Proces inwestycyjny po ostatnich zmianach ustawy – Prawo budowlane

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu:

 • będziesz swobodnie poruszać się w problematyce rozpoczęcia zamierzenia budowlanego,
 • zyskasz pewność w ocenie zarówno zleconej dokumentacji projektowej, prawidłowego rozpoczęcia budowy, stosowania prawidłowych wniosków z wykorzystaniem wniosków cyfrowych
 • prawidłowo ustanowisz kierownika budowy,
 • poprawnie zweryfikujesz uprawnienia kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego
  i prowadzenia dziennika budowy.
 • poznasz zmodyfikowaną procedurę zakończenia budowy nowych obiektów co ułatwi rozpoczęcie etapowego użytkowania

Udział w szkoleniu usprawni proces zlecania opracowań projektowych i realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, osób przygotowujących i nadzorujących inwestycje lub remonty, pracowników gmin, projektantów, pracowników instytucji lub zakładów realizujących inwestycje w zamówieniach publicznych.

Program szkolenia:

 1. Mapa do celów projektowych.
 2. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego.
 3. Trudniejsze wystąpienie do ministra o odstępstwo od warunków technicznych.
 4. Zwolnienia z pozwolenia na budowę.
 5. Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót.
 6. Uproszczona procedura zgłoszenia budowy domów jednorodzinnych do 70 m2.
 7. Zmiana pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia.
 8. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu oraz dodatkowe tolerancje.
 9. Nowa postać projektu budowlanego i oświadczenie projektanta.
 10. Dziennik budowy i nowa forma zawiadomienia o rozpoczęciu budowy.
 11. Zakończenie budowy – różne możliwości.
 12. Upomnienie i kara za samowolne rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego.
 13. Pytania i odpowiedzi.
Mężczyzna w korytarzu

Data

19 stycznia 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

593 zł netto

Etykiety

Wrocław

Lokalizacja

Wrocław

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Gabriel Marek
  Gabriel Marek

  Konsultant zmian prawa budowlanego, doświadczony praktyk w zakresie procesu inwestycyjnego. Wykładowca prawa budowlanego na kursach przygotowawczych, studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych. Współautor książek z zakresu przepisów prawa budowlanego, autor poradników, min. „Podręcznika Inżyniera”, ”Poradnika Projektanta”, „Prawa i obowiązki projektanta”. Długoletni pracownik administracji samorządowej. Negocjator samorządowy zmian ze stroną rządową, ekspert i autor opinii dla komisji sejmowych. Specjalista praktyk w zakresie stosowania prawa budowlanego w organach administracji publicznej pierwszej i drugiej instancji.

Comments are closed