Mindset menedżera XXI wieku

jak zaktualizować swój sposób myślenia, żeby poradzić sobie w nieprzewidywalnym świecie

Kto mało myśli, błądzi wiele.
Leonardo da Vinci

Przyszło nam żyć w nieprzewidywalnym, zmiennym, niepewnym i złożonym świecie. Wszystko jest teraz szybsze, a adaptacja staje się warunkiem przetrwania. Dodatkowo wiedza, która jest aktualna dziś, jutro może się zdezaktualizować, w wielu pracach wyręczają nas maszyny i algorytmy, a kompetencje są tymczasowe i przemijają. Musimy więc nieustannie się rozwijać.

Ale czego się uczyć i jak się rozwijać?

Peter Drucker podkreślał, że w gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy. Samopoznanie idzie w parze z rozwojem kompetencji skutecznego uczenia się oraz umiejętnością ładowania akumulatorów.

Proponujemy szkolenie pełne gier, zabaw i dyskusji, jako pierwszy krok do zbudowania własnej, dopasowanej do indywidulanych potrzeb strategii upgrade’owania naszego umysłu.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać kluczowe kompetencje XXI wieku i jak budować skrojone na miarę strategie poznawcze. Poznają zasady pobudzania i rozwijania kreatywności, nauczą się myśleć pytająco, kombinacyjnie i transformacyjnie. Zostaną wyposażeni w skrzynkę narzędziową, która pozwoli im na „zaktualizowanie oprogramowania”, czyli ich sposobu myślenia. Uczestnicy nauczą się też świadomie korzystać z informacji, dowiedzą się, jak być produktywnym w świecie nadmiaru i złożoności, jak patrzeć całościowo oraz jak identyfikować marnotrawstwo.

Wszystko to wsparte jest grą planszowo-karcianą „Trigger Mind”, której autorką jest trenerka.

Gra „Trigger Mind” to nie tylko świetna zabawa i spora dawka myślenia twórczego, krytycznego i produktywnego, ale także doskonałe narzędzie do integrowania zespołów, czy też sposób na rozgrzewkę przed strategiczną pracą zespołową.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Kompetencje menedżera XXI wieku 
  • Co oznacza dla menedżera praca w świecie VUCA, w świecie cyber-fizycznym?
  • Jakie kompetencje powinniśmy rozwijać?
  • Jak zarządzać kompetencjami?
  • Wprowadzenie do procesów poznawczych
 2. 2
  Myślenie twórcze – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy
  • Tajniki kreatywności oraz wyobraźni
  • O myśleniu pytającym, kombinacyjnym i transformacyjnym
  • Jak łamać reguły i schematy myślowe?
  • Wybrane instrumenty twórczego myślenia (w tym m.in.: Reverse Thinking, Design Thinking, odmiany burzy mózgów, synektyka Gordon, technika superpozycji, technika wymuszonego dopasowania, kwiat lotosu, gra „gorący ziemniak”, technika przypadkowego słowa, metoda SCAMPER)
  • Rozwijanie twórczych zespołów
  • Budowanie organizacji kreatywnej
 3. 3
  Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym w świecie nadmiaru informacji
  • Czym jest myślenie krytyczne i co nam daje?
  • O faktach, opiniach i fałszu
  • Wpływ schematów rozumowania i błędów poznawczych na postrzeganie rzeczywistości – czyli o tym, jak bardzo się mylimy w naszych sądach i spostrzeżeniach
  • Świadome korzystanie z informacji
 4. 4
  Myślenie produktywne
  • Czym jest produktywność i co na nią wpływa?
  • Szczupłe myślenie (Lean Thinking) – czyli nieustanne upraszczanie i eliminowanie marnotrawstwa
  • Myślenie całościowe (holistyczne)
  • Kaizen Personalny - produktywność, skuteczność działania i marnotrawstwo w życiu osobistym, oraz zawodowym
 5. 5
  Myślenie wizualne
  • Wykorzystanie instrumentów zarządzania wizualnego w pracy menedżera
  • Notatki graficzne
  • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen
 6. 6
  Budowanie strategii rozwijania kompetencji w świecie VUCA, cyber-fizycznym oraz AI
  • Opracowanie skrojonej na miarę strategii rozwijania kompetencji
  • Jak uczyć się skutecznie w świecie wiedzy?
 7. 7
  Wsparcie realizacji strategii rozwijania kompetencji
  • Budowanie odpowiedniego otoczenia
  • Zarządzanie uważnością (mindfulness) i poprawa koncentracji
  • Sztuka odpoczywania – bo jeżeli chcesz przyspieszyć, musisz zwolnić
  • Zarządzanie pozytywne
 8. 8
  Podsumowanie

