VADEMECUM NEGOCJATORA – trening prowadzony przez prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

Poznaj tajemnice profesjonalnych negocjatorów biorąc udział w tym specjalistycznym treningu.

Praca nad sobą, partnerem i sytuacją może znacznie ograniczyć trudności w kontakcie negocjacyjnym.

21-22.10.2024

Wrocław

1590 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  WPROWADZENIE
  • znaczenie i sens negocjacji, podstawowe tematy negocjacji w kontaktach międzyludzkich w kontekście zawodowym i osobistym (pieniądze, rzeczy, usługi, informacje, status, uczucia). Percepcja i obraz sytuacji w biznesie – błędy w przetwarzaniu informacji.
 2. 2
  CECHY ZDOLNEGO NEGOCJATORA
  • osobowość sprzyjająca sukcesowi w prowadzeniu rozmów, umiejętności indywidualne, trwałe i zmienne elementy motywacyjne (potrzeby i stany emocjonalne).
 3. 3
  TESTY OSOBOWOŚCI I ZDOLNOŚCI NEGOCJACYJNYCH
  • sprawdzenie swoich preferencji w sytuacjach negocjacyjnych, autodiagnoza i wskazanie najsilniejszych stron i elementów rozwojowych.
 4. 4
  STYLE NEGOCJOWANIA: MIĘKKI, TWARDY I RZECZOWY
  • przydatność każdego ze stylów prowadzenia rozmów, cechy charakterystyczne. Typologia Kennedy’ego: negocjacje niebieskie, czerwone i fioletowe.
 5. 5
  PROCES PROWADZENIA NEGOCJACJI
  • dziewięć faz: przygotowanie, pierwsze spotkanie, budowanie atmosfery, badanie potrzeb, otwarcie i prowadzenie licytacji, zawarcie kontraktu, domykanie spotkania, analiza wyników i realizacja zobowiązań.
 6. 6
  KOMUNIKOWANIE W NEGOCJACJACH: KANAŁ WERBALNY, WOKALNY I NIEWERBALNY
  • 16 reguł poprawnej komunikacji, 20 elementów zagrażających jakości procesów porozumiewania się (treści, proces i cechy osób). Sztuka słuchania: motywacja, cierpliwość, wrażliwość, aktywność i wsparcie.
 7. 7
  WYWIERANIE WPŁYWU - DZIAŁANIA PERSWAZYJNE
  • negocjacje jako sztuka przekonywania drugiej strony do swych racji. Rola źródła, przekazu, kanału, odbiorcy i rodzaje uzyskiwanych efektów.
 8. 8
  PODSTAWOWE MANIPULACJE I CHWYTY W NEGOCJACJACH
  • od drobnego niedomówienia do pełnej gry aktorskiej, działania ingracjacyjne, machiavellizm, erystyka.
 9. 9
  KONFLIKT I SPOSOBY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM
  • strategie dominacji, uległości, współdziałania i indywidualizacji. Fazy i mechanizmy konfliktu, rodzaje konfliktów i ich uwarunkowania. Negocjacje jako zarządzanie konfliktem.

Zbigniew Nęcki

Psycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator i praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, komunikacji, emocji i perswazji, technik negocjacji. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Autor wielu książek, w tym bestsellera zatytułowanego „Negocjacje w biznesie” oraz przewodnika dla przedsiębiorców „Negocjacje w Unii Europejskiej”. Do ważniejszych publikacji należą również „Atrakcyjność wzajemna” oraz „Komunikowanie interpersonalne”. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Ze Spółką Vademecum współpracuje od 2000 roku.

Szkolenie Vademecum Negocjatora jest przydatne dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne. Są to min.:

 • Menadżerowie i liderzy firm odpowiedzialni za zarządzanie zespołem i negocjowanie warunków umów biznesowych.
 • Przedstawiciele handlowi, którzy regularnie negocjują z klientami, partnerami biznesowymi i dostawcami.
 • Przedsiębiorcy i właściciele firm, którzy podejmują decyzje dotyczące negocjowania umów, współpracy z partnerami biznesowymi czy rozwoju firmy.
 • Specjaliści ds. zarządzania projektami odpowiedzialni za negocjacje warunków projektów z klientami, zespołami i innymi interesariuszami.
 • Pracownicy działów zakupów odpowiedzialni za negocjacje warunków zakupów, umów handlowych i współpracy z dostawcami.

