Trening siły i odporności psychicznej 7 Cs™

Odporność psychiczna to fundament osobistej efektywności, który może ją zwiększyć nawet o 25%!

Oznacza to, że osoby o podobnym doświadczeniu, kompetencjach i kwalifikacjach mogą znacząco lepiej funkcjonować w danym środowisku, jeśli mają dodatkowe zasoby psychologiczne. Odporność psychiczna jest cechą plastyczną. Z powodzeniem możesz ją budować dzięki treningowi, a także świadomie kształtując środowisko pracy.

Na czym polega metoda 7 Cs™, czyli czego uczestnicy uczą się podczas treningu:

 • Consciousnes (Świadomość) – dostrzegać własne emocje, lepiej je rozumieć i wykorzystywać, badać i eliminować negatywne przekonania oraz jak czerpać energię z pięciu podstawowych reakcji stresowych.
 • Commitment (Zaangażowanie) – dbać o źródła swojej wewnętrznej motywacji, utrzymywać na wysokim poziomie zaangażowanie i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
 • Control (Samokontrola i samoregulacja) – poszerzać strefę wpływu, wzmacniać siłę woli i przeprowadzać w swoim życiu trwałe zmiany zachowania.
 • Challenge (Wyzwanie) – rozwijać swoją zdolność do kreowania zmian, wykorzystywania porażek i przeciwności losu do wzmacniania swojej siły psychicznej.
 • Confidence (Pewność siebie) – budować pewność siebie i nastawienie na rozwój, wzmacniać wiarę we własne możliwości, rozwijać świadomość swoich mocnych stron i ograniczeń, uniezależniać swoją samoocenę od opinii innych, wpływać na innych nie manipulując, wzbudzać szacunek i motywować do wspólnego realizowania celów.
 • Coopertion (Współpraca) – świadomie kształtować środowisko pracy sprzyjające realizowaniu wartości, tworzyć wizję i misję, pobudzać do działania w duchu dwuinteresowności i zjednywać sobie sojuszników.
 • Care (Dbanie o siebie) – zarządzać swoją energią i dbać o siebie tak, by zdrowe i sprawne ciało było fundamentem odporności psychicznej.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Fakty i mity dotyczące stresu oraz siły i odporności psychicznej
  • Stres nie istnieje! Fakty i mity na temat naszych reakcji na sytuacje trudne.
  • Co charakteryzuje 5 podstawowych reakcji stresowych i jak nimi zarządzać?
  • Model DNA-V w rozwijaniu świadomości i siły psychicznej.
  • Jaką rolę w naszym życiu pełni świadoma uważność i jak ją rozwijać?
  • Czym jest siła i odporność psychiczna, skąd się bierze, na co wpływa, od czego zależy jej rozwój?

Marzena Jankowska

Badaczka i popularyzatorka koncepcji Odporności Psychicznej (mental toughness). Interesuje ją to, co działa w psychologii. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. TEDx speaker. Nauczycielka akademicka, liderka, przedsiębiorca. Absolwentka psychologii biznesu na Uniwersytecie Śląskim, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami (Wyższa Szkoła Bankowa). Ukończyła Szkołę Trenerów METRUM w Katowicach, Kurs Mediacji w Polskim Centrum Mediacji oraz Szkołę Coachingu Menedżerskiego prowadzoną przez dr. Sławomira Jarmuża (Moderator). Jest pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych - Akademia Rozwoju Osobistego organizowanych wspólnie z Wyższą Szkoła Bankową WZ Chorzów. Jej firma jest Partnerem studiów podyplomowych: Negocjacje i mediacje, Psychologia zdrowia, Psychologia sportu, Akademia Trenera Biznesu oraz Zaawansowana Akademia Trenera Biznesu. Wykładowca i promotor prac dyplomowych na studiach MBA.

Zapraszamy Cię na autorski trening Marzeny Jankowskiej, którego celem jest rozwijanie umiejętności efektywnego działania pod presją z zachowaniem dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dobrych relacji z innymi.
Nauczysz się zarządzać 5 reakcjami stresowymi, a także panować nad swoim nastawieniem, przekonaniami i emocjami. Rozwiniesz swoją inteligencję emocjonalną oraz umiejętność zarządzania swoją energią.

