TWI – Instruowanie pracowników

Dzięki metodyce TWI (Training Within Industry) przygotujesz szybkie i skuteczne szkolenie stanowiskowe, sprawnie wdrożysz pracownika do nowych obowiązków, czy przeprowadzisz instruktaż, który daje pewność oczekiwanych wyników zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i w obszarach pozaprodukcyjnych.

W trakcie szkolenia poznasz i zastosujesz kroki TWI, aby:

 • poprawić bezpieczeństwo pracy
 • podnieść motywację oraz satysfakcję z działania
 • zmniejszyć ilość reklamacji i braków
 • zwiększyć wydajność firmy
 • podwyższyć świadomość pracowników
 • budować relacje i integrować współpracowników
 • doskonalić metody pracy
 • skrócić czas wdrożenia nowych osób

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Wprowadzenie do szkolenia. Rys historyczny. Zadania przełożonego i problemy utrudniające ich realizację.
  • Omówienie genezy metody TWI.
  • Dyskusja uświadamiająca rolę przełożonego i wagę jaką ma prawidłowe instruowanie pracowników w obecnych czasach.
 2. 2
  Tradycyjne metody instruowania pracowników.Metoda 4 kroków wg TWI.
  • Prezentacje nieskutecznych instruktaży uświadamiają jak sposób szkolenia wpływa na przyswajanie wiedzy.
  • Przestawienie metody instruowania wg TWI pozwala doświadczyć różnic w skuteczności szkolenia.
 3. 3
  Arkusz podziału pracy – jak przygotować się do instruowania.
  • Ćwiczenia z prowadzenia instruktaży pozwalają poznać trudności i wypracowywać prawidłowe zachowania podczas instruowania.
  • Ćwiczenia z przygotowywania APP uczą prawidłowego przygotowywania się do szkoleń
 4. 4
  Macierze kompetencji i planowanie szkoleń.
  • Przedstawienie wagi i użyteczności macierz, oraz jej roli w planowaniu szkoleń.

Sebastian Oleksy

Doświadczony konsultant i trener w zakresie: mapowania procesów, optymalizacji przepływu materiału, sterowania produkcją, redukcji zapasów, TPM, 5S i sterowanie wizualne, SMED, Kanban, standaryzacja, przepływ jednej sztuki, problem solving, TWI. Jako trener od 2001 roku dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia, a jako konsultant wspiera realizację projektów optymalizacyjnych w sektorze produkcyjnym i usługowym. Dzięki swoim kilkunastoletnim doświadczeniom we współpracy z biznesem mówi językiem wielu branż. Wyznawca zdrowego rozsądku i dokładności w działaniu. Wie, że przemyślany start toruje drogę do sukcesu, dlatego współpracę z każdą firmą rozpoczyna od wnikliwego poznania jej procesów. Na tej podstawie identyfikuje marnotrawstwa, a opierając się na różnorodnym doświadczeniu trafnie wskazuje działania niezbędne do ich eliminacji. Pomaga firmom w redukowaniu kosztów, podnoszeniu produktywności, efektywności i dążeniu do doskonałości. Magister Zarządzania Systemami Produkcji. Uczestniczył w rozwijaniu programu Lean Manufacturing przy Politechnice Wrocławskiej.

Szkolenie z instruowania pracowników w ramach TWI ma na celu rozwijanie umiejętności liderów w zakresie efektywnego instruowania pracowników, zwłaszcza na poziomie produkcji i operacyjnym.

 • Liderzy operacyjni i menedżerowie produkcji
 • Mistrzowie produkcji
 • Liderzy zespołów produkcyjnych
 • Inżynierowie i specjaliści ds. doskonalenia procesów

Dzięki metodyce TWI (Training Within Industry) przygotujesz szybkie i skuteczne szkolenie stanowiskowe, sprawnie wdrożysz pracownika do nowych obowiązków, czy przeprowadzisz instruktaż, który daje pewność oczekiwanych wyników zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i w obszarach pozaprodukcyjnych.

Poznaj i stosuj kroki TWI, aby:

 • poprawić bezpieczeństwo pracy
 • podnieść motywację oraz satysfakcję z działania
 • zmniejszyć ilość reklamacji i braków
 • zwiększyć wydajność firmy
 • podwyższyć świadomość pracowników
 • budować relacje i integrować współpracowników
 • doskonalić metody pracy
 • skrócić czas wdrożenia nowych osób

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do szkolenia. Rys historyczny. Zadania przełożonego i problemy utrudniające ich realizację.
  Omówienie genezy metody TWI.
  Dyskusja uświadamiająca rolę przełożonego i wagę jaką ma prawidłowe instruowanie pracowników w obecnych czasach.
 2. Tradycyjne metody instruowania pracowników.Metoda 4 kroków wg TWI.
  Prezentacje nieskutecznych instruktaży uświadamiają jak sposób szkolenia wpływa na przyswajanie wiedzy.
  Przestawienie metody instruowania wg TWI pozwala doświadczyć różnic w skuteczności szkolenia.
 3. Arkusz podziału pracy – jak przygotować się do instruowania.
  Ćwiczenia z prowadzenia instruktaży pozwalają poznać trudności i wypracowywać prawidłowe zachowania podczas instruowania.
  Ćwiczenia z przygotowywania APP uczą prawidłowego przygotowywania się do szkoleń
 4. Macierze kompetencji i planowanie szkoleń.
  Przedstawienie wagi i użyteczności macierz, oraz jej roli w planowaniu szkoleń.

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.