Poznaj tajemnice profesjonalnych negocjatorów biorąc udział w tym specjalistycznym treningu.

Praca nad sobą, partnerem i sytuacją może znacznie ograniczyć trudności w kontakcie negocjacyjnym.

Program szkolenia

 1. WPROWADZENIE – znaczenie i sens negocjacji, podstawowe tematy negocjacji
  w kontaktach międzyludzkich w kontekście zawodowym i osobistym (pieniądze, rzeczy, usługi, informacje, status, uczucia). Percepcja i obraz sytuacji w biznesie – błędy
  w przetwarzaniu informacji.
 2. CECHY ZDOLNEGO NEGOCJATORA – osobowość sprzyjająca sukcesowi w prowadzeniu rozmów, umiejętności indywidualne, trwałe i zmienne elementy motywacyjne (potrzeby i stany emocjonalne).
 3. TESTY OSOBOWOŚCI I ZDOLNOŚCI NEGOCJACYJNYCH – sprawdzenie swoich preferencji w sytuacjach negocjacyjnych, autodiagnoza i wskazanie najsilniejszych stron i elementów rozwojowych.
 4. STYLE NEGOCJOWANIA: MIĘKKI, TWARDY I RZECZOWY – przydatność każdego ze stylów prowadzenia rozmów, cechy charakterystyczne. Typologia Kennedy’ego: negocjacje niebieskie, czerwone i fioletowe.
 5. PROCES PROWADZENIA NEGOCJACJI – dziewięć faz: przygotowanie, pierwsze spotkanie, budowanie atmosfery, badanie potrzeb, otwarcie i prowadzenie licytacji, zawarcie kontraktu, domykanie spotkania, analiza wyników i realizacja zobowiązań.
 6. KOMUNIKOWANIE W NEGOCJACJACH: KANAŁ WERBALNY, WOKALNY I NIEWERBALNY – 16 reguł poprawnej komunikacji, 20 elementów zagrażających jakości procesów porozumiewania się (treści, proces i cechy osób). Sztuka słuchania: motywacja, cierpliwość, wrażliwość, aktywność i wsparcie.
 7. WYWIERANIE WPŁYWU – DZIAŁANIA PERSWAZYJNE – negocjacje jako sztuka przekonywania drugiej strony do swych racji. Rola źródła, przekazu, kanału, odbiorcy i rodzaje uzyskiwanych efektów.
 8. PODSTAWOWE MANIPULACJE I CHWYTY W NEGOCJACJACH – od drobnego niedomówienia do pełnej gry aktorskiej, działania ingracjacyjne, machiavellizm, erystyka.
 9. KONFLIKT I SPOSOBY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM – strategie dominacji, uległości, współdziałania i indywidualizacji. Fazy i mechanizmy konfliktu, rodzaje konfliktów i ich uwarunkowania. Negocjacje jako zarządzanie konfliktem.

W cenie uwzględniono koszty:

 • 16 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
 • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
 • serwisu kawowego oraz lunchu,
 • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 225 zł brutto

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Ogromna wiedza prowadzącego, odpowiednie tempo, fajny i interesujący sposób prowadzenia szkolenia.

Ciekawe było uświadomienie, czym są negocjacje w codziennych relacjach

uczestniczka szkolenia

marzec 2023 r.

Świetne zajęcia.

Odniesienie do rzeczywistych sytuacji plus omówienie i przedstawienie różnych technik negocjacji.

uczestnik szkolenia

marzec 2023 r.

Spotkanie z prowadzącym o bardzo dużym doświadczeniu i wiedzy.

Podobały mi się praktyczne casy. No i zawsze trzeba mieć swoją BATNA

uczestnik szkolenia

wrzesień 2022 r.