System SENT – aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian

Każdy, kto wysyła, odbiera lub przewozi tzw. towary wrażliwe lub dokonuje obrotu paliwami opałowymi, ma obowiązek zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Za niezgłoszenie towarów do systemu bądź zgłoszenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym grożą dotkliwe kary finansowe!

Towary wrażliwe, czyli:

 • paliwa silnikowe i opałowe,
 • oleje i preparaty smarowe,
 • wyroby zawierające alkohol etylowy lub metylowy,
 • susz tytoniowy,
 • produkty lecznicze,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności na terenie RP.
 • zboża, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg,
 • jaja, jeżeli ich liczba w przesyłce przekracza 900 szt.,
 • mięso drobiowe, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 250 kg,
 • produkty pszczele, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 10 kg,
 • owoce miękkie np.: maliny, truskawki, czarna porzeczka, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 3000 kg

Od 12 stycznia 2024 r. katalog towarów wrażliwych rozszerzony został o odpady farb, lakierów, klejów i rozpuszczalników, jeżeli masa brutto przesyłki jest równa lub przekracza 1000 kg

26.09.2024

On-line

699 pln netto

10.12.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Poznanie systemu SENT – podstawa prawna.
 2. 2
  Rejestracja w systemie SENT (PUESC).
 3. 3
  Dodatkowe systemy.
 4. 4
  Obowiązki związane z przewozami towarów „wrażliwych”.
 5. 5
  Wykaz towarów objętych systemem monitorowania od 12/01/2024.
 6. 6
  Uczestnicy i podstawowe role w systemie SENT.
 7. 7
  Formularze SENT i ich wypełnianie na konkretnym przykładzie.
 8. 8
  Teoretyczne przedstawienie poruszania się i wypełniania deklaracji SENT.
 9. 9
  Sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa w zakresie systemu SENT.
 10. 10
  Pytania uczestników.

To wyjątkowe szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników biorących udział w przewozie towarów „wrażliwych”, polecane w szczególności dla nadawców, przewoźników oraz odbiorców takich przesyłek.

Każdy, kto wysyła, odbiera lub przewozi tzw. towary wrażliwe lub dokonuje obrotu paliwami opałowymi, ma obowiązek zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Za niezgłoszenie towarów do systemu bądź zgłoszenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym grożą dotkliwe kary finansowe!

To wyjątkowe szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników biorących udział w przewozie towarów „wrażliwych”, polecane w szczególności dla nadawców, przewoźników oraz odbiorców takich przesyłek.

Towary wrażliwe, czyli:

 • paliwa silnikowe i opałowe,
 • oleje i preparaty smarowe,
 • wyroby zawierające alkohol etylowy lub metylowy,
 • susz tytoniowy,
 • produkty lecznicze,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności na terenie RP.
 • zboża, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg, 
 • jaja, jeżeli ich liczba w przesyłce przekracza 900 szt., 
 • mięso drobiowe, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 250 kg, 
 • produkty pszczele, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 10 kg, 
 • owoce miękkie np.: maliny, truskawki, czarna porzeczka, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 3000 kg
 • od 12 stycznia 2024 r. katalog towarów wrażliwych rozszerzony został o odpady farb, lakierów, klejów i rozpuszczalników, jeżeli masa brutto przesyłki jest równa lub przekracza 1000 kg

Program szkolenia:

 1. Poznanie systemu SENT – podstawa prawna.
 2. Rejestracja w systemie SENT (PUESC).
 3. Dodatkowe systemy.
 4. Obowiązki związane z przewozami towarów „wrażliwych”.
 5. Wykaz towarów objętych systemem monitorowania od 12/08/2023.
 6. Uczestnicy i podstawowe role w systemie SENT.
 7. Formularze SENT i ich wypełnianie na konkretnym przykładzie.
 8. Teoretyczne przedstawienie poruszania się i wypełniania deklaracji SENT.
 9. Sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa w zakresie systemu SENT.
 10. Pytania uczestników.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.