Efektywny onboarding

Bo pierwsze wrażenie robi się tylko raz!

O tym, jak ważne jest pierwsze wrażenie nie trzeba przekonywać.

 • Jak zatem wywrzeć pozytywne odczucia na nowo zatrudnionym pracowniku?
 • Jak wdrożyć go do naszej kultury organizacyjnej, zespołu, stylu komunikacji, aby szybko poczuł się „u siebie” i osiągnął optymalną efektywność i satysfakcję z pracy?
 • Jak zaplanować proces adaptacji, aby wraz z lepszymi wynikami w pracy rosła także lojalność i motywacja nowego pracownika?

Program szkolenia

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Wprowadzenie do tematyki onboardingu i procesu adaptacji pracowników.
  • Co to jest onboarding i dlaczego jest tak ważny?
  • Kiedy ten proces się zaczyna, a kiedy kończy?
  • Kto powinien być zaangażowany w onboarding?
  • Konsekwencje nieprawidłowego wprowadzenia pracowników do organizacji
 2. 2
  Przebieg procesu adaptacji
  • Etapy procesu
  • Wielowymiarowość onboardingu (4C)
  • Standaryzacja procesu (procedury, checklisty, kwestionariusze ewaluacji)
  • Rola komunikacji w procesie wdrażania
  • Rola trenera / mentora / buddy’ego
 3. 3
  Metody i dobre praktyki wprowadzenia nowego pracownika w firmie
  • Sprawdzone metody i dobre praktyki
  • Kreatywny onboarding, czyli jaki?
  • Najczęstsze wyzwania i przeszkody w skutecznym wdrożeniu pracownika
 4. 4
  Jak zaprojektować proces wdrożenia i adaptacji w swojej firmie?
  • Cele, jakie chcemy zrealizować
  • Co chcemy nowemu pracownikowi przekazać (misja / wizja firmy / kultura organizacyjna / czynniki niematerialne / sposób komunikacji / dress code itp)
  • Kogo chcemy zaangażować w proces – głowni Interesariusze
  • Jaka jest specyfika branży i rodzaju prowadzonej działalności (produkty, proces technologiczny, filie firmy, różnice kulturowe, jeśli występują itp.)
  • Proces wdrożenia: on-line czy stacjonarny?
  • Koszty, jakie możemy ponieść
  • Narzędzia, które możemy wykorzystać
  • Jak mierzyć efektywność procesu?
  • Od czego zacząć?

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów HR oraz innych, zaangażowanych w proces onboardingu – przełożonych, managerów i właścicieli firm.
Szkolenie polecamy także osobom, które chciałaby w przyszłości podjąć pracę w działach HR i realizować działania onboardingowe.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie wielowymiarowości procesu wdrożenia oraz jego etapów.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania korzyści z wdrożenia procesu onboardingu oraz zagrożeń w przypadku ich braku.
 • Doskonalenie umiejętności przygotowania przełożonych i mentorów do wdrożenia nowych osób w organizacji.
 • Zdobycie umiejętności ustandaryzowania i uatrakcyjnienia procesu wdrożenia i adaptacji nowego pracownika.
 • Poznanie technik, projektowania i wdrażania onboardingu we własnej organizacji.
 • Kogo zaangażować, aby proces był efektywny? Jak monitorować i doskonalić wdrożony model?

Bo pierwsze wrażenie robi się tylko raz!

O tym, jak ważne jest pierwsze wrażenie nie trzeba przekonywać.

 • Jak zatem wywrzeć pozytywne odczucia na nowo zatrudnionym pracowniku?
 • Jak wdrożyć go do naszej kultury organizacyjnej, zespołu, stylu komunikacji, aby szybko poczuł się „u siebie” i osiągnął optymalną efektywność i satysfakcję z pracy?
 • Jak zaplanować proces adaptacji, aby wraz z lepszymi wynikami w pracy rosła także lojalność i motywacja nowego pracownika?

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów HR oraz innych, zaangażowanych w proces onboardingu – przełożonych, managerów i właścicieli firm.
Szkolenie polecamy także osobom, które chciałaby w przyszłości podjąć pracę w działach HR i realizować działania onboardingowe.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie wielowymiarowości procesu wdrożenia oraz jego etapów.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania korzyści z wdrożenia procesu onboardingu oraz zagrożeń w przypadku ich braku.
 • Doskonalenie umiejętności przygotowania przełożonych i mentorów do wdrożenia nowych osób w organizacji.
 • Zdobycie umiejętności ustandaryzowania i uatrakcyjnienia procesu wdrożenia i adaptacji nowego pracownika.
 • Poznanie technik, projektowania i wdrażania onboardingu we własnej organizacji.
 • Kogo zaangażować, aby proces był efektywny? Jak monitorować i doskonalić wdrożony model?

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematyki onboardingu i procesu adaptacji pracowników.
  • Co to jest onboarding i dlaczego jest tak ważny?
  • Kiedy ten proces się zaczyna, a kiedy kończy?
  • Kto powinien być zaangażowany w onboarding?
  • Konsekwencje nieprawidłowego wprowadzenia pracowników do organizacji
 2. Przebieg procesu adaptacji
  • Etapy procesu
  • Wielowymiarowość onboardingu (4C)
  • Standaryzacja procesu (procedury, checklisty, kwestionariusze ewaluacji)
  • Rola komunikacji w procesie wdrażania
  • Rola trenera / mentora / buddy’ego
 3. Metody i dobre praktyki wprowadzenia nowego pracownika w firmie
  • Sprawdzone metody i dobre praktyki
  • Kreatywny onboarding, czyli jaki?
  • Najczęstsze wyzwania i przeszkody w skutecznym wdrożeniu pracownika
 4. Jak zaprojektować proces wdrożenia i adaptacji w swojej firmie?
  • Cele, jakie chcemy zrealizować
  • Co chcemy nowemu pracownikowi przekazać (misja / wizja firmy / kultura organizacyjna / czynniki niematerialne / sposób komunikacji / dress code itp)
  • Kogo chcemy zaangażować w proces – głowni Interesariusze
  • Jaka jest specyfika branży i rodzaju prowadzonej działalności (produkty, proces technologiczny, filie firmy, różnice kulturowe, jeśli występują itp.)
  • Proces wdrożenia: on-line czy stacjonarny?
  • Koszty, jakie możemy ponieść
  • Narzędzia, które możemy wykorzystać
  • Jak mierzyć efektywność procesu?
  • Od czego zacząć?

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.