Zarządzanie pokoleniami X, Y, Z

Zapraszamy na innowacyjne szkolenie, które w niezwykle angażujący sposób uczy komunikacji i zarządzania zespołem zróżnicowanym wiekowo ze szczególnym uwzględnieniem młodych „trudnych” pracowników.  Duży nacisk jest tu położony na motywowanie pracowników, prowadzenie rozmów dyscyplinujących oraz udzielanie informacji zwrotnych.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Charakterystyka pokoleń: X, Y, Z   
  • Cechy charakterystyczne
  • Podobieństwa i różnice międzypokoleniowe
  • Rola, jaką dla kształtowania nowego pokolenia pełnią nowe media
  • Rola kontekstu pokoleniowego w zarządzaniu
 2. 2
  Skuteczna komunikacja z różnymi pokoleniami
  • Priorytety poszczególnych pokoleń
  • Obawy, nadzieje i oczekiwania motywacyjne
  • Symulacje rozmów z pracownikami 4 pokoleń
  • Zadanie domowe do wdrożenia
 3. 3
  Rozwiązywanie konfliktów międzypokoleniowych   
  • System wartości różnych pokoleń
  • Uzyskiwanie synergii w zespole zróżnicowanym wiekowo
  • Budowanie świadomości pracowników
 4. 4
  Sposoby na motywowanie i budowanie zaangażowania w każdym pokoleniu   
  • Różnice w motywowaniu pracowników z różnych pokoleń
  • Wykorzystanie nowych technologii do angażowania najnowszych pokoleń.
  • Przykłady niskokosztowych lub bezkosztowych działań w świecie cyfrowym wpływających na motywację pracowników.

Damian Dec

Z wykształcenia politolog, z pasji – trener. Zgodnie z datą urodzenia reprezentuje pokolenie X. Praca wykonywana w środowisku organizacji, instytucji i firm zbliża do pokolenia Y i Z, a zaangażowanie w wychowanie dziecka pozwala na obserwację najnowszych zmian Międzypokoleniowych (jest zaangażowanym ojcem ? ). Posiada Certyfikat Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys, Certyfikat Szkoły Tutorów, aktualnie rozwija warsztat coachingowy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Absolwent Szkoły Facylitatorów Partnerstw Lokalnych, Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Specjalista Programu EURO-NGO. Współpracuje z Instytutem Millenials

Szkolenie jest dynamiczne i nie pozwala uczestnikom się nudzić, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu dostarczanych kompetencji.

W trakcie zajęć uczestnicy z jednej strony przeżywają różne doświadczenia związane z kierowaniem innymi, jak też i zdobywają konkretną, merytoryczną wiedzę opartą na najnowszych odkryciach z dziedziny zarządzania i badań organizacji.

 • Kierownicy i Liderzy:
  • Osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządzające zespołami z różnych pokoleń.
  • Liderzy, którzy chcą zrozumieć, jak skutecznie motywować i współpracować z pracownikami różnych grup wiekowych.
 • Zespoły HR:
  • Specjaliści ds. zasobów ludzkich, którzy chcą doskonalić strategie rekrutacyjne i retencyjne, uwzględniając różnice pokoleniowe.
  • Osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników i kulturę organizacyjną.
 • Pracownicy Działu Szkoleń:
  • Osoby odpowiedzialne za rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych w zespole.
  • Trenerzy i instruktorzy, którzy prowadzą szkolenia w obszarze zarządzania zespołami.
 • Specjaliści ds. Organizacji:
  • Osoby zajmujące się zarządzaniem zmianą i transformacją organizacyjną.
  • Analitycy ds. organizacji, którzy chcą zrozumieć, jakie czynniki wpływają na efektywność pracy różnych pokoleń.
 • Przedsiębiorcy i Właściciele Firm:
  • Osoby zarządzające małymi lub średnimi firmami, które chcą zwiększyć efektywność zespołów i zrozumieć, jak radzić sobie z różnicami pokoleniowymi w miejscu pracy.

Zapraszamy na innowacyjne szkolenie, które w niezwykle angażujący sposób uczy komunikacji i zarządzania zespołem zróżnicowanym wiekowo ze szczególnym uwzględnieniem młodych „trudnych” pracowników.  Duży nacisk jest tu położony na motywowanie pracowników, prowadzenie rozmów dyscyplinujących oraz udzielanie informacji zwrotnych.

Szkolenie jest dynamiczne i nie pozwala uczestnikom się nudzić, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu dostarczanych kompetencji.

W trakcie zajęć uczestnicy z jednej strony przeżywają różne doświadczenia związane z kierowaniem innymi, jak też i zdobywają konkretną, merytoryczną wiedzę opartą na najnowszych odkryciach z dziedziny zarządzania i badań organizacji.

Program szkolenia

1.    Charakterystyka pokoleń: X, Y, Z   

 • Cechy charakterystyczne
 • Podobieństwa i różnice międzypokoleniowe
 • Rola, jaką dla kształtowania nowego pokolenia pełnią nowe media
 • Rola kontekstu pokoleniowego w zarządzaniu

2.    Skuteczna komunikacja z różnymi pokoleniami

 • Priorytety poszczególnych pokoleń
 • Obawy, nadzieje i oczekiwania motywacyjne
 • Symulacje rozmów z pracownikami 4 pokoleń
 • Zadanie domowe do wdrożenia

3.    Rozwiązywanie konfliktów międzypokoleniowych   

 • System wartości różnych pokoleń
 • Uzyskiwanie synergii w zespole zróżnicowanym wiekowo
 • Budowanie świadomości pracowników

4.    Sposoby na motywowanie i budowanie zaangażowania w każdym pokoleniu   

 • Różnice w motywowaniu pracowników z różnych pokoleń
 • Wykorzystanie nowych technologii do angażowania najnowszych pokoleń.
 • Przykłady niskokosztowych lub bezkosztowych działań w świecie cyfrowym wpływających na motywację pracowników.

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.