Organizacja pracy przyszłości – ciągła zmiana, praca zdalna i hybrydowa

Świat się zmienia a wraz z nim powinna się również zmieniać organizacja pracy.

To co było efektywne kilka czy kilkanaście lat temu już się nie sprawdza.
Musimy przygotować nasze zespoły do ciągłej zmiany a wraz z nią do zmiany form pracy: od stacjonarnej, poprzez hybrydową aż do zdalnej.

I musimy uświadomić sobie i naszym Pracownikom, że praca zdalna to nie tylko proste przeniesienie komputera do domu, ale cały szereg technik i narzędzi, których stosowanie zapewni, aby praca ta była efektywna zarówno na poziomie indywidualnym, ale także zespołowym.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Świat VUCA
  • Zmieniające się paradygmaty: minione i obecne modele organizacyjne
  • Etapy rozwoju organizacji w historii: stosowane metody zarządzania
  • Przewidywania co do rynku pracy
  • Czym jest świat VUCA? Pojęcia i koncepcja 
  • Szanse i zagrożenia wynikające ze zmienności i tempa zmian
 2. 2
  Kompetencje przyszłości w czasie szybkich zmian
  • Budowanie pogłębionych relacji
  • Empatyczne przywództwo 
  • Inspirowanie w zmianie 
  • Krytyczne myślenie
  • VUCA PRIME
 3. 3
  Metody podnoszenia efektywności w sytuacji pracy zdalnej i hybrydowej
  • Dobre praktyki
  • Wskaźniki efektywności w ciągłej zmianie
  • Informacja zwrotna
  • Kreatywne rytuały przydatne w pracy zdalnej i hybrydowej
 4. 4
  Przygotowanie do pracy w zmianie – np. pracy zdalnej i hybrydowej
  • Ergonomia
  • Kontrakt z rodziną
  • Uzgodnienia wynikające ze specyfiki pracy zdalnej i hybrydowej
  • Aplikacje usprawniające pracę zdalną i hybrydową
 5. 5
  Zmiana w ujęciu indywidualnym
  • Cykl żalu
  • Odporność psychiczna
  • Praktyka antystresowa – metody skupienia
  • Odporność na stres i radzenie sobie ze skutkami stresu w sytuacjach presji czasu i permanentnie zmieniających się warunkach zewnętrznych 
  • Typowe gry psychologiczne
 6. 6
  Otwartość w ujęciu organizacji
  • Zarządzanie zmianami w świecie VUCA (reagowanie na zmienność) 
  • Radzenie sobie z „czarnymi łabędziami” – np. z pandemią, działanie w trudno przewidywalnej rzeczywistości 
  • Zmiana – radzenie sobie z oporem  w organizacji  – DCNI
 7. 7
  Komunikacja w czasach zmiany
  • Kontrakt firmowy – wykorzystanie narzędzi zgłaszania i analizowania pomysłów
  • PDCA – jako element ciągłego sprawdzania i doskonalenia
  • Zarządzanie zadaniami w sytuacji pracy hybrydowej i zdalnej
 8. 8
  Podejście do zmiany – inspiracje i różne spojrzenia (opcjonalnie)

Dorota Jurzysta

Doświadczony coach ICC, trener biznesu, praktyk i konsultant z zakresu zarządzania. Menadżer wysokiego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem w kierowaniu spółkami prawa handlowego. W latach 90-tych związana z grupa PPI-ETC, jako dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu RR SERWIS. Poza zarządzaniem zespołami pracowniczymi odpowiadała m.in. za planowanie strategiczne oraz organizację oddziałów zagranicznych w Europie Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry). Przekazuje wiedzę w sposób interesujący, dowcipny, maksymalnie wykorzystując zdobyte doświadczenie. Jej ulubione tematy to zarządzanie strategiczne, finanse dla kadr zarządzających, myślenie analityczne, wnioskowanie, podejmowanie decyzji.

