Pakiet mobilności i jego implementacja na grunt przepisów krajowych

Pakiet mobilności – to przepisy mające regulować transport drogowy w ramach Unii Europejskiej.

8 lipca 2020 roku zostały przegłosowane, a 31 lipca przepisy zostały opublikowane.

Pierwsze zmiany w odniesieniu do czasu jazdy i odpoczynku kierowców w całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać od 20 sierpnia 2020 r., a kolejne sukcesywnie są wprowadzane.

Największa rewolucja weszła w życie 2 lutego 2022 roku.

Wprowadzenie pakietu mobilności w znacznym stopniu zmienił rynek transportowy, dlatego warto nabyć kompleksową wiedzę dotyczącą planowanych zmian. Jeśli nie wiesz na czym dokładnie polegają ustalenia pakietu mobilności i co oznaczają dla Twojej firmy, zapraszamy na nasze szkolenie.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Czas pracy kierowców:
  • normy regulujące maksymalne okresy prowadzenia pojazdu oraz minimalne wartości przerw i odpoczynków
   • dla pojedynczego kierowcy
   • dla załogi
 2. 2
  Zmiany dokonane pakietem mobilności:
  • w zakresie czasu pracy kierowców,
  • nowe obowiązki dotyczące organizacji pracy kierowców i pojazdów,
  • kierowca jako pracownik delegowany i wpływ nowych regulacji na koszty osobowe,
  • systemy płac minimalnych w poszczególnych krajach.
 3. 3
  System kar związanych z naruszeniem przepisów związanych z czasem pracy,
  • wysokość kar w Polsce oraz ich omówienie na tle innych krajów Europy,
  • podmioty podlegające karaniu,
  • praktyka nakładania kar,
  • czas pracy a wymóg dobrej reputacji przedsiębiorcy i zarządzającego transportem,
  • podział deliktów administracyjnych na poważne, bardzo poważne, i najpoważniejsze,
  • tachografy – użytkowanie i błędy popełniane przez kierowców.
 4. 4
  Rozliczanie czasu pracy kierowców:
  • forma ewidencji i czas jej przechowywania – obecnie i po wejściu w życie zmian,
  • okresy i systemy rozliczeniowe.
 5. 5
  Praca w porze nocnej – ograniczenie do 10 godzin:
  • definicje formalne,
  • mechanizm tzw. „nakładania się dób”,
  • interpretacje organów kontrolnych,
  • nadchodzące zmiany.
 6. 6
  Metodologia kontroli na przykładzie Inspekcji Transportu Drogowego:
  • prawa i obowiązki kontrolującego,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego,
  • dokumenty wymagane przy kontroli i podstawa obowiązku ich posiadania,
  • kontrola stanu technicznego,
  • protokół jako efekt końcowy kontroli,
  • błędy popełniane podczas kontroli, prowadzące do zwielokrotniania kar,
  • metodologia kontroli w siedzibie firmy
 7. 7
  Podsumowanie i odpowiedzi na pytania

Maciej Wyrzykowski

Trener - tematyka prawna, dotycząca transportu i spedycji jest dla niego przedmiotem aktywności zawodowej od roku 2003. Wykładowca akademicki na studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestnicy dotychczasowych szkoleń podkreślają bardzo praktyczne podejście podczas zajęć do analizowanych zagadnień problemowych, poparte oczywiście szeroką i interdyscyplinarną wiedzą zdobytą w pracy spedytora, kierownika transportu, kierowcy transportu drogowego, jak i Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadził wiele szkoleń i kursów, otrzymując bardzo dobre recenzje za przedstawiany ich uczestnikom zasób wiadomości oraz metodykę przekazywania wiedzy.. Zrealizował setki szkoleń dla firm zajmujących się ich organizacją jak i bezpośrednio dla podmiotów z sektora transportu i spedycji. Tematykę reguł dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej podejmuje od kilku lat. Szkolenia w tym zakresie prowadził wielokrotnie. Formuły INCOTERMS 2020 jak i ich poprzednia wersja była i jest wielokrotnie przedmiotem prowadzonych przez trenera usług doradczych.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom wykonującym międzynarodowy transport drogowy – zarówno na szczeblu zarządczym jak i wykonawczym. Szkolenie przedstawia wszelkie aspekty wdrożonych przepisów dotyczących m.in okresów jazdy i odpoczynku, by lepiej zrozumieć zachodzący proces zmian i dostosować przedsiębiorstwo transportowe do aktualnych wymogów.

