Zarządzanie emocjami – trening prowadzony przez prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

Skąd się biorą emocje? Jaką mamy własną świadomość emocjonalną? Czy rozumiemy stany emocjonalne innych osób?

Jak kontrolować emocje i kierować nimi, by usprawnić nasze działania i relacje z otoczeniem?

Poznaj teoretyczne i praktyczne aspekty oddziaływania emocji na skuteczność każdego z nas biorąc udział w tym szkoleniu.

Program szkolenia

Wykładowca

Informacje organizacyjne

 1. 1
  EMOCJONALNA NATURA CZŁOWIEKA
  • Rola uczuć w życiu, wartość użytkowa wrażliwości emocjonalnej, fizjologia, biochemia i psychologia uczuć.
 2. 2
  PODSTAWOWE EMOCJE I ICH ZNACZENIE W ZARZĄDZANIU
  • Metoda kolorowych kapeluszy wg Edwarda de Bono – jak je nosić i stosować w różnych sytuacjach, czyli panowanie nad własnymi emocjami.
 3. 3
  STRES I FRUSTRACJA JAKO „KONIECZNE” ELEMENTY ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO
  • Fazy stresu: orientacja, mobilizacja, wyczerpanie. Syndrom wypalenia zawodowego, utrudnienia, przeszkody i blokady w dążeniu do celów, ich interpretacja i doświadczanie.
 4. 4
  TECHNIKI KONTROLOWANIA POZIOMU STRESU – OD CHWILOWEJ RELAKSACJI DO ZMIANY STYLU ŻYCIA
  • Kontrola emocjonalna, psychiczne „szczepienie” antystresowe i dobre samopoczucie. Osiemnaście sposobów na stres.
 5. 5
  KONCEPCJA ZDROWEJ ORIENTACJI OPTYMISTYCZNEJ P. SELIGMANA
  • Elementy zmienne i stałe w budowaniu nastrojów i emocji, autosugestia, pozytywne nastawienia.
 6. 6
  SYTUACJE TRUDNE
  • Konflikty interpersonalne i grupowe, obawa przed niepowodzeniem, agresja i wrogość, przeciążenia i frustracje, nadmierne wymagania, traumatyczne doświadczenia osobiste
 7. 7
  JĘZYK CIAŁA W EKSPRESJI EMOCJI
  • Gestykulacja, mimika, wygląd fizyczny, ruch, spojrzenia, przestrzeń osobista i publiczna. Asertywne formy zachowań niewerbalnych.
 8. 8
  DEKALOG POPRAWNEJ KOMUNIKACJI
  • Sztuka słuchania i obserwowania jako podstawa sztuki mówienia, najważniejsze pułapki komunikacyjne związane z treściami, procesem i cechami indywidualnymi. Przekazywanie wiedzy i informacji, nakłanianie do działania.

Zbigniew Nęcki

Psycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator i praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, komunikacji, emocji i perswazji, technik negocjacji. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Autor wielu książek, w tym bestsellera zatytułowanego „Negocjacje w biznesie” oraz przewodnika dla przedsiębiorców „Negocjacje w Unii Europejskiej”. Do ważniejszych publikacji należą również „Atrakcyjność wzajemna” oraz „Komunikowanie interpersonalne”. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Ze Spółką Vademecum współpracuje od 2000 roku.

Skąd się biorą emocje? Jaką mamy własną świadomość emocjonalną? Czy rozumiemy stany emocjonalne innych osób?

Jak kontrolować emocje i kierować nimi, by usprawnić nasze działania i relacje z otoczeniem?

Poznaj teoretyczne i praktyczne aspekty oddziaływania emocji na skuteczność każdego z nas biorąc udział w tym szkoleniu.

Program szkolenia

1. EMOCJONALNA NATURA CZŁOWIEKA
Rola uczuć w życiu, wartość użytkowa wrażliwości emocjonalnej, fizjologia, biochemia i psychologia uczuć.

2. PODSTAWOWE EMOCJE I ICH ZNACZENIE W ZARZĄDZANIU
Metoda kolorowych kapeluszy wg Edwarda de Bono – jak je nosić i stosować w różnych sytuacjach, czyli panowanie nad własnymi emocjami.

3. STRES I FRUSTRACJA JAKO „KONIECZNE” ELEMENTY ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO
Fazy stresu: orientacja, mobilizacja, wyczerpanie. Syndrom wypalenia zawodowego, utrudnienia, przeszkody i blokady w dążeniu do celów, ich interpretacja i doświadczanie.

4. TECHNIKI KONTROLOWANIA POZIOMU STRESU – OD CHWILOWEJ RELAKSACJI DO ZMIANY STYLU ŻYCIA
Kontrola emocjonalna, psychiczne „szczepienie” antystresowe i dobre samopoczucie. Osiemnaście sposobów na stres.

5. KONCEPCJA ZDROWEJ ORIENTACJI OPTYMISTYCZNEJ P. SELIGMANA
Elementy zmienne i stałe w budowaniu nastrojów i emocji, autosugestia, pozytywne nastawienia.

6. SYTUACJE TRUDNE
Konflikty interpersonalne i grupowe, obawa przed niepowodzeniem, agresja i wrogość, przeciążenia i frustracje, nadmierne wymagania, traumatyczne doświadczenia osobiste.

7. JĘZYK CIAŁA W EKSPRESJI EMOCJI
Gestykulacja, mimika, wygląd fizyczny, ruch, spojrzenia, przestrzeń osobista i publiczna. Asertywne formy zachowań niewerbalnych.

8. DEKALOG POPRAWNEJ KOMUNIKACJI
Sztuka słuchania i obserwowania jako podstawa sztuki mówienia, najważniejsze pułapki komunikacyjne związane z treściami, procesem i cechami indywidualnymi. Przekazywanie wiedzy i informacji, nakłanianie do działania.

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.