informacji oraz manipulacją faktami
 • Analiza dużej ilości danych oraz ocena wiarygodności informacji – czyli weryfikacja treści i źródła informacji

Zarządzanie obiegiem informacji w zespole

 • Rola menedżera w kreowaniu kultury informacyjnej w organizacji
 • Przebieg procesu informacyjnego w organizacji i etapy, na których dochodzić może do nadprodukcji informacji: 

                – pozyskiwanie informacji

                – przetwarzanie

                – gromadzenie

                – udostępnianie

                – przesyłanie

                – rozpowszechnianie

 • Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna – ustalenie zasad komunikacji w zespole oraz zasad korzystania z narzędzi
 • Właściwe adresowanie informacji w zespole
 • Podejmowanie decyzji na podstawie właściwych informacji
 • Zarządzanie jakością informacji w zespole (źródła i przyczyny obniżających jakość komunikacji, kryteria jakości informacji) 

Organizacja pracy wspierająca zespoły międzypokoleniowe

 • Świat VUCA – świat wielopokoleniowy
 • Praca zespołowa – podstawy, cechy, zasady
 • Konflikt w zespole wielopokoleniowym (przyczyny konfliktu i sposoby jego rozwiązywania)
 • Techniki wymiany wiedzy i doświadczeń
 • Mentoring odwrócony – zasady
 • Podejście do zmian w firmie
  – zasady zarządzania swoimi zadaniami
  – elastyczność – co to znaczy w praktyce
  – tempo adaptacji – jak na nie wpływać

Celem warsztatu jest:

 • Zapoznanie ze specyfiką świata VUCA
 • Zaplanowanie rozwoju kompetencji przyszłości

Po szkoleniu Uczestnicy będą wiedzieli:

 • jaka jest historia świata VUCA oraz jaka jest charakterystyka 4 obszarów, które tworzą świat VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność),
 • jakie są czynniki ryzyka płynące z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji w świecie VUCA,

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznać i przeanalizować słabe i mocne strony organizacji w kontekście zarządzania nią w rzeczywistości VUCA oraz dostosować odpowiednią interwencję do zaistniałej sytuacji
 • Swobodnie funkcjonować w środowisku charakteryzującym się dużą zmiennością/niepewnością/złożonością/nieprzewidywalnością,
 • Poruszać się w świecie VUCA i planować adekwatny rozwój kompetencji przyszłości
 • Zastosować różne metody i narzędzia wspomagające właściwy przepływ informacji
  w sytuacji ciągłych zmian
 • Wzmocnić swoje cechy przywódcze i menedżerskie
 • Budować autorytet i wykorzystać swoje mocne strony w kierowaniu zespołem
 • Motywować i angażować zespół do efektywnej pracy w turbulentnych warunkach pracy
 • Świadomie zarządzać efektywnym przepływem informacji pomiędzy pracownikami
 • Identyfikować miejsca kumulacji informacji oraz sposoby udrażniania ich przepływu
 • Skutecznie selekcjonować otrzymane informacje na: ważne i szum informacyjny
 • Skutecznie targetować odbiorców danej informacji
 • Lepiej rozumieć wzajemne potrzeby, preferencje i możliwości współpracowników reprezentujących różne grupy pokoleniowe
 • Skuteczniej porozumiewać się i współpracować w zespole wielopokoleniowym

W cenie uwzględniono koszty:

 • 16 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
 • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
 • serwisu kawowego oraz lunchu,
 • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 170 zł brutto

ZASTRZEŻENIE COVIDOWE

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu lub zmiany formuły ze szkolenia stacjonarnego na szkolenie ON-LINE, jeśli przed rozpoczęciem zajęć zostaną wprowadzone obostrzenia związane z organizacją spotkań (w tym szkoleń)  w salach konferencyjnych.

Kompetencje menedżerskie

Data

24 - 25 luty 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

1 290 zł netto

Etykiety

Dwudniowe,
Wrocław

Lokalizacja

Wrocław

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Dorota Jurzysta
  Dorota Jurzysta
  Doświadczony coach ICC, trener biznesu, praktyk i konsultant z zakresu zarządzania. Menadżer wysokiego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem w kierowaniu spółkami prawa handlowego. W latach 90-tych związana z grupa PPI-ETC, jako dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu RR SERWIS. Poza zarządzaniem zespołami pracowniczymi odpowiadała m.in. za planowanie strategiczne oraz organizację oddziałów zagranicznych w Europie Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry). Przekazuje wiedzę w sposób interesujący, dowcipny, maksymalnie wykorzystując zdobyte doświadczenie. Jej ulubione tematy to zarządzanie strategiczne, finanse dla kadr zarządzających, myślenie analityczne, wnioskowanie, podejmowanie decyzji.

Comments are closed