Celem warsztatu jest:

 • Przygotowanie do zarządzania grupą z uwzględnieniem specyfiki świata VUCA i BANI
 • Zdobycie wiedzy i przygotowanie się do ciągłej zmiany wraz ze zmianą form pracy od stacjonarnej poprzez hybrydową aż do zdalnej
 • Poznanie technik i narzędzi zwiększających efektywność pracy indywidualnej i zespołowej w pracy zdalnej i hybrydowej

Świat się zmienia a wraz z nim powinna się również zmieniać organizacja pracy. To co było efektywne kilka czy kilkanaście lat temu już się nie sprawdza. Musimy przygotować nasze zespoły do ciągłej zmiany a wraz z nią do zmiany form pracy: od stacjonarnej, poprzez hybrydową aż do zdalnej. I musimy uświadomić sobie i naszym Pracownikom, że praca zdalna to nie tylko proste przeniesienie komputera do domu, ale cały szereg technik i narzędzi, których stosowanie zapewni, aby praca ta była efektywna zarówno na poziomie indywidualnym, ale także zespołowym.

Celem warsztatu jest:

 • Przygotowanie do zarządzania grupą z uwzględnieniem specyfiki świata VUCA i BANI
 • Zdobycie wiedzy i przygotowanie się do ciągłej zmiany wraz ze zmianą form pracy od stacjonarnej poprzez hybrydową aż do zdalnej
 • Poznanie technik i narzędzi zwiększających efektywność pracy indywidualnej i zespołowej w pracy zdalnej i hybrydowej

Program szkolenia

 1. Świat VUCA
  • Zmieniające się paradygmaty: minione i obecne modele organizacyjne
  • Etapy rozwoju organizacji w historii: stosowane metody zarządzania
  • Przewidywania co do rynku pracy
  • Czym jest świat VUCA? Pojęcia i koncepcja 
  • Szanse i zagrożenia wynikające ze zmienności i tempa zmian
 2. Kompetencje przyszłości w czasie szybkich zmian
  • Budowanie pogłębionych relacji
  • Empatyczne przywództwo 
  • Inspirowanie w zmianie 
  • Krytyczne myślenie
  • VUCA PRIME
 3. Metody podnoszenia efektywności w sytuacji pracy zdalnej i hybrydowej
  • Dobre praktyki
  • Wskaźniki efektywności w ciągłej zmianie
  • Informacja zwrotna
  • Kreatywne rytuały przydatne w pracy zdalnej i hybrydowej
 4. Przygotowanie do pracy w zmianie – np. pracy zdalnej i hybrydowej
  • Ergonomia
  • Kontrakt z rodziną
  • Uzgodnienia wynikające ze specyfiki pracy zdalnej i hybrydowej
  • Aplikacje usprawniające pracę zdalną i hybrydową
 5. Zmiana w ujęciu indywidualnym
  • Cykl żalu
  • Odporność psychiczna
  • Praktyka antystresowa – metody skupienia
  • Odporność na stres i radzenie sobie ze skutkami stresu w sytuacjach presji czasu i permanentnie zmieniających się warunkach zewnętrznych 
  • Typowe gry psychologiczne
 6. Otwartość w ujęciu organizacji
  • Zarządzanie zmianami w świecie VUCA (reagowanie na zmienność) 
  • Radzenie sobie z „czarnymi łabędziami” – np. z pandemią, działanie w trudno przewidywalnej rzeczywistości 
  • Zmiana – radzenie sobie z oporem  w organizacji  – DCNI
  • Komunikacja w czasach zmiany
   • Kontrakt firmowy – wykorzystanie narzędzi zgłaszania i analizowania pomysłów
   • PDCA – jako element ciągłego sprawdzania i doskonalenia
   • Zarządzanie zadaniami w sytuacji pracy hybrydowej i zdalnej
 7. Podejście do zmiany – inspiracje i różne spojrzenia (opcjonalnie)

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.