Style myślenia FRIS – pomost do skutecznej komunikacji i konstruktywnych relacji w zespole

Świat się zmienia, na rynek pracy wchodzą kolejne pokolenia, a problemy z komunikacją są ciągle takie same.

Przekonaj się, jak FRIS pomaga zrozumieć lepiej nie tylko siebie, ale i innych.

Weź udział w warsztacie i przenieś komunikację na nowy, wyższy poziom.

Dowiedz się, jak lepiej wykorzystać swój potencjał zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Poznaj proste narzędzie, które daje realną zmianę w jakości współpracy, pomaga w budowaniu i utrzymaniu relacji oraz pozwala optymalnie wykorzystywać dostępne zasoby.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Zawarcie kontraktu jako warunek skutecznej i przejrzystej komunikacji (także online):
  • jakie mamy nastawienie do ustalania zasad i jakie są tego konsekwencje?
 2. 2
  Subiektywna mapa rzeczywistości:
  • podobieństwa i różnice - jak budować płaszczyzny porozumienia z innymi?
 3. 3
  Style Myślenia FRIS – klucz do wzajemnego zrozumienia.
  • partyjka FRISowego pokera, czyli angażujące ćwiczenie rozgrywane w wirtualnych pokojach, doprowadzi Cię do deklaratywnej diagnozy Twojego Stylu Myślenia FRIS
 4. 4
  Styl Myślenia - pomoc czy przeszkoda w komunikowaniu się z innymi:
  • czym charakteryzują się poszczególne style poznawcze i jakie ma to znaczenie w codziennym funkcjonowaniu (praca, dom)?
  • omówienie wyników deklaratywnej diagnozy wykonanej przez Uczestników szkolenia
 5. 5
  Komunikowanie się z wykorzystaniem wiedzy o Stylach Myślenia:
  • jaki sposób przekazywania informacji, dawania poleceń i feedbacku, pisania e-maili jest motywujący dla przedstawicieli każdego ze Stylów Myślenia?
 6. 6
  Style Myślenia a sytuacje konfliktowe:
  • czy mój konflikt jest taki sam jak Twój? Charakterystyczne zachowania w sytuacjach napięć i konsekwencje
 7. 7
  Proces zespołowy FRIS – czyli mapa kompetencji indywidualnych i zespołowych:
  • moje miejsce w zespole – co mam naturalnie, co jest moim deficytem, a nad czym mogę popracować?

Elżbieta Stelmach

Trenerka biznesu z ponad 20 – letnim doświadczeniem, doradca zawodowy, coach kariery i kryzysowy, pedagog, przedsiębiorca, Certyfikowana Trenerka FRIS®, Praktyk Analizy Transakcyjnej, trener i facylitator Super Skills, konsultant FACET5. Współpracuje z uczelniami wyższymi jako trener/szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych w WSB, Uniwersytecie Szczecińskim, Akademii Morskiej oraz jako wykładowca studiów MBA dla Akademii Leona Koźmińskiego. Pracuje w firmach z branż: IT, usługowych, produkcyjnych, handlowych, tworząc programy rozwojowe, budując strategie rozwoju pracowników i menedżerów, oraz kompetencje społeczne. Wśród jej klientów są również jednostki administracji publicznej, sądy, uczelnie oraz placówki oświatowe. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywnej komunikacji, negocjacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania i zarządzania zespołem, asertywności, analizy transakcyjnej w biznesie, wypalenia zawodowego i stresu.
 • Dla zarządzających, którzy wolą patrzeć na siebie i zespół przez pryzmat zasobów.
 • Dla miłośników prostych i praktycznych narzędzi rozwojowych.
 • Dla osób doskonalących umiejętności interpersonalne.
 • Dla pracujących nad swoją lepszą komunikacją ze światem.
 • Dla budujących samoświadomość, by rozwijać dobre relacje.
 • Dla poszukiwaczy uniwersalnych reguł, którym podlegają wszyscy.

Dla kogo jest ten warsztat?