Iwona Burka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, wykładowca uczelniany, adiunkt w Akademii Górnośląskiej w Katowicach, trener biznesu. Wieloletni praktyk w zakresie wdrażania i optymalizowania systemów zarządzania w organizacjach. Uczestniczka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu systemów zarządzania, filozofii Kaizen i koncepcji Lean, w tym książki "Lean Service w teorii i praktyce" poświęconej problematyce eliminowania marnotrawstwa w organizacjach usługowych. W swoich działaniach łączy pracę naukową z praktyką w biznesie. Od ponad dwudziestu lat usprawnia procesy w organizacjach, prowadzi doradztwo dla przedsiębiorstw, treningi biznesowe, lektoraty i webinary. Jej pasją jest upraszczanie, eliminowanie marnotrawstwa, złożoności i skomplikowania, a co za tym idzie zwiększanie produktywności. Jest, jak sama siebie określa, „Simplicity Designerem”, który nieustannie doskonali swój mindset, rozwijając i promując różne sposoby myślenia. Chodzi o to, by radzić sobie w świecie złożonym, skomplikowanym, niejednoznacznym i niepewnym, w świecie, w którym nasze aktywności coraz częściej zastępują maszyny i algorytmy. Jako pasjonatka efektywnego działania, skupia się też na mądrym i sprawnym uczeniu się, włączając w procesy edukacyjne myślenie twórcze, krytyczne, produktywne oraz wizualne. W Akademii Górnośląskiej opiekuje się Kołem Naukowym Zarządzania „Modny Umysł”.

Przede wszystkim powinniśmy zmienić perspektywę, z której spoglądamy na procesy rozwojowe i włączyć do programów doskonalenia kompetencji rozwijanie różnych sposobów myślenia (w tym między innymi myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, wizualnego, całościowego). Musimy się nauczyć pracować inaczej. Nie chodzi o to, by w świecie cyber-fizycznym konkurować z maszynami i algorytmami, bo przegramy, ale o to, żeby się uzupełniać. Obok kompetencji związanych z wiedzą na temat branży i metod pracy, oraz kompetencji cyfrowych, menedżer XXI wieku powinien nauczyć się rozkoszować złożonością i tolerować niejednoznaczność, nieustannie aktualizować sposoby myślenia i dostosowywać je do sytuacji, rozwijać umiejętności kognitywne. Ważne by ciągle się uczyć, jednocześnie planując proces rozwijania swoich kompetencji. Kluczowe jest też samopoznanie.

Na jakie wyzwania i problemy odpowiada szkolenie?

 • radzenie sobie z przeciążeniem poznawczym, w tym z tzw. tsunami informacyjnym
 • wychodzenie poza schematy poznawcze i stosowanie myślenia nieszablonowego
 • ocena sytuacji, skuteczne obserwowanie, aktywne słuchanie oraz zadawanie trafnych pytań
 • trudności z całościową oceną i dostrzeganiem kontekstu wśród natłoku danych i informacji, w tym danych statystycznych
 • trudności z dostrzeganiem marnotrawstwa, upraszczaniem i eliminowaniem złożoności
 • nieświadomość wpływu schematów myślenia oraz filtrów poznawczych na wnioskowanie
 • potrzeba rozwijania w organizacji kultury kreatywnej oraz skutecznych, twórczych zespołów
 • korzystanie z myślenia wizualnego
 • problemy z budowaniem skrojonych na miarę systemów wspierania produktywności oraz rozwijania kompetencji

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy?

