Zarządzanie działem zakupów – warsztaty praktyczne dla szefów Działów Zakupów

Jak wyznaczać kupcom zadania, które będą mogli i chcieli realizować, skutecznie i dyskretnie ich kontrolować oraz ustrzec się korupcji?

Trener jest doświadczonym managerem zakupów międzynarodowych, negocjacji zakupowych i strategii generowania oszczędności.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 

 1. 1
  Rola działu zakupów w firmie. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw Kluczowe obszary współpracy z dostawcami.
 2. 2
  Finanse przedsiębiorstw dla Działu Zakupów. W jaki sposób zwiększamy konkurencyjność przedsiębiorstwa.
  • Podstawowe pojęcia finansowe i terminy (bilans, cash flow, P&L)
  • Próg rentowności – ujęcie kontrolingowe (EVA, NOPAT, WACC)
  • Pokrycie finansowe (marża brutto)
  • Ocena rentowności produktów i usług
  • Ocena opłacalności na podstawie metod złożonych (NPV, IRR)
  • Klasyfikacja kosztów kontrolingu (koszty stałe, zmienne, koszt standardowy)
 3. 3
  Cele i rozwój kupców (personelu)
  • Jakie są wskaźniki efektywności działu zakupów oraz kupców?
  • Jak rozliczać oszczędności?
  • Oszczędności, czyli zmniejszenie wydatków oraz unikanie kosztów, czyli niedopuszczanie do niepotrzebnych wydatków (cost savings and cost avoidance)
  • Weryfikacja pracy podległego personelu
 4. 4
  Delegowanie pracy podległemu zespołowi
  • Delegowanie pracy kupcom oraz dostawcom
 5. 5
  Procedury
  • Jak stworzyć procedury postępowań przetargowych?
  • Procedura reklamacyjna
  • Dobre praktyki w budowaniu relacji z dostawcami
 6. 6
  Narzędzia
  • Szablony umów
  • Szablony zapytań ofertowych
  • Szablony komunikacji wewnętrznej z pozostałymi działami (Jakość, Produkcja, Marketing etc.)
  • Budowa modelu struktury kosztowej CBD (and. Cost Break Down)
  • Wykorzystanie szczegółowego modelu TCO (ang. Total Cost of Ownership) w negocjacjach handlowych z dostawcami lub klientami
 7. 7
  Narzędzia planowania szefa działu zakupów
  • Harmonogram prac
  • Harmonogram oszczędności
  • Narzędzie mapowania klientów wewnętrznych
 8. 8
  Współpraca z innymi działami w firmie
  • Komunikacja z Zarządem
  • Podział ról i obowiązków miedzy działami (Jakość, Logistyka, Zakupy, Sprzedaż, Marketing, Produkcja)
 9. 9
  Trudny klient wewnętrzny
  • Współpraca i szukanie synergii we współpracy z działami Logistyki, Planowania i Produkcji
  • Elastyczny Łańcuch Dostaw (Lean).
  • Najważniejsze modele Lean Supply Chain (VMI, CS, KANBAN)
 10. 10
  Umowa Handlowa jako strażnik realizacji ustalonych zasad współpracy i jeden z najważniejszych dokumentów handlowych
  • Ogólne Warunki Zakupów/Sprzedaży. Różnice między OWZ a kontraktem i zamówieniem.
  • Techniki negocjacji kar umownych. Jak łatwo i bez uszczerbku na relacji z partnerem handlowym, wynegocjować kary umowne?
  • Ćwiczenia na przykładach z życia wziętych.

Jacek Jarmuszczak

Praktyk, doświadczony manager zakupów, negocjacji zakupowych i strategii generowania oszczędności na międzynarodowych rynkach. Karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach branży FMCG, dla których prowadził negocjacje zakupowe z dostawcami z całego świata. Później dla dobrze znanej marki i lidera w swoim sektorze firmy Philips jako Global Strategic Buyer oraz Regional Project Manager dla obszaru Azji, tworzył strategię zakupową dla swojej kategorii, budował bazę dostawców, zarządzał relacjami oraz prowadził negocjacje handlowe z kluczowymi dostawcami. Później jako szef działu zakupów elektronicznych w Carlsberg Group, zarządzał zespołem który przeprowadzał ok 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów na całym świecie. Jako Global Category Manager w Grupie Carlsberg, tworzył strategię zakupową i prowadził negocjacje z kluczowymi dostawcami w najbardziej wymagającym obszarze zakupów: IT, usług profesjonalnych oraz floty samochodowej. Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych oraz e-systemów zarządzania zakupami. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne). Wielomiesięczne kontrakty w Europie Zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym. Łączna wartość zakupów, które negocjował w trakcie swojego dotychczasowego doświadczenia przekracza miliard Euro i wciąż rośnie.

