Zarządzanie różnorodnością – jak skutecznie zarządzać zespołem różnorodnym kulturowo i pokoleniowo

Korzyści dla pracownika:

 • Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych: Uczestnicy nauczą się skuteczniej komunikować w różnorodnych zespołach, co poprawi ich zdolność do rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji.
 • Lepsze zrozumienie różnorodności: Uczestnicy będą bardziej świadomi różnic kulturowych i pokoleniowych, co pozwoli im na bardziej efektywną współpracę i zwiększenie empatii.
 • Zwiększenie efektywności: Dzięki nowym umiejętnościom pracownicy będą w stanie szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy, co przełoży się na ich wydajność i satysfakcję z pracy.

Korzyści dla organizacji:

 • Zwiększenie produktywności zespołów: Poprawa komunikacji i zarządzania konfliktami w zespołach prowadzi do większej harmonii i wydajności pracy.
 • Lepsze zarządzanie różnorodnością: Organizacja zyska liderów, którzy potrafią efektywnie zarządzać zróżnicowanymi zespołami, co sprzyja innowacyjności i kreatywności.
 • Redukcja kosztów związanych z konfliktami: Skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów minimalizuje koszty związane z utratą produktywności, absencją pracowników i rotacją kadry.
 • Wzrost zaangażowania i satysfakcji pracowników: Pracownicy, którzy czują się zrozumiani i wspierani, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec organizacji, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

14-15.10.2024

Wrocław

1590 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  RÓŻNICE KULTUROWE
  • Kultura i jej wymiary - co mówią badania i o czym należy wiedzieć o pracownikach pochodzących z innych kultur, aby skutecznie nimi kierować?
  • Różnice kulturowe - podejście do hierarchii, pracy, definicja czasu, dystans wobec władzy, planowanie, przyjmowanie i dawanie feedback’u itp. - główne różnice i podobieństwa
  • Koncepcja szoku kulturowego - ile trwa, na czym polega i jaki może mieć wpływ na postawę wobec pracy w zespole?
 2. 2
  RÓŻNICE POKOLENIOWE
  • Pokolenie Z - specyfika tego pokolenia i ich motywacja do pracy
  • Starsze pokolenia - specyfika pokoleń X, Y, BB i ich motywacja do pracy
  • Nowe pokolenie Alfa - jak się przygotować do współpracy z nimi gdy wejdą na rynek pracy?
  • Główne płaszczyzny nieporozumień międzypokoleniowych i jak im zapobiegać w miejscu pracy?
 3. 3
  LIDER ZESPOŁU RÓŻNORODNEGO
  • Oczekiwania wobec lidera - z czym lider musi się mierzyć w zespole różnorodnym?
  • Nowe kompetencje lidera - czego powinien się uczyć, aby stawiać czoła aktualnym wyzwaniom?
  • Postawa lidera - jakie wartości prezentować w różnorodnym zespole?
  • Stawianie granic - jak dbać o swój dobrostan jako lider i skutecznie stawiać granice?
 4. 4
  KOMUNIKACJA W RÓŻNORODNYM ZESPOLE
  • Pokolenie Z-Alfa - jak się z nimi skutecznie komunikować?
  • Różnice kulturowe w komunikacji - z kim Polacy mają łatwo, a z kim trudniej w komunikacji?
  • Tematy tabu w różnych kulturach
  • Feedback w różnych kulturach
  • Przykłady typowych zachowań w komunikacji innych kultur obecnych w Polsce
 5. 5
  KONFLIKTY W ZESPOLE
  • Koło konfliktów wg Ch. Moore
  • Koncepcja kultury jako góry lodowej
  • 5 strategii zarządzania konfliktem wg modelu Thomas-Kilmann
  • Jak osiągać win-win w różnorodnym zespole?
  • Jaki jest mój styl rozwiązywania konfliktów w zespole?
 6. 6
  SPECYFIKA KONFLIKTÓW W ZESPOLE RÓŻNORODNYM KULTUROWO I POKOLENIOWO
  • Sfery występowania konfliktów
  • Szok kulturowy i jego wpływ na współpracę w zespole
  • Jak zapobiegać konfliktom
  • Koncepcja „critical incident”
 7. 7
  METODY KOMUNIKACJI I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W RÓŻNORODNYCH ZESPOŁACH
  • Metody z kuferka mediatora
  • Metoda „magic triangle”
  • Metody M. Rosenberg’a
  • Komunikacja graficzna
  • Kiedy i gdzie je stosować?

Manuela Pliżga

Od ponad 20 lat – jako trenerka, mediatorka i mentorka – wspiera osoby oraz firmy zdecydowane na zmianę w ich drodze rozwoju do lepszych relacji i skutecznej komunikacji, w szczególności w sytuacjach międzykulturowych. Ma bogate doświadczenie międzykulturowe: studiowała, pracowała i mieszkała w wielokulturowym środowisku (urodzona w Polsce, 11 lat w Niemczech, 1 rok w Australii, kilka miesięcy w USA). Wspierała organizacje i instytucje jako ekspert i koordynator w międzykulturowych projektach edukacyjnych w całej Europie (Polska, Niemcy, Hiszpania, Francja, Rosja). Studiowała prawo na dwóch zagranicznych uczelniach (Monash University w Melbourne, Australia i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy), posiada m.in. tytuł Bachelor of Polish and German Law. W 2022-2023 prowadziła projekt społeczno-edukacyjny dla młodzieży z 6 krajów „Młodzi Trenerzy Różnorodności” dla INKGA/Centrum Handlowe Aleja Bielany. Jest nauczycielką akademicką i wykłada „Teamwork and Team Management” w j. angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów pochodzących z 26 krajów. Prowadzi dla nich także mentoring, aby ułatwić odnalezienie się na polskim rynku pracy i w polskiej kulturze. Jako Koordynatorka Dialogu Międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w latach 2014 do 2022 tworzyła i rozwijała projekty międzykulturowe skierowane do mieszkańców Wrocławia (migranci i społeczeństwo przyjmujące), m.in. tworzyła tzw. klasy powitalne, Targi Edukacji Międzykulturowej, projekt Ambasadorzy Dialogu i in. Szkoli managerów, liderów zespołów, pracowników służb publicznych, nauczycieli, sędziów, adwokatów, księży, lekarzy, młodzież itp. w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mowy nienawiści, wspierania procesów integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej, Diversity/Equity/Inclusion/Belonging, rozwijania kompetencji mediacyjnych i komunikacyjnych. Miała przyjemność prowadzić szkolenia m.in. dla: Google, Bosch/Siemens, Euler Hermes, Komisja Europejska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, SWPS Uniwersytet SWPS, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, Kraj Związkowy Saksonia, Miasto Wrocław i inni.

Szkolenie jest przeznaczone dla liderów zespołów, menedżerów, kierowników projektów oraz innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie i współpracę w różnorodnych zespołach, zarówno pod względem kulturowym, jak i pokoleniowym.

W cenie uwzględniono koszty:

 • 16 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
 • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
 • serwisu kawowego oraz lunchu,
 • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 225 zł brutto