Unijne Prawo Celne od podstaw w kontekście najnowszych zmian

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Program rozszerzony o rozwiązywanie studium przypadków i analizę dokumentów opartą na elementach konsultacji.

Program szkolenia

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej
  • zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
  • unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce,
  • organy celne w krajach UE i w Polsce - ich kompetencje i właściwość.
 2. 2
  Podstawy stosowania prawa celnego
  • podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej,
  • magazyny czasowego składowania, miejsca uznane i wyznaczone,
  • procedury celne zwykłe i specjalne,
  • powrotny wywóz,
 3. 3
  Zgłoszenia i celne i jego formy
  • rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania,
  • systemy elektroniczne w obsłudze zgłoszeń celnych: CELINA / AIS, AES, NCTS, ICS – rodzaje komunikatów, adnotacji i informacji zwrotnych dla zgłaszającego, procedury awaryjne.
  • dokumenty i komunikaty potwierdzające dokonane operacje celne, Powiadomienie o Długu POD, Poświadczone Zgłoszenie Celne - PZC, IE599, zasady archiwizacji dokumentacji odpraw celnych,
  • alternatywne dowody potwierdzające wywóz towaru z UE w kontekście stosowania stawek podatku od towarów i usług,
 4. 4
  Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą i odprawach celnych
  • SAD (JDA) – wersja elektroniczna,
  • faktura,
  • listy przewozowe,
  • pozostałe dokumenty,
 5. 5
  Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych
  • pochodzenie towarów, Wiążąca Informacja o Pochodzeniu - WIP,
  • wartość celna towarów, metody wyznaczania wartości celnej towaru, stosowanie kursów walut na potrzeby ustalania wartości celnej,
  • taryfikacja towarów, stawki i rodzaje ceł, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT
  • zwolnienia z cła i podatku od towarów i usług w operacjach celnych.
 6. 6
  Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)
  • rodzaje statusu upoważnionego przedsiębiorcy, obowiązki i korzyści wynikające z jego posiadania, uzyskanie dostępu do uproszczeń, obniżenie kwoty referencyjnej zabezpieczenia należności celno-podatkowych.
 7. 7
  Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych
  • Istota uproszczeń w zgłoszeniach celnych,
  • rodzaje i zastosowanie procedur uproszczonych,
  • rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33 a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych.
 8. 8
  Postępowanie administracyjne w sprawach celnych
  • przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania,
  • kontrola towarów przed zwolnieniem, weryfikacja zgłoszeń celnych, kontrola celna po zwolnieniu towaru, aspekty prawne kontroli celno-skarbowej i kontroli przedsiębiorców,
  • postępowanie administracyjne w sprawach celnych, uwagi prawne i aspekty praktyczne.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym.

Polecane w szczególności dla działów:

 • spedycji;
 • obsługi celnej;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • sprzedaży;
 • księgowości.

Korzyści dla uczestników:

 • poznasz obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą;
 • poznasz procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą;
 • nauczysz się identyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym;
 • dowiesz się, jak unikać błędów i na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • będziesz wiedział, co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
 • dowiesz się, jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:

 • spedycji;
 • obsługi celnej;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • sprzedaży;
 • księgowości.

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania. Program rozszerzony o rozwiązywanie studium przypadków i analizę dokumentów opartą na elementach konsultacji.

Korzyści dla uczestników:

 • poznasz obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą;
 • poznasz procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą;
 • nauczysz się identyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym;
 • dowiesz się, jak unikać błędów i na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • będziesz wiedział, co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
 • dowiesz się, jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości.

Program szkolenia

Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej

 • zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
 • unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce,
 • organy celne w krajach UE i w Polsce – ich kompetencje i właściwość.

Podstawy stosowania prawa celnego

 • podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej,
 • magazyny czasowego składowania, miejsca uznane i wyznaczone,
 • procedury celne zwykłe i specjalne,
 • powrotny wywóz,

Zgłoszenia i celne i jego formy

 • rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania,
 • systemy elektroniczne w obsłudze zgłoszeń celnych: CELINA / AIS, AES, NCTS, ICS – rodzaje komunikatów, adnotacji i informacji zwrotnych dla zgłaszającego, procedury awaryjne.
 • dokumenty i komunikaty potwierdzające dokonane operacje celne, Powiadomienie o Długu POD, Poświadczone Zgłoszenie Celne – PZC, IE599, zasady archiwizacji dokumentacji odpraw celnych,
 • alternatywne dowody potwierdzające wywóz towaru z UE w kontekście stosowania stawek podatku od towarów i usług,

Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą i odprawach celnych

 • SAD (JDA) – wersja elektroniczna,
 • faktura,
 • listy przewozowe,
 • pozostałe dokumenty,

Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych

 • pochodzenie towarów, Wiążąca Informacja o Pochodzeniu – WIP,
 • wartość celna towarów, metody wyznaczania wartości celnej towaru, stosowanie kursów walut na potrzeby ustalania wartości celnej,
 • taryfikacja towarów, stawki i rodzaje ceł, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT
 • zwolnienia z cła i podatku od towarów i usług w operacjach celnych.

Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)

 • rodzaje statusu upoważnionego przedsiębiorcy, obowiązki i korzyści wynikające z jego posiadania, uzyskanie dostępu do uproszczeń, obniżenie kwoty referencyjnej zabezpieczenia należności celno-podatkowych.

Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych

 • Istota uproszczeń w zgłoszeniach celnych,
 • rodzaje i zastosowanie procedur uproszczonych,
 • rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33 a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych.

Postępowanie administracyjne w sprawach celnych

 • przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania,
 • kontrola towarów przed zwolnieniem, weryfikacja zgłoszeń celnych, kontrola celna po zwolnieniu towaru, aspekty prawne kontroli celno-skarbowej i kontroli przedsiębiorców,
 • postępowanie administracyjne w sprawach celnych, uwagi prawne i aspekty praktyczne.

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.