Zapraszamy na szkolenie przygotowane przez Jacka Jarmuszczaka dla osób zajmujących się budowaniem strategii Działu Zakupów, które układają politykę zakupową, tworzą strategię budowania oszczędności, ustalają wskaźnik rozliczenia, dogadują się z innymi działami, rozwijają i rozliczają kupców.

Zapraszamy na szkolenie przygotowane przez Jacka Jarmuszczaka dla osób zajmujących się budowaniem strategii Działu Zakupów, które układają politykę zakupową, tworzą strategię budowania oszczędności, ustalają wskaźnik rozliczenia, dogadują się z innymi działami, rozwijają i rozliczają kupców.

Jak wyznaczać kupcom zadania, które będą mogli i chcieli realizować, skutecznie i dyskretnie ich kontrolować oraz ustrzec się korupcji?

Trener jest doświadczonym managerem zakupów międzynarodowych, negocjacji zakupowych i strategii generowania oszczędności.

Program szkolenia:

 1. Rola działu zakupów w firmie. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw Kluczowe obszary współpracy z dostawcami.
 2. Finanse przedsiębiorstw dla Działu Zakupów. W jaki sposób zwiększamy konkurencyjność przedsiębiorstwa.
  • Podstawowe pojęcia finansowe i terminy (bilans, cash flow, P&L)
  • Próg rentowności – ujęcie kontrolingowe (EVA, NOPAT, WACC)
  • Pokrycie finansowe (marża brutto)
  • Ocena rentowności produktów i usług
  • Ocena opłacalności na podstawie metod złożonych (NPV, IRR)
  • Klasyfikacja kosztów kontrolingu (koszty stałe, zmienne, koszt standardowy)
 3. Cele i rozwój kupców (personelu)
  • Jakie są wskaźniki efektywności działu zakupów oraz kupców?
  • Jak rozliczać oszczędności?
  • Oszczędności, czyli zmniejszenie wydatków oraz unikanie kosztów, czyli niedopuszczanie do niepotrzebnych wydatków (cost savings and cost avoidance)
  • Weryfikacja pracy podległego personelu
 4. Delegowanie pracy podległemu zespołowi
  • Delegowanie pracy kupcom oraz dostawcom
  • Rozwój kompetencji kupców, coaching zespołu.
 5. Procedury
  • Jak stworzyć procedury postępowań przetargowych?
  • Procedura reklamacyjna
  • Dobre praktyki w budowaniu relacji z dostawcami
 6. Narzędzia
  • Szablony umów
  • Szablony zapytań ofertowych
  • Szablony komunikacji wewnętrznej z pozostałymi działami (Jakość, Produkcja, Marketing etc.)
  • Budowa modelu struktury kosztowej CBD (and. Cost Break Down)
  • Wykorzystanie szczegółowego modelu TCO (ang. Total Cost of Ownership) w negocjacjach handlowych z dostawcami lub klientami
 7. Narzędzia planowania szefa działu zakupów
  • Harmonogram prac
  • Harmonogram oszczędności
  • Narzędzie mapowania klientów wewnętrznych
 8. Współpraca z innymi działami w firmie
  • Komunikacja z Zarządem
  • Podział ról i obowiązków miedzy działami (Jakość, Logistyka, Zakupy, Sprzedaż, Marketing, Produkcja)
 9. Trudny klient wewnętrzny
  • Współpraca i szukanie synergii we współpracy z działami Logistyki, Planowania i Produkcji
  • Elastyczny Łańcuch Dostaw (Lean).
  • Najważniejsze modele Lean Supply Chain (VMI, CS, KANBAN)
 10. Umowa Handlowa jako strażnik realizacji ustalonych zasad współpracy i jeden z najważniejszych dokumentów handlowych
  • Ogólne Warunki Zakupów/Sprzedaży. Różnice między OWZ a kontraktem i zamówieniem.
  • Techniki negocjacji kar umownych. Jak łatwo i bez uszczerbku na relacji z partnerem handlowym, wynegocjować kary umowne?
  • Ćwiczenia na przykładach z życia wziętych.

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.