 • zasady oraz instrumenty myślenia twórczego (kreatywności) oraz krytycznego (racjonalności)
 • wybrane instrumenty myślenia wizualnego
 • zestaw narzędzi wspierania produktywności
 • zasady budowania skutecznych, twórczych zespołów
 • zestaw zasad rozwijania kultury kreatywnej w organizacji
 • zestaw reguł budowania strategii rozwijania kompetencji oraz lista kompetencji XXI wieku

Korzyści dla organizacji

 • umiejętność myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, wizualnego i holistycznego
 • wzrost produktywności
 • umiejętność rozwijania w organizacji kultury kreatywnej oraz skutecznych, twórczych zespołów
 • skuteczne rozwiązywania problemów
 • skuteczne działania doskonalące
 • umiejętność budowania skrojonych na miarę systemów wspierania produktywności oraz rozwijania kompetencji

jak zaktualizować swój sposób myślenia, żeby poradzić sobie w nieprzewidywalnym świecie

Kto mało myśli, błądzi wiele.
Leonardo da Vinci

Przyszło nam żyć w nieprzewidywalnym, zmiennym, niepewnym i złożonym świecie. Wszystko jest teraz szybsze, a adaptacja staje się warunkiem przetrwania. Dodatkowo wiedza, która jest aktualna dziś, jutro może się zdezaktualizować, w wielu pracach wyręczają nas maszyny i algorytmy, a kompetencje są tymczasowe i przemijają. Musimy więc nieustannie się rozwijać.

Ale czego się uczyć i jak się rozwijać?

Przede wszystkim powinniśmy zmienić perspektywę, z której spoglądamy na procesy rozwojowe i włączyć do programów doskonalenia kompetencji rozwijanie różnych sposobów myślenia (w tym między innymi myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, wizualnego, całościowego). Musimy się nauczyć pracować inaczej. Nie chodzi o to, by w świecie cyber-fizycznym konkurować z maszynami i algorytmami, bo przegramy, ale o to, żeby się uzupełniać. Obok kompetencji związanych z wiedzą na temat branży i metod pracy, oraz kompetencji cyfrowych, menedżer XXI wieku powinien nauczyć się rozkoszować złożonością i tolerować niejednoznaczność, nieustannie aktualizować sposoby myślenia i dostosowywać je do sytuacji, rozwijać umiejętności kognitywne. Ważne by ciągle się uczyć, jednocześnie planując proces rozwijania swoich kompetencji. Kluczowe jest też samopoznanie.

Peter Drucker podkreślał, że w gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy. Samopoznanie idzie w parze z rozwojem kompetencji skutecznego uczenia się oraz umiejętnością ładowania akumulatorów.

Proponujemy szkolenie pełne gier, zabaw i dyskusji, jako pierwszy krok do zbudowania własnej, dopasowanej do indywidulanych potrzeb strategii upgrade’owania naszego umysłu.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać kluczowe kompetencje XXI wieku i jak budować skrojone na miarę strategie poznawcze. Poznają zasady pobudzania i rozwijania kreatywności, nauczą się myśleć pytająco, kombinacyjnie i transformacyjnie. Zostaną wyposażeni w skrzynkę narzędziową, która pozwoli im na „zaktualizowanie oprogramowania”, czyli ich sposobu myślenia. Uczestnicy nauczą się też świadomie korzystać z informacji, dowiedzą się, jak być produktywnym w świecie nadmiaru i złożoności, jak patrzeć całościowo oraz jak identyfikować marnotrawstwo.

Wszystko to wsparte jest grą planszowo-karcianą „Trigger Mind”, której autorką jest trenerka.

Gra „Trigger Mind” to nie tylko świetna zabawa i spora dawka myślenia twórczego, krytycznego i produktywnego, ale także doskonałe narzędzie do integrowania zespołów, czy też sposób na rozgrzewkę przed strategiczną pracą zespołową.

Świat, który stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia. Nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia.”
Albert Einstein

Na jakie wyzwania i problemy odpowiada szkolenie?