Dzięki tym warsztatom:

 • Zmienisz swoje nastawienie do reakcji stresowych, co w sposób podświadomy zacznie budować Twoją siłę i odporność w trudnych sytuacjach;
 • Poznasz model DNA-V i będziesz umiał(a) odnieść go do własnego życia i wykorzystać jako praktyczne narzędzie do rozwijania siły psychicznej własnej i wspierania w tym innych;
 • Nauczysz się rozróżniać reakcję zagrożenia i reakcję na wyzwanie, poznasz 4 praktyczne sposoby zamiany reakcji zagrożenia w gotowość do działania i ekscytację;
 • Zwiększysz swój poziom poczucia wpływu i nauczysz się wykorzystywać praktyczne narzędzie zwiększania poczucia wpływu i kontroli na co dzień;
 • Poznasz różnice między reakcjami kobiet i mężczyzn w sytuacjach trudnych i nauczysz się lepiej wykorzystywać swoje naturalne zdolności i predyspozycje;
 • Poznasz różnice między trybem działania i bycia – będziesz łatwiej dbać o balans między tymi dwoma trybami w swoim życiu;

Odporność psychiczna to fundament osobistej efektywności, który może ją zwiększyć nawet o 25%!
Oznacza to, że osoby o podobnym doświadczeniu, kompetencjach i kwalifikacjach mogą znacząco lepiej funkcjonować w danym środowisku, jeśli mają dodatkowe zasoby psychologiczne. Odporność psychiczna jest cechą plastyczną. Z powodzeniem możesz ją budować dzięki treningowi, a także świadomie kształtując środowisko pracy.

Zapraszamy Cię na autorski trening Marzeny Jankowskiej, którego celem jest rozwijanie umiejętności efektywnego działania pod presją z zachowaniem dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dobrych relacji z innymi.
Nauczysz się zarządzać 5 reakcjami stresowymi, a także panować nad swoim nastawieniem, przekonaniami i emocjami. Rozwiniesz swoją inteligencję emocjonalną oraz umiejętność zarządzania swoją energią.

Program szkolenia, czyli fakty i mity dotyczące stresu oraz siły i odporności psychicznej

 • Stres nie istnieje! Fakty i mity na temat naszych reakcji na sytuacje trudne.
 • Co charakteryzuje 5 podstawowych reakcji stresowych i jak nimi zarządzać?
 • Model DNA-V w rozwijaniu świadomości i siły psychicznej.
 • Jaką rolę w naszym życiu pełni świadoma uważność i jak ją rozwijać?
 • Czym jest siła i odporność psychiczna, skąd się bierze, na co wpływa, od czego zależy jej rozwój?

Na czym polega metoda 7 Cs™, czyli czego uczestnicy uczą się podczas treningu?

 • Consciousnes (Świadomość) – dostrzegać własne emocje, lepiej je rozumieć
  i wykorzystywać, badać i eliminować negatywne przekonania oraz jak czerpać energię z pięciu podstawowych reakcji stresowych.
 • Commitment (Zaangażowanie) – dbać o źródła swojej wewnętrznej motywacji, utrzymywać na wysokim poziomie zaangażowanie i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
 • Control (Samokontrola i samoregulacja) – poszerzać strefę wpływu, wzmacniać siłę woli
  i przeprowadzać w swoim życiu trwałe zmiany zachowania.
 • Challenge (Wyzwanie) – rozwijać swoją zdolność do kreowania zmian, wykorzystywania porażek i przeciwności losu do wzmacniania swojej siły psychicznej.
 • Confidence (Pewność siebie) – budować pewność siebie i nastawienie na rozwój, wzmacniać wiarę we własne możliwości, rozwijać świadomość swoich mocnych stron i ograniczeń, uniezależniać swoją samoocenę od opinii innych, wpływać na innych nie manipulując, wzbudzać szacunek i motywować do wspólnego realizowania celów.
 • Coopertion (Współpraca) – świadomie kształtować środowisko pracy sprzyjające realizowaniu wartości, tworzyć wizję i misję, pobudzać do działania w duchu dwuinteresowności i zjednywać sobie sojuszników.
 • Care (Dbanie o siebie) – zarządzać swoją energią i dbać o siebie tak, by zdrowe i sprawne ciało było fundamentem odporności psychicznej.

Dzięki tym warsztatom:

 • Zmienisz swoje nastawienie do reakcji stresowych, co w sposób podświadomy zacznie budować Twoją siłę i odporność w trudnych sytuacjach;
 • Poznasz model DNA-V i będziesz umiał(a) odnieść go do własnego życia i wykorzystać jako praktyczne narzędzie do rozwijania siły psychicznej własnej i wspierania w tym innych;
 • Nauczysz się rozróżniać reakcję zagrożenia i reakcję na wyzwanie, poznasz 4 praktyczne sposoby zamiany reakcji zagrożenia w gotowość do działania i ekscytację;
 • Zwiększysz swój poziom poczucia wpływu i nauczysz się wykorzystywać praktyczne narzędzie zwiększania poczucia wpływu i kontroli na co dzień;
 • Poznasz różnice między reakcjami kobiet i mężczyzn w sytuacjach trudnych i nauczysz się lepiej wykorzystywać swoje naturalne zdolności i predyspozycje;
 • Poznasz różnice między trybem działania i bycia – będziesz łatwiej dbać o balans między tymi dwoma trybami w swoim życiu;

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.