 • właściciele firm transportowych obsługujących transport międzynarodowy;
 • osoby zarządzające i nadzorujące transport drogowy;
 • wszyscy pracownicy działów transportu drogowego;
 • osoby zajmujące się rozliczeniem i kontrolą czasu pracy kierowców.

Pakiet mobilności – to przepisy mające regulować transport drogowy w ramach Unii Europejskiej. 8 lipca 2020 roku zostały przegłosowane, a 31 lipca przepisy zostały opublikowane.

Pierwsze zmiany w odniesieniu do czasu jazdy i odpoczynku kierowców w całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać od 20 sierpnia 2020 r., a kolejne sukcesywnie są wprowadzane.

Największa rewolucja weszła w życie 2 lutego 2022 roku.

Wprowadzenie pakietu mobilności w znacznym stopniu zmieni rynek transportowy, dlatego warto nabyć kompleksową wiedzę dotyczącą planowanych zmian. Jeśli nie wiesz na czym dokładnie polegają ustalenia pakietu mobilności i co oznaczają dla Twojej firmy, zapraszamy na nasze szkolenie.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom wykonującym międzynarodowy transport drogowy – zarówno na szczeblu zarządczym jak i wykonawczym. Szkolenie przedstawia wszelkie aspekty wdrożonych przepisów dotyczących m.in okresów jazdy i odpoczynku, by lepiej zrozumieć zachodzący proces zmian i dostosować przedsiębiorstwo transportowe do aktualnych wymogów.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele firm transportowych obsługujących transport międzynarodowy;
 • osoby zarządzające i nadzorujące transport drogowy;
 • wszyscy pracownicy działów transportu drogowego;
 • osoby zajmujące się rozliczeniem i kontrolą czasu pracy kierowców.

Program szkolenia

 1. Czas pracy kierowców:
  • normy regulujące maksymalne okresy prowadzenia pojazdu oraz minimalne wartości przerw i odpoczynków
   – dla pojedynczego kierowcy
   – dla załogi
 2. Zmiany dokonane pakietem mobilności:
  • w zakresie czasu pracy kierowców,
  • nowe obowiązki dotyczące organizacji pracy kierowców i pojazdów,
  • kierowca jako pracownik delegowany i wpływ nowych regulacji na koszty osobowe,
  • systemy płac minimalnych w poszczególnych krajach.
 3. System kar związanych z naruszeniem przepisów związanych z czasem pracy,
  • wysokość kar w Polsce oraz ich omówienie na tle innych krajów Europy,
  • podmioty podlegające karaniu,
  • praktyka nakładania kar,
  • czas pracy a wymóg dobrej reputacji przedsiębiorcy i zarządzającego transportem,
  • podział deliktów administracyjnych na poważne, bardzo poważne, i najpoważniejsze,
  • tachografy – użytkowanie i błędy popełniane przez kierowców.
 4. Rozliczanie czasu pracy kierowców:
  • forma ewidencji i czas jej przechowywania – obecnie i po wejściu w życie zmian,
  • okresy i systemy rozliczeniowe.
 5. Praca w porze nocnej – ograniczenie do 10 godzin:
  • definicje formalne,
  • mechanizm tzw. „nakładania się dób”,
  • interpretacje organów kontrolnych,
  • nadchodzące zmiany.
 6. Metodologia kontroli na przykładzie Inspekcji Transportu Drogowego:
  • prawa i obowiązki kontrolującego,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego,
  • dokumenty wymagane przy kontroli i podstawa obowiązku ich posiadania,
  • kontrola stanu technicznego,
  • protokół jako efekt końcowy kontroli,
  • błędy popełniane podczas kontroli, prowadzące do zwielokrotniania kar,
  • metodologia kontroli w siedzibie firmy.
 7. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.