Pochodzenie towaru – jak ustalać pochodzenie towarów w celu uzyskania korzyści dla naszych kontrahentów

Reguły pochodzenia są jednym z elementów kalkulacyjnych, na podstawie których wyliczane są należności celne.

Szeroko rozumiane reguły pochodzenia dotyczą nie tylko zasad ustalania kraju, z którego towar pochodzi, ale również zasad dokumentowania tego pochodzenia oraz innych wymogów jakie muszą być spełnione, takich jak np. zasada bezpośredniego transportu, zasada zakazu zwrotu cła, itd.

Prawidłowe wykorzystanie regulacji celnych dotyczących pochodzenia towarów może pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i kreowaniu dodatkowych korzyści.

Zapraszamy po aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Podczas warsztatów z pochodzenia towarów dowiesz się:

 • w jaki sposób ustalać pochodzenie towaru w obrocie międzynarodowym,
 • jak stosować reguły pochodzenia,
 • jak prawidłowo wystawiać świadectwa pochodzenia i świadectwa przewozowe (EUR1, FORM A, ATR),
 • jakie są różnice w pochodzeniu preferencyjnym i niepreferencyjnym,
 • jak prawidłowo dokumentować pochodzenie towaru…

18.07.2024

On-line

699 pln netto

29.08.2024

On-line

699 pln netto

24.09.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Źródła prawa dotyczące pochodzenia towarów.
 2. 2
  Umowy międzynarodowe: wielostronne (strefa wolnego handlu) i jednostronne (GSP).
 3. 3
  Jak ustalać pochodzenie towarów
 4. 4
  Pochodzenie niepreferencyjne – określenie kraju gdzie dokonano ekonomicznie uzasadnionej obróbki na towarze:
  • Cło antydumpingowe;
  • Zamówienia rządowe
  • Przetargi
 5. 5
  Świadectwo pochodzenia (CoO).
 6. 6
  Pochodzenie preferencyjne:
  • Jak ustalać preferencyjne pochodzenie towarów
  • Reguły ustalania pochodzenia;
  • Jak liczyć BOM do pochodzenia;
  • Towary całkowicie uzyskane;
  • Towary wystarczająco przetworzone;
  • Kumulacja pochodzenia.
  • Świadectwa pochodzenia i świadectwa przewozowe (EUR1, FORM A, ATR);
  • Długoterminowa deklaracja od dostawcy – kiedy i kto powinien ją wystawiać
  • T2L – dokument potwierdzający pochodzenie unijne;
  • Deklaracja na fakturze – uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia – warunki otrzymania pozwolenia na stosowanie.
 7. 7
  Wpływ reguł pochodzenia na zmianę modelu biznesowego firmy
 8. 8
  Panel dyskusyjny

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym, m.in:

 • spedycji;
 • obsługi celnej;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • sprzedaży;
 • księgowości.

Prawidłowe wykorzystanie regulacji celnych dotyczących pochodzenia towarów może pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i kreowaniu dodatkowych korzyści.

Zapraszamy po aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Program szkolenia

 1. Źródła prawa dotyczące pochodzenia towarów.
 2. Umowy międzynarodowe: wielostronne (strefa wolnego handlu) i jednostronne (GSP).
 3. Jak ustalać pochodzenie towarów
 4. Pochodzenie niepreferencyjne – określenie kraju gdzie dokonano ekonomicznie uzasadnionej obróbki na towarze:
  • Cło antydumpingowe;
  • Zamówienia rządowe
  • Przetargi
 5. Świadectwo pochodzenia (CoO).
 6. Pochodzenie preferencyjne:
  • Jak ustalać preferencyjne pochodzenie towarów
  • Reguły ustalania pochodzenia;
  • Jak liczyć BOM do pochodzenia;
  • Towary całkowicie uzyskane;
  • Towary wystarczająco przetworzone;
  • Kumulacja pochodzenia.
  • Świadectwa pochodzenia i świadectwa przewozowe (EUR1, FORM A, ATR);
  • Długoterminowa deklaracja od dostawcy – kiedy i kto powinien ją wystawiać
  • T2L – dokument potwierdzający pochodzenie unijne;
  • Deklaracja na fakturze – uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia – warunki otrzymania pozwolenia na stosowanie.
 7. Wpływ reguł pochodzenia na zmianę modelu biznesowego firmy
 8. Panel dyskusyjny

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Polecam pod kątem ogólnej wiedzy dokumentacyjnej.

Konkretna interpretacja przepisów, dyrektyw itp. Odpowiednie przygotowanie dokumentów/świadectw pochodzenia dla klientów.

uczestnik szkolenia

grudzień 2023 r.

Dla mnie bardzo pomocne były wytyczne dotyczące wysyłek do krajów spoza UE

– informacje nt, deklaracji oraz bardzo przydatne, interesujące materiały

uczestniczka szkolenia

lipiec 2023 r.

Bardzo ciekawie poprowadzone.

Przydatne wszystkie listy państw i stosowne deklaracje.

uczestnik szkolenia

lipiec 2023 r.