 • radzenie sobie z przeciążeniem poznawczym, w tym z tzw. tsunami informacyjnym
 • wychodzenie poza schematy poznawcze i stosowanie myślenia nieszablonowego
 • ocena sytuacji, skuteczne obserwowanie, aktywne słuchanie oraz zadawanie trafnych pytań
 • trudności z całościową oceną i dostrzeganiem kontekstu wśród natłoku danych i informacji, w tym danych statystycznych
 • trudności z dostrzeganiem marnotrawstwa, upraszczaniem i eliminowaniem złożoności
 • nieświadomość wpływu schematów myślenia oraz filtrów poznawczych na wnioskowanie
 • potrzeba rozwijania w organizacji kultury kreatywnej oraz skutecznych, twórczych zespołów
 • korzystanie z myślenia wizualnego
 • problemy z budowaniem skrojonych na miarę systemów wspierania produktywności oraz rozwijania kompetencji

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy?

 • zasady oraz instrumenty myślenia twórczego (kreatywności) oraz krytycznego (racjonalności)
 • wybrane instrumenty myślenia wizualnego
 • zestaw narzędzi wspierania produktywności
 • zasady budowania skutecznych, twórczych zespołów
 • zestaw zasad rozwijania kultury kreatywnej w organizacji
 • zestaw reguł budowania strategii rozwijania kompetencji oraz lista kompetencji XXI wieku

Korzyści dla organizacji

 • umiejętność myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, wizualnego i holistycznego
 • wzrost produktywności
 • umiejętność rozwijania w organizacji kultury kreatywnej oraz skutecznych, twórczych zespołów
 • skuteczne rozwiązywania problemów
 • skuteczne działania doskonalące
 • umiejętność budowania skrojonych na miarę systemów wspierania produktywności oraz rozwijania kompetencji

Program szkolenia

Kompetencje menedżera XXI wieku 

 • Co oznacza dla menedżera praca w świecie VUCA, w świecie cyber-fizycznym?
 • Jakie kompetencje powinniśmy rozwijać?
 • Jak zarządzać kompetencjami?
 • Wprowadzenie do procesów poznawczych

Myślenie twórcze – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy

 • Tajniki kreatywności oraz wyobraźni
 • O myśleniu pytającym, kombinacyjnym i transformacyjnym
 • Jak łamać reguły i schematy myślowe?
 • Wybrane instrumenty twórczego myślenia (w tym m.in.: Reverse Thinking, Design Thinking, odmiany burzy mózgów, synektyka Gordon, technika superpozycji, technika wymuszonego dopasowania, kwiat lotosu, gra „gorący ziemniak”, technika przypadkowego słowa, metoda SCAMPER)
 • Rozwijanie twórczych zespołów
 • Budowanie organizacji kreatywnej

Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym w świecie nadmiaru informacji

 • Czym jest myślenie krytyczne i co nam daje?
 • O faktach, opiniach i fałszu
 • Wpływ schematów rozumowania i błędów poznawczych na postrzeganie rzeczywistości – czyli o tym, jak bardzo się mylimy w naszych sądach i spostrzeżeniach
 • Świadome korzystanie z informacji

Myślenie produktywne

 • Czym jest produktywność i co na nią wpływa?
 • Szczupłe myślenie (Lean Thinking) – czyli nieustanne upraszczanie i eliminowanie marnotrawstwa
 • Myślenie całościowe (holistyczne)
 • Kaizen Personalny – produktywność, skuteczność działania i marnotrawstwo w życiu osobistym, oraz zawodowym

Myślenie wizualne

 • Wykorzystanie instrumentów zarządzania wizualnego w pracy menedżera
 • Notatki graficzne  
 • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen

Budowanie strategii rozwijania kompetencji w świecie VUCA, cyber-fizycznym oraz AI

 • Opracowanie skrojonej na miarę strategii rozwijania kompetencji
 • Jak uczyć się skutecznie w świecie wiedzy?

Wsparcie realizacji strategii rozwijania kompetencji

 • Budowanie odpowiedniego otoczenia
 • Zarządzanie uważnością (mindfulness) i poprawa koncentracji
 • Sztuka odpoczywania – bo jeżeli chcesz przyspieszyć, musisz zwolnić
 • Zarządzanie pozytywne

Podsumowanie

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.