Obecny kształt i przebieg procesu inwestycyjnego w świetle ostatnich zmian Prawa budowlanego

Program szkolenia

 1. Nowe pojęcia i definicje wynikające ze zmian Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Wzmocniona rola projektanta w trakcie realizacji inwestycji.
 3. Znowelizowany projekt budowlany oraz dopuszczalne formy projektu.
 4. Skutki cyfryzacji w postaci wzorów wniosków i możliwości ich składania.
 5. Przypadki uzyskiwania odstępstwa od przepisów warunków technicznych w odniesieniu do obiektów liniowych i kubaturowych.
 6. Uporządkowana lista zwolnień z pozwolenia na budowę.
 7. Procedura zgłoszenia budowy obiektów liniowych i późniejsze obowiązki inwestora.
 8. Przebieg postępowania administracyjnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przypadki zawieszenia postępowania.
 9. Możliwość przyśpieszenia uzyskania stanu prawnego, umożliwiającego rozpoczęcie budowy.
 10. Trwałość niektórych decyzji.
 11. Weryfikacja projektu zagospodarowania działki lub terenu przez organ administracji aa-b.
 12. Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy i wymagane dokumenty.
 13. Dziennik budowy, tablica informacyjna i ogłoszenie podczas realizacji obiektów liniowych.
 14. Istotne odstąpienie od pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz rola projektanta.
 15. Skutki samowolnego odstępstwa i postępowanie naprawcze.
 16. Poprawne zakończenie budowy i wymagane dokumenty do zawiadomienia albo wniosku.
 17. Przypadki obowiązkowej kontroli po zakończeniu budowy i skutki finansowe.
 18. Postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania poprawnego zakończenia budowy.
 19. Pytania i odpowiedzi.

W cenie uwzględniono koszty:

 • 7 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
 • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
 • serwisu kawowego oraz lunchu,
 • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 170 zł brutto

ZASTRZEŻENIE COVIDOWE

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu lub zmiany formuły ze szkolenia stacjonarnego na szkolenie ON-LINE, jeśli przed rozpoczęciem zajęć zostaną wprowadzone obostrzenia związane z organizacją spotkań (w tym szkoleń)  w salach konferencyjnych.

Mężczyzna w korytarzu

Data

25 sierpnia 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

593 zł netto

Etykiety

Wrocław

Lokalizacja

Wrocław

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Gabriel Marek
  Gabriel Marek
  Konsultant zmian prawa budowlanego, doświadczony praktyk w zakresie procesu inwestycyjnego. Wykładowca prawa budowlanego na kursach przygotowawczych, studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych. Współautor książek z zakresu przepisów prawa budowlanego, autor poradników, min. „Podręcznika Inżyniera”, ”Poradnika Projektanta”, „Prawa i obowiązki projektanta”. Długoletni pracownik administracji samorządowej. Negocjator samorządowy zmian ze stroną rządową, ekspert i autor opinii dla komisji sejmowych. Specjalista praktyk w zakresie stosowania prawa budowlanego w organach administracji publicznej pierwszej i drugiej instancji.

Comments are closed