 • Dla zarządzających, którzy wolą patrzeć na siebie i zespół przez pryzmat zasobów.
 • Dla miłośników prostych i praktycznych narzędzi rozwojowych.
 • Dla osób doskonalących umiejętności interpersonalne.
 • Dla pracujących nad swoją lepszą komunikacją ze światem.
 • Dla budujących samoświadomość, by rozwijać dobre relacje.
 • Dla poszukiwaczy uniwersalnych reguł, którym podlegają wszyscy.

Świat się zmienia, na rynek pracy wchodzą kolejne pokolenia, a problemy z komunikacją są ciągle takie same. Przekonaj się, jak FRIS pomaga zrozumieć lepiej nie tylko siebie, ale i innych. Weź udział w warsztacie i przenieś komunikację na nowy, wyższy poziom. Dowiedz się, jak lepiej wykorzystać swój potencjał zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Poznaj proste narzędzie, które daje realną zmianę w jakości współpracy, pomaga w budowaniu i utrzymaniu relacji oraz pozwala optymalnie wykorzystywać dostępne zasoby.

Program szkolenia

 1. Zawarcie kontraktu jako warunek skutecznej i przejrzystej komunikacji (także online):
  • jakie mamy nastawienie do ustalania zasad i jakie są tego konsekwencje?

  CELE:
  poznasz zasady konstruowania kontraktu i jego znaczenia w kontaktach międzyludzkich
   
 2. Subiektywna mapa rzeczywistości:
  • podobieństwa i różnice – jak budować płaszczyzny porozumienia z innymi?

  CELE:
  to ćwiczenie (wykonywane na forum) pomoże Ci zrozumieć różnice w postrzeganiu otaczającego świata, zjawisk, konsekwencji
   
 3. Style Myślenia FRIS – klucz do wzajemnego zrozumienia.
  partyjka FRISowego pokera, czyli angażujące ćwiczenie rozgrywane w wirtualnych pokojach, doprowadzi Cię do deklaratywnej diagnozy Twojego Stylu Myślenia FRIS
   
 4. Styl Myślenia – pomoc czy przeszkoda w komunikowaniu się z innymi:
  • czym charakteryzują się poszczególne style poznawcze i jakie ma to znaczenie w codziennym funkcjonowaniu (praca, dom)?
  • omówienie wyników deklaratywnej diagnozy wykonanej przez Uczestników szkolenia

  CELE:
  podczas tej prezentacji przybliżymy Ci charakterystyki poszczególnych Stylów Myślenia FRIS
  poćwiczymy wspólnie, by lepiej zrozumieć własny Styl Myślenia
   
 5. Komunikowanie się z wykorzystaniem wiedzy o Stylach Myślenia:
  • jaki sposób przekazywania informacji, dawania poleceń i feedbacku, pisania e-maili jest motywujący dla przedstawicieli każdego ze Stylów Myślenia?

  CELE:
  praktycznie utrwalisz wiedzę, budując komunikaty adekwatne do Stylu Myślenia rozmówcy w różnorodnych działaniach, np. przy dawaniu feedbacku, konstruowaniu poleceń, itp.
  aktywnie popracujesz kilkoma sposobami nad postawą wzajemnej akceptacji oraz nad postawą „ok-ok”
   
 6. Style Myślenia a sytuacje konfliktowe:
  • czy mój konflikt jest taki sam jak Twój? Charakterystyczne zachowania w sytuacjach napięć i konsekwencje

  CELE:

  przyjrzysz się postrzeganiu konfliktu przez różne Style Myślenia w kontekście wybranych sytuacji zawodowych
   
 7. Proces zespołowy FRIS – czyli mapa kompetencji indywidualnych i zespołowych:
  • moje miejsce w zespole – co mam naturalnie, co jest moim deficytem, a nad czym mogę popracować?

  CELE:
  przeanalizujesz swoje mocne strony poprzez diagnozę mapy kompetencji poszczególnych stylów poznawczych
  zbudujesz także świadomość na temat mniej preferowanych kompetencji i ich znaczenia w wykonywanej pracy

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.